Obsługiwane przez usługę Blogger.


       Jest kilka powodów otwierania firmy na zasadach spółki prawa handlowego. Chęć pozyskania środków od akcjonariuszy, przejrzyste i zbywalne prawa własności, ucieczka przed wierzytelnościami. Ostatnio mieliśmy świetny przykład, gdy osoba unikająca płacenia alimentów była przekonana, że założenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchroni go przed koniecznością regulowania należności. Nic bardziej błędnego. Przede wszystkim prowadzenie firmy w formie spółki prawa handlowego wymusza pełna dużo droższą w kosztach księgowość. Założona firma w formie spółki handlowej nie jest już naszą własnością! My jesteśmy jedynie jej pracownikami z wyznaczonym udziałem i pensją. Co ciekawe pensja ta nie może odbiegać od wyników finansowych osiąganych przez spółkę w przeciwnym razie organ kontrolujący może nam zarzucić, że działaliśmy na jej szkodę, a to jest karalne. Oczywiście spółki handlowej nie można mylić ze spółką cywilną która jest zwykłą działalnością gospodarczą, tyle że kilku osób fizycznych.


       By założyć spółkę handlową musimy ustalić jaką formę. Jest kilka form spółek prawa handlowego: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, albo akcyjna. Rodzaje spółek zależą od formy odpowiedzialności jaką ponoszą jej założyciele. W spółce jawnej wszyscy założyciele odpowiadają za spółkę całym swoim majątkiem. Spółka partnerska jest zakładana przez osoby wykonujące wolne zawody, w której każdy członek odpowiada jedynie za swoją pracę. Spółka komandytowa to ta w której status odpowiedzialności jest różny. Musi w niej być co najmniej jedna osoba która odpowiada swoim majątkiem w całości i jedna która z takiej odpowiedzialności jest zwolniona. W spółce komandytowo-akcyjnej dochodzi do tego co najmniej jedna osoba która przed wierzycielami odpowiada swoimi akcjami. W spółce akcyjnej odpowiedzialność akcjonariuszy jest powiązana z pakietem posiadanych akcji, zaś w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustalana jest kwota do jakiej zarząd odpowiada przed wierzycielami.

      Spółkę prawa handlowego zakłada się od spisania umowy spółki. Jest to warunek konieczny. Umowę spisuje się u notariusza. Nie ma znaczenia czy zakłada ją jedna osoba czy więcej wspólników.  W umowie należy podać:
 • nazwę i adres siedziby,
 • przedmiot działalności,
 • wysokość kapitału zakładowego (zgodnie z przepisami, minimalna jego wysokość wynosi 5 tysięcy złotych),
 • to, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • liczbę i nominalną wartość udziałów, objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki, jeśli jest założona na czas określony. 
       Pod umową muszą podpisać się wszyscy wspólnicy. W momencie podpisania umowy firma zyskuje formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Od momentu podpisania umowy należy w ciągu maksymalnie 6 miesięcy dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Współzałożyciele muszą zgromadzić wyznaczony wkład kapitałowy, złożyć formularze precyzujące zasady funkcjonowania spółki.

      Według danych statystycznych najpopularniejszą forma prowadzenia działalności gospodarczej wśród spółek prawa handlowego są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowią one 83 % spółek handlowych w Polsce.


#spółka handlowa #spółka z o.o. #spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Otwieranie firmy na zasadach spółki prawa handlowego       Jest kilka powodów otwierania firmy na zasadach spółki prawa handlowego. Chęć pozyskania środków od akcjonariuszy, przejrzyste i zbywalne prawa własności, ucieczka przed wierzytelnościami. Ostatnio mieliśmy świetny przykład, gdy osoba unikająca płacenia alimentów była przekonana, że założenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchroni go przed koniecznością regulowania należności. Nic bardziej błędnego. Przede wszystkim prowadzenie firmy w formie spółki prawa handlowego wymusza pełna dużo droższą w kosztach księgowość. Założona firma w formie spółki handlowej nie jest już naszą własnością! My jesteśmy jedynie jej pracownikami z wyznaczonym udziałem i pensją. Co ciekawe pensja ta nie może odbiegać od wyników finansowych osiąganych przez spółkę w przeciwnym razie organ kontrolujący może nam zarzucić, że działaliśmy na jej szkodę, a to jest karalne. Oczywiście spółki handlowej nie można mylić ze spółką cywilną która jest zwykłą działalnością gospodarczą, tyle że kilku osób fizycznych.


       By założyć spółkę handlową musimy ustalić jaką formę. Jest kilka form spółek prawa handlowego: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, albo akcyjna. Rodzaje spółek zależą od formy odpowiedzialności jaką ponoszą jej założyciele. W spółce jawnej wszyscy założyciele odpowiadają za spółkę całym swoim majątkiem. Spółka partnerska jest zakładana przez osoby wykonujące wolne zawody, w której każdy członek odpowiada jedynie za swoją pracę. Spółka komandytowa to ta w której status odpowiedzialności jest różny. Musi w niej być co najmniej jedna osoba która odpowiada swoim majątkiem w całości i jedna która z takiej odpowiedzialności jest zwolniona. W spółce komandytowo-akcyjnej dochodzi do tego co najmniej jedna osoba która przed wierzycielami odpowiada swoimi akcjami. W spółce akcyjnej odpowiedzialność akcjonariuszy jest powiązana z pakietem posiadanych akcji, zaś w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustalana jest kwota do jakiej zarząd odpowiada przed wierzycielami.

      Spółkę prawa handlowego zakłada się od spisania umowy spółki. Jest to warunek konieczny. Umowę spisuje się u notariusza. Nie ma znaczenia czy zakłada ją jedna osoba czy więcej wspólników.  W umowie należy podać:
 • nazwę i adres siedziby,
 • przedmiot działalności,
 • wysokość kapitału zakładowego (zgodnie z przepisami, minimalna jego wysokość wynosi 5 tysięcy złotych),
 • to, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • liczbę i nominalną wartość udziałów, objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki, jeśli jest założona na czas określony. 
       Pod umową muszą podpisać się wszyscy wspólnicy. W momencie podpisania umowy firma zyskuje formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Od momentu podpisania umowy należy w ciągu maksymalnie 6 miesięcy dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Współzałożyciele muszą zgromadzić wyznaczony wkład kapitałowy, złożyć formularze precyzujące zasady funkcjonowania spółki.

      Według danych statystycznych najpopularniejszą forma prowadzenia działalności gospodarczej wśród spółek prawa handlowego są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowią one 83 % spółek handlowych w Polsce.


#spółka handlowa #spółka z o.o. #spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz