Obsługiwane przez usługę Blogger.
Jesteśmy w okresie rozliczeń PIT za ubiegły rok. Niektórzy mają już to za sobą, ale większość oczekuje na PIT-11 z różnych miejsc, gdzie osiągali dochody. Coraz mniej rzeczy można odliczyć. Ustawodawcy dbają o to byśmy jak najwięcej wpłacili do budżetu, aby mogli spełniać swoje obietnice wyborcze. Zwrócę może waszą uwagę na ciekawy temat.

Jak odliczyć darowizny, które wpłacamy na Kościół. 

Żyjemy w kraju w którym 90 % społeczeństwa deklaruje przynależność do społeczności osób wierzących. Kościoły w Polsce są utrzymywane głównie przez wiernych.
Można więc przypuszczać, że większość z nas płaci w różnej formie ofiary na rzecz Kościoła i organizacji kościelnych. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że takie wpłaty muszą być udokumentowane. Minęły czasy, gdy ksiądz wystawiał jedynie zaświadczenie o przyjęciu darowizny. Najlepiej, gdy takich wpłat dokonujemy w formie przelewu na rachunek parafii czy organizacji kościelnej.

To ciekawe w telewizji ciągle jest pokazywana reklama, w której "Biało-czerwoni biorą paragony". Jakby z podtekstem, że gdyby klient nie wziął paragonu, to sprzedawca okradnie państwo i nie zapłaci należnego podatku. Marzy mi się taka reklama z tacą, w której jest terminal płatniczy, tak by nasza darowizna była po prostu udokumentowana.
To w zasadzie wystarczyłoby by można było taką darowiznę odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym PIT. Można też ustalić z proboszczem zasady finansowania naszego Kościoła. Przykładowo 1 % od uzyskiwanych przychodów wpłacamy co miesiąc na konto swojej parafii jako opłatę parafialną i dowolną kwotę na rzecz zbiórek dedykowanych na różne cele.
Musimy tu rozdzielić cel wpłacanej ofiary.

Na Caritas, czy inną tego typu instytucję kościelną możemy wpłacić 1 % naszych dochodów pisując w dziale wniosek o przekazanie 1 % nr KRS adresata i cel szczegółowy, na przykład Pomoc dzieciom z Bieszczad.

Darowizny na Kościół wpisujemy w załączniku PIT/O wskazując dane identyfikacyjne obdarowanej parafii. Darowizny te dzielimy na dwie części. Oddzielnie darowizny na rzecz kultu religijnego, tak zwane składki parafialne. To z nich opłacane jest codzienne życie parafii. Inną darowizną  są te płacone na cele charytatywno-opiekuńcze inicjowane i prowadzone przez Kościół.

Odliczenie na cele kultu religijnego przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika.

Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła. Jest to zupełnie inny rodzaj odliczenia. Nie zaliczamy jej na cele kultu, lecz działania charytatywno-opiekuńcze kościołów. Darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.
Prawo odliczania kwot na cele charytatywno – opiekuńcze nie wynika z ustawy o podatku dochodowym, ale z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła. W ustawie tej wymieniono Kościoły w Polsce, które są uprawnione do prowadzenia takiej działalności.

Ustawa ta zobowiązuje obdarowanego do archiwizacji dokumentów i sporządzania rozliczeń finansowych i wyjaśnień związanych z prowadzeniem tej działalności.  
W tym przypadku oprócz dokumentu przelewu lepiej od razu poprosić o potwierdzenie celu w jakim były one zbierane.

Na początku lat dziewięćdziesiątych prawo to było często nadużywane. Na potrzeby parafian sprowadzano tankowcami paliwo, samochody,  rożne artykułu o dużej wartości. Z uwagi na delikatność tematu były one tuszowane i jedynie brukowce o tym pisały.

Podsumowując.
Przelew: „ofiara z okazji ślubu", „ofiara na mszę za dusze zmarłego", „na budowę kościoła” będzie darowizną na cele kultu religijnego i stosuje się ograniczenie do 6 % dochodu, natomiast przelew „na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym” będzie darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i limitu nie stosuje się. Darowizny na ten cel można odpisać nawet w całość naszego dochodu. Wskazane jest posiadać potwierdzenie celowości przelanych pieniędzy wydane przez ustawowo uprawniony do tego Kościół.

Darowizny na rzecz Kościoła nie mają nic wspólnego z przekazywana kwotą jednego procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego, które też mogą być jednostkami nadzorowanymi przez kościoły. Jedyny warunek to zaznaczenie numeru KRS organizacji.

#PIT #rozliczenie roczne #odpisy na kościół #darowizna

Darowizna na Kościół, czy można ją odliczyć w zeznaniu rocznym PIT

Jesteśmy w okresie rozliczeń PIT za ubiegły rok. Niektórzy mają już to za sobą, ale większość oczekuje na PIT-11 z różnych miejsc, gdzie osiągali dochody. Coraz mniej rzeczy można odliczyć. Ustawodawcy dbają o to byśmy jak najwięcej wpłacili do budżetu, aby mogli spełniać swoje obietnice wyborcze. Zwrócę może waszą uwagę na ciekawy temat.

Jak odliczyć darowizny, które wpłacamy na Kościół. 

Żyjemy w kraju w którym 90 % społeczeństwa deklaruje przynależność do społeczności osób wierzących. Kościoły w Polsce są utrzymywane głównie przez wiernych.
Można więc przypuszczać, że większość z nas płaci w różnej formie ofiary na rzecz Kościoła i organizacji kościelnych. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że takie wpłaty muszą być udokumentowane. Minęły czasy, gdy ksiądz wystawiał jedynie zaświadczenie o przyjęciu darowizny. Najlepiej, gdy takich wpłat dokonujemy w formie przelewu na rachunek parafii czy organizacji kościelnej.

To ciekawe w telewizji ciągle jest pokazywana reklama, w której "Biało-czerwoni biorą paragony". Jakby z podtekstem, że gdyby klient nie wziął paragonu, to sprzedawca okradnie państwo i nie zapłaci należnego podatku. Marzy mi się taka reklama z tacą, w której jest terminal płatniczy, tak by nasza darowizna była po prostu udokumentowana.
To w zasadzie wystarczyłoby by można było taką darowiznę odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym PIT. Można też ustalić z proboszczem zasady finansowania naszego Kościoła. Przykładowo 1 % od uzyskiwanych przychodów wpłacamy co miesiąc na konto swojej parafii jako opłatę parafialną i dowolną kwotę na rzecz zbiórek dedykowanych na różne cele.
Musimy tu rozdzielić cel wpłacanej ofiary.

Na Caritas, czy inną tego typu instytucję kościelną możemy wpłacić 1 % naszych dochodów pisując w dziale wniosek o przekazanie 1 % nr KRS adresata i cel szczegółowy, na przykład Pomoc dzieciom z Bieszczad.

Darowizny na Kościół wpisujemy w załączniku PIT/O wskazując dane identyfikacyjne obdarowanej parafii. Darowizny te dzielimy na dwie części. Oddzielnie darowizny na rzecz kultu religijnego, tak zwane składki parafialne. To z nich opłacane jest codzienne życie parafii. Inną darowizną  są te płacone na cele charytatywno-opiekuńcze inicjowane i prowadzone przez Kościół.

Odliczenie na cele kultu religijnego przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika.

Do sumy tej nie wlicza się darowizn na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła. Jest to zupełnie inny rodzaj odliczenia. Nie zaliczamy jej na cele kultu, lecz działania charytatywno-opiekuńcze kościołów. Darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.
Prawo odliczania kwot na cele charytatywno – opiekuńcze nie wynika z ustawy o podatku dochodowym, ale z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła. W ustawie tej wymieniono Kościoły w Polsce, które są uprawnione do prowadzenia takiej działalności.

Ustawa ta zobowiązuje obdarowanego do archiwizacji dokumentów i sporządzania rozliczeń finansowych i wyjaśnień związanych z prowadzeniem tej działalności.  
W tym przypadku oprócz dokumentu przelewu lepiej od razu poprosić o potwierdzenie celu w jakim były one zbierane.

Na początku lat dziewięćdziesiątych prawo to było często nadużywane. Na potrzeby parafian sprowadzano tankowcami paliwo, samochody,  rożne artykułu o dużej wartości. Z uwagi na delikatność tematu były one tuszowane i jedynie brukowce o tym pisały.

Podsumowując.
Przelew: „ofiara z okazji ślubu", „ofiara na mszę za dusze zmarłego", „na budowę kościoła” będzie darowizną na cele kultu religijnego i stosuje się ograniczenie do 6 % dochodu, natomiast przelew „na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy bezdomnym” będzie darowizną na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i limitu nie stosuje się. Darowizny na ten cel można odpisać nawet w całość naszego dochodu. Wskazane jest posiadać potwierdzenie celowości przelanych pieniędzy wydane przez ustawowo uprawniony do tego Kościół.

Darowizny na rzecz Kościoła nie mają nic wspólnego z przekazywana kwotą jednego procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego, które też mogą być jednostkami nadzorowanymi przez kościoły. Jedyny warunek to zaznaczenie numeru KRS organizacji.

#PIT #rozliczenie roczne #odpisy na kościół #darowizna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz