Obsługiwane przez usługę Blogger.

Rozwój firmy wymaga często odpowiedniego zasobu środków finansowych. Sprawa nie jest prosta, gdy firma nie jest dopuszczona do obrotu na giełdzie papierów wartościowych i nie może wspomóc się emisją akcji. Jest kilka dróg pozyskania środków finansowych. Może to być kredyt pod zastaw majątku firmy. Może to być również jeden z instrumentów pochodnych z tak zwanej inżynierii finansowej. Przykładem może być dokapitalizowanie firmy poprzez wykup menadżerski  (MBO od Management buyout). Niestety wiąże się to z częściową utratą własności i nadzoru nad firmą. Dużo ciekawszą formą dokapitalizowania małych firm jest leasing. Ta forma wspomagania firm najbardziej kojarzy nam się z nabyciem maszyny czy samochodu. 
      Najczęściej korzystamy z leasingu na samochód. Ta forma wyklucza potrzebę prowadzenia ewidencji przebiegu, a wszelkie koszty związane z eksploatacją stanowią koszt prowadzenia działalności. Niektórzy przedsiębiorcy korzystając z oferty leasingu w przypadku maszyn czy hali przemysłowej. Jednak obecnie do świadomości przedsiębiorców dotarła nieco inna forma leasingu - leasing zwrotny.

      Na czym polega leasing zwrotny?
     Przedsiębiorca dokonuje zbytu przedmiotu umowy leasingowej, którego jest właścicielem firmie leasingowej. Następnie firma leasingowa oddaje ten przedmiot w użytkowanie przedsiębiorcy w zamian za spłacane raty leasingowe. Praktyczne przedmiot umowy jest cały czas pod kontrolą właściciela firmy który nadal go użytkuje. Zmienia się jedynie podmiot będący właścicielem tych aktywów. Leasing zwrotny może być zawarty również na zasadach leasingu operacyjnego lub finansowego. Oczywiście w przypadku leasingu operacyjnego firma nie może już dokonywać amortyzacji tych środków, a jedynie ogranicza się do księgowania raty leasingowej. Leasing finansowy zachowuje pełne prawa do dalszej amortyzacji.

     Przykładowo. Jeżeli potrzebujemy dofinansować naszą firmę, a posiadamy samochód, którego jesteśmy właścicielem możemy go sprzedać firmie leasingowej i użytkować go dalej płacąc raty leasingowe leasingu zwrotnego. Należy pamiętać że sprzedaż przedmiotu umowy leasingowej jest tak samo opodatkowana jak każda inna sprzedaż.

#leasing zwrotny #inżynieria finansowa #instrumenty pochodne #leasing #leasing operacyjny #leasing finansowy

Leasing zwrotny formą finansowania rozwoju działalności gospodarczej.


Rozwój firmy wymaga często odpowiedniego zasobu środków finansowych. Sprawa nie jest prosta, gdy firma nie jest dopuszczona do obrotu na giełdzie papierów wartościowych i nie może wspomóc się emisją akcji. Jest kilka dróg pozyskania środków finansowych. Może to być kredyt pod zastaw majątku firmy. Może to być również jeden z instrumentów pochodnych z tak zwanej inżynierii finansowej. Przykładem może być dokapitalizowanie firmy poprzez wykup menadżerski  (MBO od Management buyout). Niestety wiąże się to z częściową utratą własności i nadzoru nad firmą. Dużo ciekawszą formą dokapitalizowania małych firm jest leasing. Ta forma wspomagania firm najbardziej kojarzy nam się z nabyciem maszyny czy samochodu. 
      Najczęściej korzystamy z leasingu na samochód. Ta forma wyklucza potrzebę prowadzenia ewidencji przebiegu, a wszelkie koszty związane z eksploatacją stanowią koszt prowadzenia działalności. Niektórzy przedsiębiorcy korzystając z oferty leasingu w przypadku maszyn czy hali przemysłowej. Jednak obecnie do świadomości przedsiębiorców dotarła nieco inna forma leasingu - leasing zwrotny.

      Na czym polega leasing zwrotny?
     Przedsiębiorca dokonuje zbytu przedmiotu umowy leasingowej, którego jest właścicielem firmie leasingowej. Następnie firma leasingowa oddaje ten przedmiot w użytkowanie przedsiębiorcy w zamian za spłacane raty leasingowe. Praktyczne przedmiot umowy jest cały czas pod kontrolą właściciela firmy który nadal go użytkuje. Zmienia się jedynie podmiot będący właścicielem tych aktywów. Leasing zwrotny może być zawarty również na zasadach leasingu operacyjnego lub finansowego. Oczywiście w przypadku leasingu operacyjnego firma nie może już dokonywać amortyzacji tych środków, a jedynie ogranicza się do księgowania raty leasingowej. Leasing finansowy zachowuje pełne prawa do dalszej amortyzacji.

     Przykładowo. Jeżeli potrzebujemy dofinansować naszą firmę, a posiadamy samochód, którego jesteśmy właścicielem możemy go sprzedać firmie leasingowej i użytkować go dalej płacąc raty leasingowe leasingu zwrotnego. Należy pamiętać że sprzedaż przedmiotu umowy leasingowej jest tak samo opodatkowana jak każda inna sprzedaż.

#leasing zwrotny #inżynieria finansowa #instrumenty pochodne #leasing #leasing operacyjny #leasing finansowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz