Obsługiwane przez usługę Blogger.


Ubezpieczenie zdrowotne to zupełnie coś innego niż ubezpieczenie chorobowe. Warto o tym wiedzieć podejmując się pracy nakładczej, na własny rachunek. Ubezpieczenie zdrowotne finansuje poprzez NFZ naszą służbę zdrowia, natomiast ubezpieczenie chorobowe ma na celu wspierać ubezpieczonych zasiłkami chorobowymi, czy macierzyńskimi.

Teoria, a praktyka

Koronawirus obnażył kondycję naszej służby zdrowia. Niedofinansowana, źle zarządzana. Najgorsze, że PiS niszcząc poprzednie reformy zdrowia chciał wprowadzić zasady PRL-u i ręcznie zarządzać wszystkim. W efekcie wprowadził korupcję i niekompetencje kolejnych ministrów. Przykładem może być rewolucja w zarządzaniu Warszawskim, czy Płockim oddziałem pogotowia ratunkowego na przełomie 2020 i 2021 roku. Nowe kierownictwo całkowicie się pogubiło. Na ratunek zamiast dystrybutorów przyjęto terytorialsów, a ludzie umierali przed szpitalami lub z braku karetek. Poprzez złą organizację służby zdrowia, sanepidu, który zawiesił dochodzenia covidowe doprowadzono do śmierci 80 tys. Polaków, zmarłych na COVID-19 i co najmniej 40 tys. osób zmarłych z powodu blokady możliwości leczenia na inne choroby. W tym czasie setki milionyów złotych poszły na "maseczki", których nikt nie widział, respiratory, które najprawdopodobniej były urządzeniami do podsłuchów, i szpitale narodowe, które nie przyjmowały chorych, a jedynie co robiły to podkradały szczepionki przychodniom i wyspecjalizowanym punktom szczepień organizowanych przez samorządy lokalne. Na to rząd Morawieckiego wydał co najmniej 850 milionów złotych. Teraz PiS wykonał PR-owski krok wyprzedzający by odrzucić uwagę od korupcji i niegospodarności swoich ministerstw. Nazwał go Polskim Ładem. Brak tylko stalinowskich piosenek.
 

Ukryte oszustwo

Niedawno zaczepił mnie podniecony sąsiad-rencista, słowami, że nam, osobom pracującym na własny rachunek, Morawiecki daje coraz więcej pieniędzy. Według niego co chwila płyną nam do kieszeni kolejne pieniądze. Najpierw z tarcz kryzysowych, a teraz zwalnia się nas z płacenia podatków. Dyskusja z sąsiadem nie ma sensu. Nie zrozumie on, że jego 13. i 14. renta nie pokryje galopującej inflacji, a jego kwota wolna od podatku to jedynie zamiana podatku dochodowego na podatek zdrowotny. Nieświadomy swojej sytuacji sąsiad-rencista nie jest zauważył, że organ rentowy z jego renty brutto zapłacił w ubiegłym roku ponad 1257 zł na jego ubezpieczenie zdrowotne. W tym czasie pobrano od niego tylko 975 zł zaliczek na podatek dochodowego. Z tego co mówił Morawiecki w przyszłym roku ubezpieczenie zdrowotne zdrożeje o 20 % i będzie wynosić 9%.  Czyli na ZUS sąsiad zapłaci 1508 zł i nie będzie mógł ich odliczyć od podatku dochodowego. W ten sposób sąsiad rocznie "zarobi" więcej 723 zł. Niestety sąsiad to złota rączka i ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zarabia na usługach, grosze, które ledwo co pokrywają składkę zdrowotną. Co roku po rozliczeniu rocznego PIT dostaje zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. W przyszłym roku nie wiadomo ile będą płacić na ubezpieczenie zdrowotne osoby, które dorabiają sobie poza pracą, lub świadczeniem emerytalnym czy rentowym. Wiadomo jednak, że coś zapłacą. Z tego co mówił Gowin będzie to ryczałt taki jak przypadku podatku liniowego i płatników rozliczających się kartą podatkową. Pewnie będzie 9 % ale nie mniej niż tak jak dziś 381,81 zł. Co gorsza kwota ta nie będzie podlegać odliczeniu w zeznaniu rocznym. W ten sposób sąsiad zamiast zyskać 723 złote, straci rocznie blisko 3 860 zł.
 
 

Likwidacja składek na ZUS

Należy przypomnieć, że jak PiS doszedł do władzy zapowiedział dobrowolne składki na ZUS dla wszystkich. Pisaliśmy o tym wcześniej, podobnie jak o niesprawiedliwym wyliczeniu wysokości składek na ZUS dla przedsiębiorców według średniej pensji Obajtków, zatrudnionych w spółkach skarbu państwa. Już samo postawienie na jednym przeliczniku pensji oligarchów PiS z dochodami fryzjerki, która niemal cały rok miała zamknięty salon jest przestępstwem do jakiego dopuścił się rząd Morawieckiego. Oczywiście nie jesteśmy za niepłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, czy chorobowe, ale w czasach koronawirusa i postpandemicznych należy skupić się na radowaniu skarbu narodowego jakim są Polacy płacący podatki. Oczywiście rozumiemy intencję prawodawców by skończyć z umowami śmieciowymi, ale nie można przy okazji niszczyć drobnych przedsiębiorców.

Czemu służy ubezpieczenie zdrowotne?

Sami pracownicy ZUS mówią, że ubezpieczenie zdrowotne nie jest składką ZUS-owską. Również ludzie często mylą składkę na ubezpieczenie zdrowotne ze składką chorobową. Nieświadomość tej różnicy może okazać się bolesna, zwłaszcza dla pracowników pracujących na śmieciówkach, którzy zapominają że ich obowiązkiem jest skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczenie chorobowe to nie jest ubezpieczenie zdrowotne! W uproszczeniu ubezpieczenie zdrowotne daje możliwość bezpłatnego leczenia się w refundowanej służbie zdrowia. Ubezpieczony może korzystać za darmo z przychodni NFZ, opieki ambulatoryjnej i szpitalnej. Wprawdzie składki na ubezpieczenie zdrowotne pobiera ZUS, ale przekazuje je w całości do NFZ.
 

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe, które pobiera ZUS jest gromadzone na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Zabezpiecza ono środki na utrzymanie ubezpieczonego podczas jego choroby, czyli w czasie wypłacania mu zasiłku w okresie zwolnienia lekarskiego, jak również zasiłku macierzyńskiego. Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, zapewnia sobie prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego. Zasiłek chorobowy przysługuje również rodzicom chorego dziecka, jak również współmałżonkowi w przypadku, gdy taka opieka jest niezbędna. W przypadku dłuższej choroby z ubezpieczania chorobowego jest wypłacany dodatkowo świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłek macierzyński jest wypłacany na każde urodzone dziecko, lub dziecko przyjęte na wychowanie.
 

 

Ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne

O ile składka na ubezpieczenie zdrowotne jest zawsze obowiązkowa, to z ubezpieczenia chorobowego już teraz mogą niektórzy zrezygnować. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę ubezpieczenie chorobowe jest zawsze obowiązkowe. Prawo wyboru mają osoby zatrudnione na umowę-zlecenie lub prowadzące własną działalność. Takie osoby muszą same zadbać o przyłączenie się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego lub pogodzić się z ponoszeniem ryzyka braku takiego ubezpieczenia. Wówczas nie będzie im przysługiwał zasiłek chorobowy, czy macierzyński. Nie jest to dobry pomysł, bo składka na ubezpieczenie chorobowe w 2021 roku wynosi zaledwie 77,31 zł. 
 

Co zrobić, aby nie korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczenie zdrowotne płacą niemal wszyscy w Polsce. Płacą samemu lub jest za nich opłacane przez pracodawców lub innych płatników. Emeryci, renciści, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę i umopwę-zlecenie, rolnicy, więźniowie, bezrobotni, studenci wszyscy są ubezpieczeni zdrowotnie. Trzeba się postarać by nie być ubezpieczonym. Nawet osoby, które nie chcą się zarejestrować w Rejonowym Urzędzie Pracy mogą bezskładkowo dopisać się do ubezpieczenia zdrowotnego małżonka. Dodatkowo ZUS umożliwia dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia zdrowotnego. O ubezpieczenie zdrowotne trzeba zadbać! Tylko tak będzie można skorzystać ze służby zdrowia w ramach NFZ, mimo że polega ona na rozmowie z Call Center, czy innej formie zdalnego "leczenia".
 
#ubezpieczenie zdrowotne #ubezpieczenie chorobowe #zwolnienie lekarskie

Ubezpieczenie zdrowotne, a zwolnienie lekarskie

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się w Polsce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Takie spisy odbywają się w Polsce co 10 lat.  Badanie jest obowiązkowe dla wszystkich osób mieszkających w Polsce. Odmowa udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań będzie się wiązać z karą grzywny w wysokości 5 tys. złotych na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Oczywiście rachmistrza spisowego nie musimy przyjmować w domu. Można udać się do urzędu gminy, gdzie mieszkańcom ma być udostępniony komputer umożliwiający dokonanie spisu. Spis można też dokonać telefonicznie pod numerem 22 279 99 99 lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/


Historia spisów ludności

Pierwsze wzmianki o spisie liczby ludności w Polsce znajdziemy w kronikach Galla Anonima z 1113-1119 roku. Pierwsze wpisy w bullach papieskich dotyczące mieszkańców naszego państwa pojawiły się w XV wieku. W XVI wieku spisy ludności służyły rejestrom podatkowym i lustracjom służącym celom wojskowym. W wieku XVIII spisy ludności były zlecane przez biskupów. Pierwszy nowożytny spis ludności przeprowadzono na podstawie Konstytucji z 22 czerwca 1789 roku. "Tabella ludności spisu 1789 r" była sporządzona w ramach "Lustracji dymów i podania ludności". Konstytucję uchwalił Sejm Czteroletni 9 marca 1789 roku i dlatego 9 marca jest świętem polskiej statystyki.
 

Lustracji dymów i podania ludności

Spis ludności z 1789 roku służył celom fiskalnym. Na jego podstawie wyznaczano wysokość podatków na pokrycie kosztów utrzymania polskiej stu tysięcznej armii. W spisie uwzględniono również strukturę zawodową społeczeństwa. Ze spisu zwolniona została szlachta i duchowieństwo. Tabellę ludności spisu 1789 roku przygotował hrabia Fryderyk Józef Moszyński (1737–1818).
 
 

Biuro statystyczne, GUS

W 1810 roku powstało w Królestwie Polskim Biuro Statystyczne podległe MSW. Była to pierwsza polska centralna instytucja zajmująca się zbieraniem danych statystycznych  dotyczących ludności miast i wsi. Na podstawie spisów ludności z 1808 i 1810 roku dokonanych na terenie Królestwa Warszawskiego ustalono stan ludności i jej strukturę demograficzną (płeć, wiek), wyznanie, sytuację zawodową oraz liczbę domów. Spis służył armii napoleońskiej do przeprowadzenia poboru. W okresie zaborów spisy ludności były przeprowadzane przez administrację państw zaborczych. W zaborze pruskim w 1840 roku, w austriackim w 1869, a w rosyjskim w 1897 roku. Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku powstał GUS.

Okres międzywojenny

Pierwszy spis ludności w niepodległej, odrodzonej Polsce odbył się w 1921 roku. Podczas spisu zebrano i ustalono  6 mln informacji które zostały opracowane i opublikowane w 29 tomach, odrębnych dla każdego województwa, miasta. II spis ludności był w 1931 roku. Ankieta spisu dotyczyła używanego języka, wyznania, stosunków zawodowych, zagadnienia mieszkań i gospodarstw domowych.
 

PRL i III Rzeczpospolita Polska

W okresie PRL spis ludności odbywał się średnio co 10 lat. Przeprowadzano je w roku 1946, 1950, 1960, 1970, 1978, 1988 a po zmianie ustroju w 2002 i 2011 roku. Polacy przyzwyczaili się do cykliczności brania udziału w tym obowiązku, traktując go bardzo poważnie. Oczywiście w czasach PRL-u była prowadzona odpowiednia kampania propagandowo-informacyjna. Wydawane przez GUS co roku, Roczniki Statystyczne były jednym z podstawowych podręczników zarówno w szkołach średnich i na uczelniach. Informacje zawarte w Rocznikach Statystycznych były podstawą do analizy zmian zachodzących w gospodarce. Uczyły samodzielnego myślenia. Geografia ekonomiczna, historia gospodarcza bazowały na danych statystycznych. Niestety w II RP zmieniły się priorytety nauczania. Religia jest ważniejszym przedmiotem niż nauka samodzielnego myślenia, czy zdobywanie obiektywnej wiedzy na podstawie danych statystycznych. Ograniczona została również dostępność do danych osobistych, a ostatnie lata dowodzą że dane te są manipulowane bardziej niż w czasach stalinowskich, nie mówiąc już o czasach późnego PRL-u.   


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z którym mamy obecnie do czynienia będzie to pierwszy spisy dokonywany w atmosferze pandemii i zagrożenia zarazą. Do tego PiS - partia obecnie rządząca Polską utraciła społeczne zaufanie. Ponad połowa Polaków ma dość ich rządów i w każdym ich działaniu widzi bezprawie, propagandę, zakłamanie. Do tego dochodzi kwietniowa, najwyższa tygodniowa umieralność na świecie wśród osób zakażonych na koronawirusa, przy bierności i zobojętnieniu władzy. W tej atmosferze Polacy A.D. 2021 mają przystąpić do "święta zbierania danych statystycznych", jakim jest poniekąd Narodowy Spis Powszechny.
 

Cele spisu NSP 2021 

Zgodnie z wytycznymi wyniki Narodowego Spisu Powszechnego służyć będą opracowaniom w GUS. Będą podstawą do wielu działań w zakresie krajowej polityki społecznej, demograficznej, rodzinnej i wyznaniowej. Na podstawie spisu powszechnego będą przyznawane dotacje unijne. Liczba miejsc w Parlamencie Europejskim jest przyznawana na podstawie danych ze spisu powszechnego.
 

Jak dokonać spisu powszechnego ?

Przewidziane są trzy formy przekazania danych na potrzeby spisu powszechnego. Można to dokonać poprzez osobisty lub telefoniczny kontakt z rachmistrzem spisowym, poprzez wizytę w siedzibie gminy i skorzystanie tam z komputera spisowego, lub przez internet korzystając z interaktywnego formularza.

Misja rachmistrzów spisowych

Od 1 kwietnia do naszych domów powinni pukać rachmistrze spisowi dokonujący powszechnego spisu. Nie są to wybory na prezydenta Rzeszowa, więc pewnie partia rządząca Polską ich nie przełoży i wkrótce 16 tysięcy rachmistrzów spisowych ruszy do mieszkań prywatnych Polaków by wypełnić u nich ankietę. Żeby być rachmistrzem spisowym trzeba było aplikować na początku lutego 2021 roku. Przejść kilkudniowe szkolenie i zdać niezbędny egzamin. Za pracę przy spisie powszechnym rachmistrz otrzymuje wynagrodzenie z GUS. 

 

Symboliczne wynagrodzenie

Sprawny rachmistrz powinien wypełnić ankietę jednej osoby w 7 minut. Za jedną wypełnioną ankietę otrzyma 6 zł. Bez względu na to czy osoba spisywana mówi po polsku, czy nie. Za ankietę wypełnioną podczas wywiadu telefonicznego rachmistrz otrzymuje już tylko 4 zł brutto. Ankiety mogą zawierać dane kilku osób. Jednak taka ankieta będzie trwała dłużej. W zależności od ilości osób zamieszkujących dany lokal taka ankieta potrwa co najmniej 15 minut. GUS kusi, że rachmistrze spisowi mogą zarobić nawet 60 zł za godzinę. Do tego mają dojść nagrody i premie. Podobne premie obiecano rachmistrzom spisu rolnego w ubiegłym roku. Jednak w grudniu 2020 roku GUS opanowany przez namiestników z PiS, GUS oszukał rachmistrzów spisowych nie wypłacając żadnych dodatkowych pieniędzy. Po prostu potraktowano rachmistrzów, tak jak Kaczyński swojego kuzyna.

Bez szczepień do domów Polaków

Praktycznie od 1 kwietnia 2021 roku nasze domy powinni odwiedzać rachmistrzowie spisowi by osobiście dokonywać wypełnienia formularza spisowego. Niestety GUS - organizator spisu powszechnego nie zabezpieczył rachmistrzom szczepień przeciw Covid-19. Przecież rachmistrzowie to nie są listonosze, których w 2020 roku Pan Sasin chciał zatrudnić na potrzeby wyborów prezydenckich. W przypadku spisu powszechnego potrzebny jest kontakt osobisty. Rachmistrzowie muszą wytłumaczyć niejasności. Czasem poprosić o dokumenty, zwłaszcza dotyczące lokalu. To dłuższy kontakt osobisty, zwłaszcza w przypadku osób starszych. Do tego bezpośrednio u nich w domach. Do tego zgodnie z ustawą osoba zamieszkująca lokal nie może nie wpuścić rachmistrza. Grozi za to kara grzywny. 
To może zakończyć się kolejną falą pandemii!
 

Strona internetowa

Kontakt z rachmistrzem spisowym najpewniej dotyczyć będzie jedynie osób starszych, mniej zaradnych lub tych co nie mają dostępu do internetu. Czy będzie tak na pewno? Przede wszystkim można mieć problemy ze strona internetową. Strona często się wiesza, do tego nie ma potwierdzenia wzięcia udziału w spisie powszechnym. Trzeba mieć również aktualny profil zaufany, a nie wszyscy pamiętają aby go ciągle aktualizować. Chociażby zmiana nazwiska na skutek zmiany stanu cywilnego może nam zablokować dostęp do niego. Występują również problemy wypełnienia formularza w przypadku osób, których nazwiska, czy imiona zawierają niepolski litery. Czy zostanie to naprawione czy czekać nas będzie kontakt osobisty lub telefoniczny z rachmistrzem spisowym trudno przewidzieć. Co z obcokrajowcami?
 

Samospis NSP

W celu dokonania spisu powszechnego przez internet wystarczy wejść na stronę GUS https://spis.gov.pl/ . Znajdziemy tam szereg przydatnych informacji dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego. 
Jest tam:
- Wersja testowa spisu powszechnego https://demo.spis.gov.pl/ .
- Interaktywny samospis Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 https://nsp2021.spis.gov.pl/ .
 

Pytania w Narodowym Spisie Powszechnym

Dane osoby

Proszę uzupełnić poniższe dane
 • Nazwisko
 • Imię
 • Drugie imię
 • Numer PESEL
 • Płeć
 • Data urodzenia

Ustalenie adresu zamieszkania osoby

Gdzie Pan(i) mieszkał(a) w dniu 31 marca 2021 r. o godzinie 24:00?

 • w Polsce
  Proszę podać adres:
  Miejscowość (słownik miejscowości – miejscowość, województwo, powiat, gmina)
  Ulica
  Nr domu
  Nr mieszkania
 • za granicą
  Proszę wskazać kraj przebywania
  Proszę wskazać rok wyjazdu z Polski
  Proszę wskazać miesiąc wyjazdu z Polski (tylko dla 2020 r.)
  Proszę podać ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce przed wyjazdem
  Miejscowość (słownik miejscowości – miejscowość, województwo, powiat, gmina)
  Ulica
  Nr domu
  Nr mieszkania

Czy mieszkał(a) Pan(i) w:

 • mieszkaniu/domu jednorodzinnym (dotyczy również plebanii i kurii biskupich)
 • innym niż mieszkanie pomieszczeniu (np. pomieszczeniu gospodarczym, piwnicy, baraku, przyczepie kempingowej itp.)
 • obiekcie zbiorowego zakwaterowania (np. domu pomocy społecznej/domu opieki, domu samotnej matki, domu studenckim, zakonie, mieszkaniu chronionym/treningowym itp.)
  Proszę wskazać rodzaj obiektu

Czy adres, który Pan(i) podał(a) był stałym, czy czasowym adresem zamieszkania?

 • stałym
 • czasowym

Jak długo mieszkał(a) Pan(i) we wskazanym miejscu?

 • krócej niż rok – proszę podać od kiedy (miesiąc, rok)
 • rok lub dłużej

Gdzie Pan(i) mieszkał(a) na stałe?

 • pod innym adresem w Polsce – proszę podać adres
  Miejscowość (słownik miejscowości – miejscowość, województwo, powiat, gmina)
  Ulica/adres bez nazwy ulicy
  Nr domu
  Nr mieszkania
 • za granicą
  Nazwa kraju (słownik krajów)
  Data zamieszkania w Polsce (miesiąc i rok)

Osoby w mieszkaniu/pomieszczeniu niebędącym mieszkaniem/obiekcie zbiorowego zakwaterowania

Czy w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem mieszkały także inne osoby? lub
Czy w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem mieszkali inni członkowie Pana(i) rodziny?

 • tak 
 • nie

Proszę dopisać wszystkie osoby, które w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 mieszkały pod poniższym adresem lub
Proszę dopisać wszystkie osoby z Pana(i) rodziny, które w dniu 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 mieszkały również pod poniższym adresem

 • Nazwisko
 • Imię
 • Drugie imię
 • Numer PESEL
 • Dziecko bez nadanego numeru PESEL
 • Cudzoziemiec bez nadanego numeru PESEL
 • Płeć
 • Data urodzenia

Czy adres, który Pan(i) podał(a) był stałym, czy czasowym adresem zamieszkania tej osoby?

 • stałym
 • czasowym

Jak długo ta osoba mieszkała we wskazanym miejscu?

 • krócej niż rok – proszę podać od kiedy (miesiąc i rok)
 • rok lub dłużej

Gdzie ta osoba mieszkała na stałe?

 • pod innym adresem w Polsce – proszę podać adres
  Miejscowość (słownik miejscowości – miejscowość, województwo, powiat, gmina)
  Ulica
  Nr domu
  Nr mieszkania
 • za granicą
  Nazwa kraju (słownik krajów)
  Data zamieszkania w Polsce (miesiąc i rok)

Czy wszystkie osoby mieszkające 31 marca 2021 r. o godzinie 24:00 pod tym adresem zostały dopisane? lub
Czy wszystkie osoby z Pana(i) rodziny mieszkające 31 marca 2021 r. o godz. 24:00 pod tym adresem zostały dopisane?

 • tak 
 • nie

Osoby przebywające za granicą

Czy w dniu 31 marca 2021 r. pod tym adresem były zameldowane osoby, które tego dnia tu nie mieszkały i przebywały za granicą?

 • tak 
 • nie
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Proszę dopisać wszystkie osoby, które w dniu 31 marca 2021 r. były zameldowane pod poniższym adresem, ale tu nie mieszkały i przebywały za granicą.

 • Nazwisko
 • Imię
 • Płeć
 • Rok urodzenia (jeśli jest znany)

Proszę wskazać kraj obecnego przebywania tej osoby.

 • Kraj przebywania (wybór ze słownika)
 • nie wiem w jakim kraju przebywa ta osoba (kwestionariusz emigranta krótko- lub długookresowego nie jest wypełniany)

Proszę wskazać, kiedy ta osoba wyjechała za granicę.

 • Rok wyjazdu z Polski
  Miesiąc wyjazdu z Polski (dla 2020 r.)

Jeżeli okres przebywania emigranta za granicą, wyliczony jako różnica pomiędzy datą spisu a datą wyjazdu, jest krótszy niż rok wówczas respondent wypełnia kwestionariusz emigranta krótkookresowego, jeżeli wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego.

Proszę wskazać ostatnie miejsce zamieszkania tej osoby przed wyjazdem za granicę.

 • pod adresem <adres wskazany przez respondenta na początku>
 • pod innym adresem w Polsce
  Miejscowość (słownik miejscowości – miejscowość, województwo, powiat, gmina)
  Ulica
  Nr domu
  Nr mieszkania
 • nie wiem gdzie ta osoba mieszkała przed wyjazdem za granicę

Czy ma Pan(i) jakiekolwiek informacje o tej osobie dotyczące m.in. kraju urodzenia, kraju obywatelstwa, stanu cywilnego, wykształcenia, statusu na rynku pracy (przynajmniej jedną z wymienionych)?

 • tak
 • nie mam żadnych informacji o tej osobie (kwestionariusz emigranta krótko- lub długookresowego nie jest wypełniany)

Czy wszystkie osoby zameldowane pod tym adresem i przebywające za granicą zostały dopisane?

 • tak 
 • nie 

Relacje rodzinne

Dla każdej z osób proszę wskazać rodziców (także adopcyjnych) oraz małżonka (lub partnera/partnerkę).

 • Współmałżonek/partner (lista osób do wskazania współmałżonka/partnera/partnerki)
 • Ojciec (lista osób do wskazania ojca)
 • Matka (lista osób do wskazania matki)

Kwestionariusz mieszkania

            OPIS MIESZKANIA

Proszę wskazać czyją własnością jest mieszkanie.

 • osoby/osób fizycznych (dotyczy także współwłasności np. małżeńskiej)
 • spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie własnościowe)
 • spółdzielni mieszkaniowej (mieszkanie lokatorskie)
 • gminy
 • Skarbu Państwa
 • zakładu pracy
 • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)
 • inne

Mieszkanie zamieszkuje(ą):

 • przynajmniej jedna osoba będąca właścicielem całego lub części mieszkania
 • przynajmniej jedna osoba mająca spółdzielcze prawo (własnościowe lub lokatorskie) do mieszkania
 • osoba(y) z tytułu najmu całego mieszkania
 • przynajmniej jedna osoba z tytułu podnajmu całego lub części mieszkania (dotyczy także najmu części mieszkania)
 • osoba(y) na podstawie innego tytułu

Proszę podać powierzchnię użytkową mieszkania – ogółem (w pełnych m2).

Proszę podać liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym (tj. każde z pomieszczeń o powierzchni co najmniej 4 m2).

Proszę wskazać główny sposób ogrzewania mieszkania.

 • z sieci
 • ze źródła ciepła zasilającego jeden budynek wielomieszkaniowy
 • centralne ogrzewanie indywidualne
 • piec/piece
 • pozostałe

Proszę wskazać przeważający rodzaj paliwa lub źródło energii stosowane do ogrzewania mieszkania.

 • (słownik rodzajów paliwa i źródeł energii)

Czy do ogrzewania mieszkania wykorzystują Państwo odnawialne źródła energii?

 • tak
 • nie

Proszę wskazać rodzaj wykorzystywanego odnawialnego źródła energii.

 • energia słoneczna – panele/instalacje fotowoltaiczne
 • energia słoneczna – kolektory/instalacje słoneczne, solarne
 • energia pozyskiwana z otoczenia – siła wiatru
 • energia pozyskiwana z otoczenia – gorące źródła
 • energia pozyskiwana z otoczenia – pompa ciepła
 • energia pozyskiwana z otoczenia – pozostała
 • inna

Czy mieszkanie znajduje się w budynku wielomieszkaniowym?

 • tak
 • nie 
            OPIS BUDYNKU

Proszę podać kto jest właścicielem budynku, w którym znajduje się Pana(i) mieszkanie:

 • osoba fizyczna
 • spółdzielnia mieszkaniowa
 • gmina
 • Skarb Państwa
 • zakład pracy
 • towarzystwo budownictwa społecznego (TBS)
 • inny
 • budynek stanowi współwłasność

Proszę podać rok oddania budynku do użytku.

 • rok (jeśli nieznany, podać przybliżony)
 • w budowie

Proszę wskazać czy:

  • woda doprowadzona jest do budynku
   • z sieci wodociągowej
   • ze studni
   • nie ma
  • ścieki odprowadzane są z budynku do
   • sieci kanalizacyjnej
   • zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków
   • nie ma
   gaz doprowadzony jest do budynku
  • z sieci gazowej
  • nie maKwestionariusz osobowy

Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?

 • Polska
 • inny kraj (słownik krajów)

Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?

 • Polska
 • inny kraj (słownik krajów obywatelstwa)
 • nie posiadam obywatelstwa żadnego kraju

Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?

 • pod tym samym adresem, pod którym mieszkam obecnie
 • pod innym adresem w tej samej miejscowości, w której mieszkam obecnie
 • w innej miejscowości w Polsce
  Proszę podać tę miejscowość (słownik – miejscowość, województwo, powiat, gmina)
  Proszę podać jak długo Pan(i) tam mieszkał(a)/przebywał(a)
  1. do 3 m-cy (włącznie)
  2. ponad 3 m-ce do 12 m-cy
  3. 12 m-cy i więcej
  • Rok przyjazdu/powrotu do miejscowości obecnego zamieszkania
 • za granicą
  Nazwa kraju (słownik krajów)
  Proszę podać jak długo Pan(i) tam mieszkał(a)/przebywał(a)
  1. do 3 m-cy (włącznie)
  2. ponad 3 m-ce do 12 m-cy
  3. 12 m-cy i więcej
  Rok przyjazdu/powrotu do Polski

Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości aktualnego zamieszkania?

 • od urodzenia (tzn. nieprzerwanie lub przerwy w zamieszkaniu były krótsze niż rok)
 • przybyłem(am)/powróciłem(am) przed 2011 r.
 • przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z innej miejscowości w kraju
  Miejscowość poprzedniego zamieszkania (słownik miejscowości – miejscowość, województwo, powiat, gmina)
  Rok przyjazdu/powrotu
 • przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z zagranicy
  Nazwa kraju (słownik krajów)
  Rok przyjazdu/powrotu

Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?

 • tak
  Rok przyjazdu/powrotu do Polski
  Nazwa kraju poprzedniego zamieszkania – dotyczy ostatniego pobytu (słownik krajów)
 • nie

            CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNO – SPOŁECZNA

Jaki jest Pana(i) stan cywilny?

 • kawaler/panna
 • żonaty/zamężna
 • wdowiec/wdowa
 • rozwiedziony/rozwiedziona

Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?

 • tak, wspólnie mieszkamy i prowadzimy gospodarstwo domowe
 • tak, ale mieszkamy oddzielnie
 • nie
 • nie chcę odpowiadać na to pytanie

Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?

 • wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora
 • wyższe z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym
 • wyższe z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym
 • dyplom ukończenia kolegium
 • policealne
 • średnie ogólnokształcące
 • średnie zawodowe
 • zasadnicze zawodowe/branżowe
 • gimnazjalne
 • podstawowe ukończone
 • niepełne podstawowe lub bez wykształcenia szkolnego

Jaka jest Pana(i) narodowość?
(Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z obywatelstwem)

 • polska
 • białoruska
 • czeska
 • karaimska
 • litewska
 • łemkowska
 • niemiecka
 • ormiańska
 • romska
 • rosyjska
 • słowacka
 • tatarska
 • ukraińska
 • żydowska
 • inna (podać jaka)
  (słownik etnonimów z możliwością otwartego zapisu tekstowego)

Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?

 • tak (proszę podać)
  (słownik etnonimów z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
 • nie, nie odczuwam

Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?

 • wyłącznie polskim
 • polskim i innym(i) niż polski (podać jakim/i)
  (słownik języków z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
 • wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i)
  (słownik języków z możliwością otwartego zapisu tekstowego)

Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?

 • należę do wyznania:
  1. Kościół Rzymskokatolicki (Kościół Katolicki – obrządek łaciński)
  2. Kościół Prawosławny
  3. Świadkowie Jehowy
  4. Kościół Ewangelicko-Augsburski (Kościół luterański)
  5. Kościół Greckokatolicki (Kościół Katolicki – obrządek bizantyjsko-ukraiński)
  6. Kościół Zielonoświątkowy
  7. Kościół Starokatolicki Mariawitów
  8. (słownik wyznań z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
  9. inne (podać jakie)
 • nie należę do żadnego wyznania
 • nie chcę odpowiadać na to pytanie

Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?
Jest to subiektywna ocena zdolności wykonywania codziennych czynności (np. praca zawodowa, nauka, prace domowe, samoobsługa, zabawa).

 • nie, nie mam żadnych ograniczeń
 • tak, umiarkowanie ograniczoną
 • tak, poważnie ograniczoną
 • tak, całkowicie ograniczoną – nie mogę ich wykonywać
 • nie chcę odpowiadać na to pytanie

Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
Proszę wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze schorzenia.

 • uszkodzenia i choroby narządu ruchu
 • uszkodzenia i choroby narządu wzroku
 • uszkodzenia i choroby narządu słuchu
 • choroby układu krążenia
 • choroby neurologiczne
 • inne schorzenia
 • nie chcę odpowiadać na to pytanie

Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?
Proszę wskazać główne schorzenie ze schorzeń wybranych w poprzednim pytaniu.

 • uszkodzenia i choroby narządu ruchu
 • uszkodzenia i choroby narządu wzroku
 • uszkodzenia i choroby narządu słuchu
 • choroby układu krążenia
 • choroby neurologiczne
 • inne schorzenia
 • nie chcę odpowiadać na to pytanie

Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,  stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?

 • nie
 • tak
  Posiadam orzeczenie o:
  1. niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
  2. lekkim stopniu  niepełnosprawności lub o częściowej niezdolności do pracy lub o celowości przekwalifikowania zawodowego lub o III grupie inwalidztwa lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym bez uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego
  3. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy lub o II grupie inwalidztwa
  4. znacznym stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o I grupie inwalidztwa lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego
            AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej? 

 • tak
 • nie

Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?

 • tak
 • nie

Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?

 • tak
  Czy w okresie od 1 do 15 kwietnia 2021 r. mógł (mogła) Pan(i) podjąć pracę?
  • tak
   Okres aktywnego, nieprzerwanego poszukiwania pracy
   • do 12 miesięcy włącznie
    _______ Proszę podać liczbę miesięcy (pole wyboru lub do wpisania liczby miesięcy 0…12)
   • powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
   • powyżej 2 lat
  • nie
   Proszę podać główną przyczynę braku możliwości podjęcia pracy w okresie od 1 do 15 kwietnia 2021 r.:
   • kontynuowanie nauki jako uczeń lub student
   • opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą
   • własny stan zdrowia niepozwalający na podjęcie pracy
   • inny powód
 • nie, bo już znalazłem(am) pracę i czekałem(am) na jej rozpoczęcie
  Okres aktywnego, nieprzerwanego poszukiwania pracy
  • do 12 miesięcy włącznie
   _______ Proszę podać liczbę miesięcy (pole wyboru lub do wpisania liczby miesięcy 0…12)
  • powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
  • powyżej 2 lat
 • nie
  Proszę podać główną przyczynę nieposzukiwania pracy:
  1. emerytura/renta/dochody kapitałowe (akcje, obligacje lub z własności)
  2. kontynuowanie nauki jako uczeń lub student
  3. inna przyczyna:
  1. opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą
  2. własny stan zdrowia niepozwalający na podjęcie pracy
  3. wyczerpanie wszelkich możliwości znalezienia pracy
  4. inny powód

W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?
Proszę wybrać zawód z listy po wpisaniu minimum 3 liter z nazwy
_______ słownik zawodów i specjalności

 • w przypadku wyboru ze słownika pozycji „inny zawód” → polecenie „Proszę wybrać grupę zawodów najbardziej zbliżoną do zawodu wykonywanego”
  _______ grupy zawodów
  • w przypadku wyboru pozycji „inny zawód; nie wiem” → polecenie „Proszę wpisać nazwę zawodu w pole tekstowe”
   _______ tekst

Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej: 

 • w Polsce
  1. pod adresem innym niż miejsce zamieszkania
   _______ Miejscowość (wybór miejscowości ze słownika TERYT)
   _______ Ulica (wybór ulicy ze słownika)
   • nie znam miejscowości miejsca pracy
    _______ Województwo (wybór województwa ze słownika TERYT z dołożoną pozycją „nie wiem”)
  2. pod adresem miejsca zamieszkania
  3. brak stałej lokalizacji
 • poza Polską
  1. praca o stałej lokalizacji w innym kraju
  2. Proszę wybrać kraj z listy po wpisaniu minimum 3 początkowych liter (słownik krajów)
  3. brak stałej lokalizacji
  4. nieznany kraj
 • brak stałej lokalizacji

Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?

 • inny niż działalność rolnicza
  Proszę wybrać rodzaj działalności z listy po wpisaniu minimum 3 liter z nazwy
  _______ słownik rodzajów działalności
  • w przypadku wyboru ze słownika pozycji „inna działalność” → polecenie „Proszę wybrać grupę rodzajów działalności najbardziej zbliżoną do prowadzonej przez Pana(i) firmę.”
   _______ grupy działalności
   • w przypadku wyboru pozycji „inna działalność; nie wiem” → polecenie „Proszę wpisać nazwę działalności”
    _______ tekst
 • działalność rolnicza prowadzona:
  1. w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  2. w gospodarstwie rolnym osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
  3. poza gospodarstwem rolnym

Czy pracował(a) Pan(i) jako:

 • pracownik zatrudniony w instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy
 • pracujący na własny rachunek
  • zatrudniający pracowników (pracodawca)
  • niezatrudniający pracowników
 • pomagający członek rodziny
 • praktykant/stażysta
 • pracujący w innym charakterze (np. członek spółdzielni produkcyjnej lub rolniczej)


Kwestionariusz osobowy emigranta krótkookresowego

Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?

 • Polska
 • inny kraj (słownik krajów)
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?

 • Polska
 • inny kraj (słownik krajów obywatelstwa)
 • nie posiadam obywatelstwa żadnego kraju
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Gdzie Pan(i) mieszkał(a) rok temu (31 marca 2020 r.)?

 • pod adresem (adres)
 • pod innym adresem w miejscowości (miejscowość)
 • w innej miejscowości w Polsce
  Proszę podać tę miejscowość (słownik – miejscowość, województwo, powiat, gmina)
  Proszę podać jak długo Pan(i) tam mieszkał(a)/przebywał(a)
  1. do 3 m-cy (włącznie)
  2. ponad 3 m-ce do 12 m-cy
  3. 12 m-cy i więcej
  • Rok przyjazdu/powrotu do miejscowości
 • za granicą
  Nazwa kraju (słownik krajów)
  Proszę podać jak długo Pan(i) tam mieszkał(a)/przebywał(a)
  1. do 3 m-cy (włącznie)
  2. ponad 3 m-ce do 12 m-cy
  3. 12 m-cy i więcej
  • Rok przyjazdu/powrotu do Polski
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Od kiedy mieszkał(a) Pan(i) w miejscowości (nazwa miejscowości)?

 • od urodzenia (tzn. nieprzerwanie lub przerwy w zamieszkaniu były krótsze niż rok)
 • przybyłem(am)/powróciłem(am) przed 2011 r.
 • przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z innej miejscowości w kraju
  Miejscowość poprzedniego zamieszkania (słownik miejscowości – miejscowość, województwo, powiat, gmina)
  Rok przyjazdu/powrotu
 • przybyłem(am)/powróciłem(am) w latach 2011-2021 z zagranicy
  Nazwa kraju (słownik krajów)
  Rok przyjazdu/powrotu
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Czy kiedykolwiek przebywał(a) Pan(i) za granicą przez co najmniej rok?

 • tak
  Rok przyjazdu/powrotu do Polski
  Nazwa kraju poprzedniego zamieszkania – dotyczy ostatniego pobytu (słownik krajów)
 • nie
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat
        

 
CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNO – SPOŁECZNA

Jaki jest Pana(i) stan cywilny?

 • kawaler/panna
 • żonaty/zamężna
 • wdowiec/wdowa
 • rozwiedziony/rozwiedziona
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Czy pozostaje Pan(i) w związku niesformalizowanym z inną osobą?

 • tak, wspólnie mieszkamy i prowadzimy gospodarstwo domowe
 • tak, ale mieszkamy oddzielnie
 • nie
 • nie chcę odpowiadać na to pytanie
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?

 • wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora
 • wyższe z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym
 • wyższe z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym
 • dyplom ukończenia kolegium
 • policealne
 • średnie ogólnokształcące
 • średnie zawodowe
 • zasadnicze zawodowe/branżowe
 • gimnazjalne
 • podstawowe ukończone
 • niepełne podstawowe lub bez wykształcenia szkolnego
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Jaka jest Pana(i) narodowość?
(Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z obywatelstwem)

 • polska
 • białoruska
 • czeska
 • karaimska
 • litewska
 • łemkowska
 • niemiecka
 • ormiańska
 • romska
 • rosyjska
 • słowacka
 • tatarska
 • ukraińska
 • żydowska
 • inna (podać jaka)
  (słownik etnonimów z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?

 • tak (proszę podać)
  (słownik etnonimów z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
 • nie, nie odczuwam
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?

 • wyłącznie polskim
 • polskim i innym(i) niż polski (podać jakim/i)
  (słownik języków z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
 • wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i)
  (słownik języków z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?

 • należę do wyznania:
  1. Kościół Rzymskokatolicki (Kościół Katolicki – obrządek łaciński)
  2. Kościół Prawosławny
  3. Świadkowie Jehowy
  4. Kościół Ewangelicko-Augsburski (Kościół luterański)
  5. Kościół Greckokatolicki (Kościół Katolicki – obrządek bizantyjsko-ukraiński)
  6. Kościół Zielonoświątkowy
  7. Kościół Starokatolicki Mariawitów
  8. inne (podać jakie)
  • (słownik wyznań z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
 • nie należę do żadnego wyznania
 • nie chcę odpowiadać na to pytanie
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Czy ma Pan(i) ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowaną problemami zdrowotnymi trwającymi 6 miesięcy lub dłużej?
Jest to subiektywna ocena zdolności wykonywania codziennych czynności (np. praca zawodowa, nauka, prace domowe, samoobsługa, zabawa).

 • nie, nie mam żadnych ograniczeń
 • tak, umiarkowanie ograniczoną
 • tak, poważnie ograniczoną
 • tak, całkowicie ograniczoną – nie mogę ich wykonywać
 • nie chcę odpowiadać na to pytanie
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Proszę wskazać występujące u Pana(i) obecnie grupy schorzeń powodujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
Proszę wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze schorzenia.

 • uszkodzenia i choroby narządu ruchu
 • uszkodzenia i choroby narządu wzroku
 • uszkodzenia i choroby narządu słuchu
 • choroby układu krążenia
 • choroby neurologiczne
 • inne schorzenia
 • nie chcę odpowiadać na to pytanie
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Która ze wskazanych grup schorzeń stanowi główną przyczynę odczuwanych przez Pana(ią) ograniczeń/trudności?
Proszę wskazać główne schorzenie ze schorzeń wybranych w poprzednim pytaniu.

 • uszkodzenia i choroby narządu ruchu
 • uszkodzenia i choroby narządu wzroku
 • uszkodzenia i choroby narządu słuchu
 • choroby układu krążenia
 • choroby neurologiczne
 • inne schorzenia
 • nie chcę odpowiadać na to pytanie
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Czy posiada Pan(i) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,  stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie?

 • nie
 • tak
  Posiadam orzeczenie o:
  1. niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia
  2. lekkim stopniu  niepełnosprawności lub o częściowej niezdolności do pracy lub o celowości przekwalifikowania zawodowego lub o III grupie inwalidztwa lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym bez uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego
  3. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy lub o II grupie inwalidztwa
  4. znacznym stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o I grupie inwalidztwa lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

    
        AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

Czy w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r. wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą zarobek lub dochód bądź pomagał(a) bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej? 

 • tak
 • nie
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Czy we wskazanym tygodniu miał(a) Pan(i) pracę, ale jej czasowo nie wykonywał(a) z powodu urlopu (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego), choroby, opieki nad inną osobą, złych warunków pogodowych itp.?

 • tak
 • nie
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Czy w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. aktywnie poszukiwał(a) Pan(i) pracy?

 • tak
  Czy w okresie od 1 do 15 kwietnia 2021 r. mógł (mogła) Pan(i) podjąć pracę?
  • tak
   Okres aktywnego, nieprzerwanego poszukiwania pracy 
  • Proszę podać liczbę miesięcy (pole wyboru lub do wpisania liczby miesięcy 0…12)
   • do 12 miesięcy włącznie
   • powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
   • powyżej 2 lat
   • nie mam żadnej wiedzy na ten temat
   • nie
   • nie mam żadnej wiedzy na ten temat
  • Proszę podać główną przyczynę braku możliwości podjęcia pracy w okresie od 1 do 15 kwietnia 2021 r.:
   • kontynuowanie nauki jako uczeń lub student
   • opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą
   • własny stan zdrowia niepozwalający na podjęcie pracy
   • inny powód
   • nie mam żadnej wiedzy na ten temat
 • nie, bo już znalazłem(am) pracę i czekałem(am) na jej rozpoczęcie
  Okres aktywnego, nieprzerwanego poszukiwania pracy
  • do 12 miesięcy włącznie
   _______ Proszę podać liczbę miesięcy (pole wyboru lub do wpisania liczby miesięcy 0…12)
  • powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
  • powyżej 2 lat
  • nie mam żadnej wiedzy na ten temat
 • nie
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat
  Proszę podać główną przyczynę nieposzukiwania pracy:
  • emerytura/renta/dochody kapitałowe (akcje, obligacje lub z własności)
  • kontynuowanie nauki jako uczeń lub student
  • inna przyczyna:
   • opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą
   • własny stan zdrowia niepozwalający na podjęcie pracy
   • wyczerpanie wszelkich możliwości znalezienia pracy
   • inny powód
  • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a)?

 • Proszę wybrać zawód z listy po wpisaniu minimum 3 liter z nazwy
  _______ słownik zawodów i specjalności
  • w przypadku wyboru ze słownika pozycji „inny zawód” → polecenie „Proszę wybrać grupę zawodów najbardziej zbliżoną do zawodu wykonywanego”
   _______ grupy zawodów
   • w przypadku wyboru pozycji „inny zawód; nie wiem” → polecenie „Proszę wpisać nazwę zawodu w pole tekstowe”
    _______ tekst
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Proszę podać miejsce wykonywania pracy głównej: 

 • w Polsce
  • pod adresem innym niż miejsce zamieszkania
   _______ Miejscowość (wybór miejscowości ze słownika TERYT)
   _______ Ulica (wybór ulicy ze słownika)
   • nie znam miejscowości miejsca pracy
    _______ Województwo (wybór województwa ze słownika TERYT z dołożoną pozycją „nie wiem”)
  • pod adresem miejsca zamieszkania
  • brak stałej lokalizacji
 • poza Polską
  • praca o stałej lokalizacji w innym kraju
   Proszę wybrać kraj z listy po wpisaniu minimum 3 początkowych liter (słownik krajów)
  • brak stałej lokalizacji
  • nieznany kraj
 • brak stałej lokalizacji
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Jaki przeważający rodzaj działalności prowadziła instytucja/firma, która była Pana(i) głównym miejscem pracy?

 • inny niż działalność rolnicza
  Proszę wybrać rodzaj działalności z listy po wpisaniu minimum 3 liter z nazwy
  _______ słownik rodzajów działalności
  • w przypadku wyboru ze słownika pozycji „inna działalność” → polecenie „Proszę wybrać grupę rodzajów działalności najbardziej zbliżoną do prowadzonej przez Pana(i) firmę.”
   _______ grupy działalności
   • w przypadku wyboru pozycji „inna działalność; nie wiem” → polecenie „Proszę wpisać nazwę działalności”
    _______ tekst
 • działalność rolnicza prowadzona:
  • w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  • w gospodarstwie rolnym osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
  • poza gospodarstwem rolnym
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Czy pracował(a) Pan(i) jako:

 • pracownik zatrudniony w instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy
 • pracujący na własny rachunek
  • zatrudniający pracowników (pracodawca)
  • niezatrudniający pracowników
 • pomagający członek rodziny
 • praktykant/stażysta
 • pracujący w innym charakterze (np. członek spółdzielni produkcyjnej lub rolniczej)
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat


Kwestionariusz osobowy emigranta długookresowego

Jaki jest Pana(i) kraj urodzenia (według obecnych granic państw)?

 • Polska
 • inny kraj (słownik krajów)
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Jaki jest Pana(i) kraj obywatelstwa?

 • Polska
 • inny kraj (słownik krajów obywatelstwa)
 • nie posiadam obywatelstwa żadnego kraju
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat
   
    CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNO – SPOŁECZNA

Jaki jest Pana(i) stan cywilny?

 • kawaler/panna
 • żonaty/zamężna
 • wdowiec/wdowa
 • rozwiedziony/rozwiedziona
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Jaki jest Pana(i) najwyższy ukończony poziom wykształcenia?

 • wyższe ze stopniem naukowym co najmniej doktora
 • wyższe z tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym
 • wyższe z tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym
 • dyplom ukończenia kolegium
 • policealne
 • średnie ogólnokształcące
 • średnie zawodowe
 • zasadnicze zawodowe/branżowe
 • gimnazjalne
 • podstawowe ukończone
 • niepełne podstawowe lub bez wykształcenia szkolnego
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Jaka jest Pana(i) narodowość?
(Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną – nie należy jej mylić z obywatelstwem)

 • polska
 • białoruska
 • czeska
 • karaimska
 • litewska
 • łemkowska
 • niemiecka
 • ormiańska
 • romska
 • rosyjska
 • słowacka
 • tatarska
 • ukraińska
 • żydowska
 • inna (podać jaka)
  (słownik etnonimów z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?

 • tak (proszę podać)
  (słownik etnonimów z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
 • nie, nie odczuwam
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu?

 • wyłącznie polskim
 • polskim i innym(i) niż polski (podać jakim/i)
  (słownik języków z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
 • wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i)
  (słownik języków z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?

 • należę do wyznania:
  • Kościół Rzymskokatolicki (Kościół Katolicki – obrządek łaciński)
  • Kościół Prawosławny
  • Świadkowie Jehowy
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski (Kościół luterański)
  • Kościół Greckokatolicki (Kościół Katolicki – obrządek bizantyjsko-ukraiński)
  • Kościół Zielonoświątkowy
  • Kościół Starokatolicki Mariawitów
  • inne (podać jakie)
   (słownik wyznań z możliwością otwartego zapisu tekstowego)
 • nie należę do żadnego wyznania
 • nie chcę odpowiadać na to pytanie
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat
  
 
        AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA

Czy wykonywał(a)/miał(a) Pan(i) pracę w tygodniu od 25 do 31 marca 2021 r.?

 • tak, pracowałem(am)/miałem(am) pracę
 • nie pracowałem(am), ale aktywnie poszukiwałem(am) pracy i byłem(am) gotowy(a) ją podjąć
 • nie pracowałem(am) i nie poszukiwałem(am) pracy
  Przyczyna nieposzukiwania pracy:
  • jestem emerytem(ką)/rencistą(ką)
  • kontynuuję naukę jako uczeń lub student
  • z innych powodów
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

W jakim zawodzie Pan(i) pracował(a) w głównym miejscu pracy?

 • Proszę wybrać zawód z listy po wpisaniu minimum 3 liter z nazwy
  _______ słownik zawodów i specjalności
  • w przypadku wyboru ze słownika pozycji „inny zawód” → polecenie „Proszę wybrać grupę zawodów najbardziej zbliżoną do zawodu wykonywanego”
   _______ grupy zawodów
   • w przypadku wyboru pozycji „inny zawód; nie wiem” → polecenie „Proszę wpisać nazwę zawodu w pole tekstowe”
    _______ tekst
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firma), która była Pana(i) głównym miejscem pracy?

 • administracja publiczna i obrona narodowa; edukacja; opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • produkcja, przetwórstwo przemysłowe
 • rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • transport, magazynowanie, zakwaterowanie, gastronomia, informacja i komunikacja, finanse i ubezpieczenia, rynek nieruchomości
 • budownictwo
 • energia elektryczna; gaz; woda; para wodna; ścieki i odpady; rekultywacja
 • kultura, rozrywka i rekreacja
 • górnictwo i wydobywanie
 • inne rodzaje działalności
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat

Czy pracował(a) Pan(i) jako:

 • zatrudniony w instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy
 • pracujący na własny rachunek zatrudniający pracowników (pracodawca)
 • pracujący na własny rachunek niezatrudniający pracowników
 • inny
 • nie mam żadnej wiedzy na ten temat
 


Donos na samego siebie

Niepokojący jest fakt, że wiele pytań jest tak skonstruowanych, że dla wielu osób odpowiedź na nie będzie donosem na samego siebie. Dotyczy to chociażby podatku śmieciowego, czy komunistycznej zasady przebywania tam, gdzie jest się zameldowanym. Od strony kontroli moralnej pytania zadawane w spisie powszechnym wskazują, dużą aktywność PiS i środowisk kościelnych w ich redagowaniu. Wygląda to trochę jak sondaż na potrzeby sztabu wyborczego PiS, który chce uzyskać informację czy statystycznie Polacy są liberałami, czy wyznawcami wizji Kaczyńskiego.
Dlaczego temu służy spis powszechny?

Pytania w NSP a RODO

Oczywiście wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych mają charakter poufny i podlegają ochronie, w według zasad określonych w ustawie o statystyce publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych. Zasada ta ma charakter absolutny i od niej żadnych wyjątków. 
 
Osoby wykonujące prace spisowe – rachmistrzowie i pracownicy statystyki publicznej - są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności.
 
Przypominamy jednak, że w bieżącym (2021) na przełomie września i kwietnia z Ministerstwa Sprawiedliwości wyciekły dane osobowe funkcjonariuszy publicznych, a prokuratura Ziobry nawet nie podjęła się wyjaśniania tej sprawy. Nie jest to pierwszy taki przypadek. W poprzedniej kadencji rządów PiS wyciekały dane osobiste niewygodnych sędziów którzy przestrzegali prawa i konstytucji, a także prokuratorów którzy nie chcieli w swoich działaniach podporządkować się Ziobrze i polityce Kaczyńskiego.

#GUS #Spis Powszechny #Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań #rachmistrz spisowy #samospis #pytania spisu powszechnego 2021 #strona internetowa spisu powszechnego


Narodowy Spis Powszechny

Od 1 stycznia 2021 roku polskie spółki kapitałowe mogą reinwestować swój kapitał w sposób nieopodatkowany do czasu realnego uzyskania dochodu. Ta forma rozliczenia z fiskusem nazywana jest estońskim CIT-em. Istotą tej formy opodatkowania jest uproszczenie systemu podatkowego i przesunięcie momentu naliczania podatku do momentu faktycznego zaistnienia wypłaty zysków przedsiębiorstwa dla jego akcjonariuszy, czy udziałowców. Estoński CIT jest dobrowolną formą opodatkowania. Aby się na niego zdecydować należy dobrze rozważyć wynikające z tej decyzji konsekwencje.

Cele wprowadzenia estońskiego CIT-u

Zanim zaczniemy analizę korzyści wynikających z przyjęcia estońskiego CIT-u, zauważmy, że nie obniża on wysokości płaconego podatku, a jedynie odkłada w czasie jego naliczanie. Ustawa o estońskim CIT, potocznie nazywana "ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych". Nie opiera się na zawiłej sprawozdawczości podatkowej. Według dotychczasowej ustawy CIT przedsiębiorstwa mają nałożone obowiązki dotyczące przepływu kapitałów, które de facto nie są jeszcze w dyspozycji spółki. Uwzględnianie ich po stronie przychodów zniechęca przedsiębiorstwa do inwestycji. W tym kontekście estoński CIT jest wyjściem na przeciw oczekiwaniom spółek kapitałowych. Celem wprowadzenia estońskiego CIT-u jest odłożenie konieczności płacenia zaliczek na CIT do momentu, gdy osiągany zysk będzie wypłacany udziałowcom, na przykład w formie dywidendy. W ten sposób reinwestowane zyski nie są opodatkowane, a rachunkowość finansowa podatników nie wymaga prowadzenia dodatkowych ewidencji i sporządzania sprawozdań finansowych.


Istota estońskiego CIT

Według dotychczasowych zasad przychodem podlegającym opodatkowaniu są różnego rodzaju aktywa zwiększające majątek spółki. Do takich aktywów należą również środki, które de facto nie wpłynęły nawet do spółki. CIT estoński pozwoli odłożyć w czasie opodatkowanie do czasu kiedy nie dojdzie do wypłaty z zysku. Dzięki temu nowe rozwiązanie ułatwia spółkom refinansowanie zysków. Polskie spółki nie będą płacić podatku od przychodu majątku, do czasu kiedy zysk pozostanie w obrocie inwestycyjnym w wysokości określonej w ustawie. Dodatkowo spółki te będą mogły skorzystać z uproszczonej księgowości finansowej.

 

Jak przejść na CIT estoński?

Przejście spółek kapitałowych ze starego CIT do ryczałtu od dochodu, wymaga od przedsiębiorstwa kilku czynności administracyjnych. Przede wszystkim wiąże się z koniecznością powiadomienia o swojej decyzji naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenie dokonujemy na koniec miesiąca, od którego chcemy być rozliczani na zasadach estońskiego CIT. Nową formę opodatkowania w małych firmach przyjmuje się na 4 lata z możliwością przedłużenia. W przypadku dużych spółek to okres cztero-, ośmio-, a nawet dwunastoletni. W tym czasie obowiązki związane z wyliczaniem podatku będą zredukowane do minimum. Zobowiązania podatkowe powstaną dopiero w chwili przeniesienia części środków poza prowadzoną działalność gospodarczą.


Co straci przedsiębiorstwo wybierając estoński CIT?

Właściciele spółki powinni uważnie rozważyć przejście na CIT estoński. Wybór tej formy opodatkowania wiąże się z pozbawieniem ulg i możliwości korzystnych rozliczeń przewidzianych w starej ustawie CIT. Między innymi dotyczy to ulgi na działalność badawczo-rozwojową, czy możliwości odliczenia od przychodu przekazywanych darowizn.


Kto może przejść na CIT estoński?

Żeby przejść na CIT estoński spółka musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim nowa forma opodatkowania skierowana jest do nowo powstałych spółek. Wyznaczone są odpowiednie limity przychodów, które nie wolno przekroczyć. Uwzględniono też w ustawie decyzje natury politycznej. Są ograniczenia wyłączające z estońskiego CIT-u firmy, "podejmujące działania  nieaprobowane przez decydentów". Ustawowo wskazano na podmioty nie prowadzące rzeczywistej działalności, a jedynie obracające kapitałem. Ustalono kryteria, które muszą spełnić spółki kapitałowe, aby mogły skorzystać z estońskiego CIT:
 1. Przychody osiągnięte w poprzednim  roku podatkowym nie mogą przekroczyć 100 mln zł brutto, czyli z kwotą należnego VAT, uwzględniając przychody pasywne.
 2. Przychody z podmiotami powiązanymi muszą nie przekraczać 50 %.
 3. Spółki muszą utrzymywać stały poziom zatrudnienia, minimum 3 osoby pracujące na pełen etat w ramach umowy o pracę, poza udziałowcami i akcjonariuszami.
 4. Alternatywą do poprzedniego punktu jest ponoszenie miesięcznych wydatków na płace w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, na rzecz osób zatrudnionych poza akcjonariuszami i udziałowcami. Dodatkowym warunkiem tego rozwiązania jest odprowadzanie przez przedsiębiorcę pełnych składek na ZUS i PIT.
 5. Działalność gospodarcza musi być prowadzona w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, w której udziałowcami są jedynie osoby fizyczne, a spółka nie posiada aktywów w kapitale innej spółki. Nie może również być uczestnikiem w funduszach inwestycyjnych.
 6. W pierwszym roku zwolnione z niektórych warunków są podmioty gospodarcze rozpoczynające swoją działalność.
 7. W ustawie o estońskim CIT wykluczono z możliwości skorzystania z tego rozwiązania przedsiębiorstwa finansowe, instytucje pożyczkowe, spółki działające w SSE / PSI, spółki w stanie upadłości lub likwidacji oraz podmioty, które w ostatnim okresie podejmowały określone procesy restrukturyzacyjne.
 
Źródło: Ministerstwo Finansów

Szczegóły dotyczące nakładów inwestycyjnych

Wymogiem nałożonym przez ustawodawcę na podmioty korzystające z estońskiego CIT-u jest ponoszenie bezpośrednich nakładów inwestycyjnych. Ustalono również limity środków przeznaczonych na inwestycję, liczone procentowo w stosunku do wartości początkowej środków trwałych. Nakłady inwestycyjne muszą wynosić 15 % w dwu kolejnych latach korzystania z estońskiego CIT (minimum 20 tys. zł) lub 33 % w ciągu 4 lat (nie mniej niż 50 tys. zł). Nakłady mogą dotyczyć zarówno zakupu nowych środków trwałych jak i środków przeznaczonych na ich wytworzenie. W określonych warunkach dopuszcza się leasing jak i najem środków trwałych. Wyklucza się z nakładów inwestycyjnych środki transportu służące celom osobistym udziałowców lub członków ich rodzin. Wydatkiem inwestycyjnym może być wzrost kwoty przeznaczonej na wypłaty dla osób zatrudnionych, poza udziałowcami i akcjonariuszami.

Sprawozdawczość w estońskim CIT

Decydując się na estoński CIT spółka zostaje zwolniona z obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych wynikających z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości sporządzanych w ramach MSSF - Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Opodatkowanie estońskim CIT-em

Do przychodów opodatkowanych estońskim CIT należą dywidendy, zaliczki na dywidendy, ukryte zyski w formie świadczeń na rzecz udziałowców,  akcjonariuszy lub podmiotów powiązanych, zysk przeznaczony na pokrycie strat, wydatki nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (darowizny), itp. Wysokość zryczałtowanego podatku wynosi 15 % w przypadku małych podatników i 25 % dla pozostałych podmiotów.  W przypadku prowadzenia większych inwestycji stopa ryczałtu może być obniżona o 5%.

Podsumowując estoński CIT to przywilej w zakresie momentu wykazania dochodu do opodatkowania oraz uproszczenia ewidencji, ale nie obniża on wysokości płaconego podatku.
 
 

Ułatwienia, czy propaganda?

Projekt ustawy o wprowadzeniu estońskiego CIT był zapowiadany wraz z kolejnymi tarczami anty kryzysowymi. W ten sposób premier Morawiecki realizował PR swoich poczynań "w trosce o gospodarkę". Estoński CIT ma chronić wypracowany w Polsce kapitał przed jego transferem za granicę. Gwarantować stabilność zatrudnienia. Zwiększać kapitał spółek i zapewniać ich stabilność finansową. Wpływać na rozwój gospodarczy Polski. Co ciekawe troszcząc się o spółki kapitałowe, nie zdjęto obciążeń księgowo-fiskalnych z drobnych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne, których dochody są poniżej kwoty wolnej od podatku jaka jest w krajach Europy Zachodniej. Nie zwolniono z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia zdrowotnego osób, które wykonują działalność dodatkowo, poza świadczeniem normalnej pracy na etacie. Przychody tych osób są często poniżej wysokości składki zdrowotnej. Nie dostali oni od państwa żadnej pomocy w związku z pandemią, mimo że płacą podatki. W efekcie po raz kolejny wprowadzono ułatwienia jedynie dla spółek kapitałowych, w których od lat siedzą politycy, partii rządzącej.  


Dlaczego CIT estoński nie jest popularny?

W ordynacji podatkowej liczy się prostota i przejrzystość zasad. Tak miało być z estońskim CIT, ale wyszedł z tego "podatek narodowy". Pomimo powszechnego promowania nowego podatku przez Ministerstwo Finansów mało jest zainteresowanych nową formą rozliczenia CIT. Przede wszystkim, zasady jego wprowadzenia są zagmatwane, a elementy politycznej uznaniowości zniechęcają do skorzystania z niego. Doświadczenia z polskim prawodawstwem od czasu, gdy PiS wprowadził władzę autorytarną dowodzą, że każdego dnia interpretacja przepisów może być różna. Do tego dochodzą wymuszenia płacenia haraczu na rzecz prominentnych polityków i organizowanych przez nich "akcji". 

Ograniczenia podmiotowe

Przede wszystkim ograniczona jest liczba spółek, które mogą skorzystać z estońskiego CIT. Wykluczone są spółki komandytowe i spółki jawne. Ograniczono przychód do 100 mln zł i wykluczono spółki, w których udziałowcami są osoby prawne. Nawet w przypadku spełnienia niezrozumiałych kryteriów pojawia się zagrożenie wynikające z konieczności utrzymania personelu pracowniczego i wysokości ich płacy. To w czasach pandemii jest jak bomba z opóźnionym zapłonem. To jawne przerzucanie na pracodawców odpowiedzialności za niekonstytucyjny lockdown i bezrobocie. 

 

Przypominają się działania ministra zdrowia, który zaleca lekarzom powstrzymanie realizacji świadczenia terminowych usług medycznych z powodu pandemii, a następnie finansowe karanie szpitali i lekarzy za brak ich wykonywania. Polacy na tym się poznali. Tak wyglądają rządy PiS. 
Propaganda, kłamstwa i restrykcje finansowe. Najpierw propozycje, sugestie i zalecenia, potem drakońskie kary nakładane przez sanepid, nie oparte o żadne przepisy.

 

Przygotowania poprzedzające przejście na estoński CIT

W informacjach o estońskim CIT dużo mówi się o tym, że będą ułatwienia w prowadzeniu księgowości, gdy się z niego skorzysta. Pomija się przy tym ogrom pracy jaką należy włożyć, żeby dokładnie rozliczyć okres poprzedzający przyjęcie nowego opodatkowania. Ustawodawca w ten sposób zabezpiecza możliwość naliczeniem odpowiedniego podatku. Cofnięcie ryczałtu będzie się wiązać z pełną konsekwencją podatkową dla podatnika, tak jakby zalegał z niezapłaconym podatkiem. 
 

Utrata przywilejów wynikających z dotychczasowym opodatkowaniem

Niezwykle dotkliwa może być dla podatników utrata przywilejów wynikających z dotychczasowego opodatkowania CIT. W czasach kryzysu wywołanego koronawirusem jednym z ważniejszych przywilejów jest ulga na złe długi. To niezwykle niepokojące zubożenie przywileju. Kryzys spowodował przerwanie więzi kooperacyjnych i doprowadził do zatorów pieniężnych. CIT estoński przyjmujemy na 4 lata, a nie wiadomo co będzie z naszą działalnością za tydzień. Przecież przeprowadzenie restrukturyzacji jest nie możliwe.Niekorzystna stawka zryczałtowanego CIT

Analiza profilu działalności i wysokość należnej stawki ryczałtu na rzecz estońskiego CIT zniechęca do tej formy opodatkowania. Dotychczasowy podatek jest po prostu niższy i nie ma konieczności spełniania niekorzystnych dla firmy zobowiązań. Do tego musimy się liczyć z ogólnym kryzysem. Ciężka sytuacja udziałowców może zmusić ich do zaciągnięcia pożyczki w spółce, w której są współwłaścicielami. W przypadku estońskiego CIT-u trzeba będzie od tego zapłacić podatek.

Skomplikowana księgowość

Fikcją jest również uproszczenie rozliczeń finansowych. W przypadku ryczałtu CIT-u estońskiego mamy wyróżnione 7 rodzajów źródeł naliczania podatku. W starej ustawie na zasadach ogólnych jest ich jedynie 4. Nie bez znaczenia jest również pionierskie przecieranie szlaku w nowej ordynacji podatkowej. Wiemy dobrze ile błędnych interpretacji podatkowych występuje w przypadku ustaw pisanych na kolanie, które są głosowane nocami przez PiS. Każda nowy system podatkowy jest obciążony sporymi błędami, chaotycznie interpretowanych przez urzędników, z którymi na końcu musi się zmagać podatnik. Pamiętajmy, że prace nad tą ustawą były prowadzone w formie zdalnej. Rozpoczęły się w czasach drugiego ataku pandemii, zaledwie dwa miesiące przed ich wprowadzeniem w życie.

Czy estoński CIT ma sens?

Rozważając wszelkie za i przeciw można przyjąć, że estoński CIT ma sens. Powściągliwość podatników w jego przyjęciu wynika głównie z kryzysu wywołanego pandemią, jak i małą wiarygodnością obecnego rządu i systemu prawnego z jakim spotykamy się na co dzień od czasu przejęcia rządu przez PiS. Pewnie, za kilka lat, gdy do Polski powróci demokracja i praworządność, uda się przeprowadzić konsultacje społeczne, a w zmienionej formie estoński CIT będzie korzystnym motorem napędowym do wzrostu gospodarczego Polski. 
 

#estoński CIT #CIT estoński #spółki kapitałowe # ryczałt od dochodów spółek kapitałowych #inwestycje #refinansowanie zysku

CIT estoński