Obsługiwane przez usługę Blogger.
        Wiele osób które otwierają swoja pierwszą działalność gospodarczą boi się wybrać formę rozliczania się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych. Uważają że ryczałtowe formy rozliczania podatku dochodowego uchronią je przed księgowością i kontrolami skarbowymi. Nic bardziej błędnego. Konstrukcja uproszczonego rozliczania w formie karty podatkowej wymusza obowiązek płacenia podatku bez względu na osiągane dochody. Do tego urzędnicy często kontrolują czy podatnik spełnia warunki do płacenia podatku w formie karty podatkowej. Poza tym przy uproszczonej zryczałtowanej formie podatkowej nie możemy odliczać sobie kosztów. Jeżeli chodzi o księgowość, to i tak musimy wystawiać paragony, faktury i rachunki. Uproszczenia dotyczą wyłącznie podatku dochodowego. Dlatego i tak musimy prowadzić Ewidencję sprzedaży na potrzeby VAT, Rejestr VAT oraz archiwizować dokumenty. Praktycznie niewiele mniej księgowości niż w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych.


       Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych?
     Przede wszystkim ta forma opodatkowania dotyczy podatku dochodowego. Podstawą rozliczeń i księgowości w zasadach ogólnych jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. To w niej księgujemy na podstawie dokumentów wszelkie przychody i rozchody związane z działalnością gospodarczą. W ostatnich latach zaszło kilka ułatwień w tym zakresie. Nie musimy już stemplować w Urzędzie Skarbowym naszej księgi. Możemy również korzystać z programu księgowego do jej archiwizacji.  Większość programów komputerowych do rachunkowości posiada różne formy ewidencji wydruku szczegółowych operacji księgowych co umożliwia wydruk jedynie miesięcznych sum w poszczególnych kategoriach. Przy prowadzeniu sprzedaży detalicznej dopuszcza się księgowanie sum całodziennych utargów o ile posiadamy dodatkową ewidencję sprzedaży (ewidencja sprzedaży VAT lub wydruk dobowy z kasy fiskalnej). Oczywiście musimy księgować wszystkie wystawiane przez nas faktury sprzedaży. Numeracja może być miesięczna lub roczna. Sprzedając środki trwałe firmy (samochód, maszyny) tak samo wpisujemy je po stronie przychodów. Najlepiej w dziale pozostałe przychody.       Co jest kosztem prowadzenia działalności?
     Kosztem prowadzenia działalności są wszelkie wydatki związane z działalnością gospodarczą. Będzie to więc zakup surowca, towarów handlowych, samochodu, paliwa, opłaty za autostradę, komputera czy programu komputerowego. Jedyny warunek to, że muszą służyć uzyskiwaniu przez nas dochodu. Są różne regulacje które mówią nam jakie warunki musimy przy tym spełnić. Ustawodawca określa jakie warunki musi spełnić samochód kupowany na firmę by dokonać odpisu z podatku. Za jaką fakturę musimy zapłacić przelewem by spełniała wymogi fiskalne. Musimy też pamiętać ze za każdym razem powinniśmy sprawdzać (w CEIDG) czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT i czy na prawdę prowadzi działalność gospodarczą. Na szczęście takie możliwości dają odpowiednie programy do księgowania. Nie wszystkie koszty możemy odpisać jednorazowo. Niektóre są objęte limitem wydatków (wydatki na reklamę) inne wymagają odpisów w czasie w formie amortyzacji (samochód, maszyny, hale produkcyjne). Kiedy i jak długo trzeba rozłożyć odliczenia takich wydatków regulują odpowiednie przepisy, które ciągle się zmieniają. Przykładowo w tym roku wiele wydatków inwestycyjnych można odpisywać jednorazowo nawet gdy kosztują do 100 000 zł.
     Po zakończeniu miesiąca płacimy zaliczkę na podatek dochodowy. Do 2007 roku co miesiąc musieliśmy wysyłać do urzędu skarbowego deklarację PiT-5. Teraz wystarczy jedynie wpłacenie zaliczki do 20 dnia następnego miesiąca którego dotyczy zaliczka. Możemy również płacić te zaliczki kwartalnie. Wówczas płacimy do 20 dnia pierwszego miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy wpłata.

      Jakie ewidencje musimy prowadzić przy zasadach ogólnych?
     Oprócz wspomnianej Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów każdy podatnik powinien prowadzić Ewidencję środków trwałych z wyliczeniem odpisów amortyzacyjnych, w tym również jednorazowych. Powinno się też prowadzić Ewidencję sprzedaży. Firmy które są płatnikami VAT wystarczy że prowadzą Ewidencję sprzedaży VAT i Ewidencję zakupów VAT. Programy księgowości łączą te obie formy w postaci rejestrów VAT gdzie są uwzględnione obie te ewidencje. Niejasne są przepisy odnośnie prowadzenia Książki kontroli. Na wszelki wypadek lepiej mieć taką książkę. 

#podatek na zasadach ogólnych #podatek dochodowy #zasady ogólne #koszty prowadzenia działalności

Jak rozliczać się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych?

        Wiele osób które otwierają swoja pierwszą działalność gospodarczą boi się wybrać formę rozliczania się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych. Uważają że ryczałtowe formy rozliczania podatku dochodowego uchronią je przed księgowością i kontrolami skarbowymi. Nic bardziej błędnego. Konstrukcja uproszczonego rozliczania w formie karty podatkowej wymusza obowiązek płacenia podatku bez względu na osiągane dochody. Do tego urzędnicy często kontrolują czy podatnik spełnia warunki do płacenia podatku w formie karty podatkowej. Poza tym przy uproszczonej zryczałtowanej formie podatkowej nie możemy odliczać sobie kosztów. Jeżeli chodzi o księgowość, to i tak musimy wystawiać paragony, faktury i rachunki. Uproszczenia dotyczą wyłącznie podatku dochodowego. Dlatego i tak musimy prowadzić Ewidencję sprzedaży na potrzeby VAT, Rejestr VAT oraz archiwizować dokumenty. Praktycznie niewiele mniej księgowości niż w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych.


       Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych?
     Przede wszystkim ta forma opodatkowania dotyczy podatku dochodowego. Podstawą rozliczeń i księgowości w zasadach ogólnych jest Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów. To w niej księgujemy na podstawie dokumentów wszelkie przychody i rozchody związane z działalnością gospodarczą. W ostatnich latach zaszło kilka ułatwień w tym zakresie. Nie musimy już stemplować w Urzędzie Skarbowym naszej księgi. Możemy również korzystać z programu księgowego do jej archiwizacji.  Większość programów komputerowych do rachunkowości posiada różne formy ewidencji wydruku szczegółowych operacji księgowych co umożliwia wydruk jedynie miesięcznych sum w poszczególnych kategoriach. Przy prowadzeniu sprzedaży detalicznej dopuszcza się księgowanie sum całodziennych utargów o ile posiadamy dodatkową ewidencję sprzedaży (ewidencja sprzedaży VAT lub wydruk dobowy z kasy fiskalnej). Oczywiście musimy księgować wszystkie wystawiane przez nas faktury sprzedaży. Numeracja może być miesięczna lub roczna. Sprzedając środki trwałe firmy (samochód, maszyny) tak samo wpisujemy je po stronie przychodów. Najlepiej w dziale pozostałe przychody.       Co jest kosztem prowadzenia działalności?
     Kosztem prowadzenia działalności są wszelkie wydatki związane z działalnością gospodarczą. Będzie to więc zakup surowca, towarów handlowych, samochodu, paliwa, opłaty za autostradę, komputera czy programu komputerowego. Jedyny warunek to, że muszą służyć uzyskiwaniu przez nas dochodu. Są różne regulacje które mówią nam jakie warunki musimy przy tym spełnić. Ustawodawca określa jakie warunki musi spełnić samochód kupowany na firmę by dokonać odpisu z podatku. Za jaką fakturę musimy zapłacić przelewem by spełniała wymogi fiskalne. Musimy też pamiętać ze za każdym razem powinniśmy sprawdzać (w CEIDG) czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT i czy na prawdę prowadzi działalność gospodarczą. Na szczęście takie możliwości dają odpowiednie programy do księgowania. Nie wszystkie koszty możemy odpisać jednorazowo. Niektóre są objęte limitem wydatków (wydatki na reklamę) inne wymagają odpisów w czasie w formie amortyzacji (samochód, maszyny, hale produkcyjne). Kiedy i jak długo trzeba rozłożyć odliczenia takich wydatków regulują odpowiednie przepisy, które ciągle się zmieniają. Przykładowo w tym roku wiele wydatków inwestycyjnych można odpisywać jednorazowo nawet gdy kosztują do 100 000 zł.
     Po zakończeniu miesiąca płacimy zaliczkę na podatek dochodowy. Do 2007 roku co miesiąc musieliśmy wysyłać do urzędu skarbowego deklarację PiT-5. Teraz wystarczy jedynie wpłacenie zaliczki do 20 dnia następnego miesiąca którego dotyczy zaliczka. Możemy również płacić te zaliczki kwartalnie. Wówczas płacimy do 20 dnia pierwszego miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy wpłata.

      Jakie ewidencje musimy prowadzić przy zasadach ogólnych?
     Oprócz wspomnianej Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów każdy podatnik powinien prowadzić Ewidencję środków trwałych z wyliczeniem odpisów amortyzacyjnych, w tym również jednorazowych. Powinno się też prowadzić Ewidencję sprzedaży. Firmy które są płatnikami VAT wystarczy że prowadzą Ewidencję sprzedaży VAT i Ewidencję zakupów VAT. Programy księgowości łączą te obie formy w postaci rejestrów VAT gdzie są uwzględnione obie te ewidencje. Niejasne są przepisy odnośnie prowadzenia Książki kontroli. Na wszelki wypadek lepiej mieć taką książkę. 

#podatek na zasadach ogólnych #podatek dochodowy #zasady ogólne #koszty prowadzenia działalności

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz