Obsługiwane przez usługę Blogger.

       Wydawać by się mogło, że w erze e-faktur urzędy kontroli skarbowej będą mieć ciężką drogę do wyłapywania oszustów. O tym, że fiskus zatrudnia informatyków głośno było rok temu. Mieli oni opracować algorytmy typujące oszustów podatkowych, fikcyjnych bezrobotnych i mafie piorące pieniądze z działalności przestępczej przy pomocy fikcyjnych firm. Teraz czas przyszedł na wzmożenie kontroli wystawianych faktur.

      Faktury elektroniczne teoretycznie nie wymagają już oddzielnej zgody klienta. Zgoda ta jest domniemana - ustna, a potwierdzeniem jej zawarcia jest zapłata za nią przelewem bankowym. Czyli wirtualna faktura wysłana mailem w formie PDF, skanu, nawet bez podpisu i pieczątki jest ważna o ile kontrahent za nią zapłaci.

     Jednak by taka faktura była ważna musi być sporządzona pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Obowiązek sprawdzenia czy nasz kontrahent nie jest fikcyjny, lub czy nie zawiesił działalności spoczywa na nas. Do sprawdzania służy rejestr CEIDG, bramka w programach księgowych i do fakturowania, a nawet platformy handlowe i katalogi firm. Praktycznie wystarczy wpisać NIP i już mamy komplet danych firmy od której dostaliśmy fakturę lub której fakturę wystawiamy.

      Co się stanie, gdy naszą lub klienta firmę wykreśli z własnej inicjatywy urząd skarbowy?

     Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT od stycznia 2017 r. urzędy skarbowe uzyskały prawne podstawy do wykreślania czynnych podatników z rejestru VAT. W wyniku nowych wytycznych w styczniu 2017 roku wykreślono z rejestru czynnych podatników VAT ponad 5 tysięcy firm. Organy skarbowe praktykowały już wcześniej eliminowanie z rejestrów podatników VAT, w stosunku do których istniało uzasadnione podejrzenie o nieprowadzenie przez nich działalności gospodarczej.Wystarczy, że trafimy do szpitala lub wyjedziemy na urlop bez telefonu, a urząd skarbowy nie będzie się mógł z nami skontaktować. Już to upoważnia urzędników by nas wykreślić z rejestru czynnych podatników VAT! To samo dotyczy przypadku, gdy nasi kontrahenci są nieuczciwi lub zapomnimy złożyć deklarację VAT-7.

       Jakie są skutki wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT (nawet pomyłkowego)? 
      Nabywca zapłaconego VAT nie odliczy, natomiast wykreślony podatnik musi ten VAT zapłacić. Dodatkowo wykreślony podatnik nie wiedząc, że jest wykreślony, wystawia w dalszym ciągu faktury VAT i odlicza VAT z faktur zakupu - powiększając błyskawicznie swoje zobowiązania wobec fiskusa i jednocześnie stając się przestępcą mimo woli. Kiedy dowie się, że od jakiegoś czasu nie jest czynnym vatowcem, skutki mogą być nieodwracalne. Dlatego każdy czynny podatnik VAT w swoim własnym interesie powinien nie tylko sprawdzić, czy dostawca jest czynnym podatnikiem, ale okresowo sprawdzić również siebie - no bo przecież nigdy nie wiadomo.


#CEIDG #czynny podatnik VAT #e-faktura #wykreślenie z rejestru
     

Sprawdź, czy jeszcze jesteś czynnym podatnikiem VAT


       Wydawać by się mogło, że w erze e-faktur urzędy kontroli skarbowej będą mieć ciężką drogę do wyłapywania oszustów. O tym, że fiskus zatrudnia informatyków głośno było rok temu. Mieli oni opracować algorytmy typujące oszustów podatkowych, fikcyjnych bezrobotnych i mafie piorące pieniądze z działalności przestępczej przy pomocy fikcyjnych firm. Teraz czas przyszedł na wzmożenie kontroli wystawianych faktur.

      Faktury elektroniczne teoretycznie nie wymagają już oddzielnej zgody klienta. Zgoda ta jest domniemana - ustna, a potwierdzeniem jej zawarcia jest zapłata za nią przelewem bankowym. Czyli wirtualna faktura wysłana mailem w formie PDF, skanu, nawet bez podpisu i pieczątki jest ważna o ile kontrahent za nią zapłaci.

     Jednak by taka faktura była ważna musi być sporządzona pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Obowiązek sprawdzenia czy nasz kontrahent nie jest fikcyjny, lub czy nie zawiesił działalności spoczywa na nas. Do sprawdzania służy rejestr CEIDG, bramka w programach księgowych i do fakturowania, a nawet platformy handlowe i katalogi firm. Praktycznie wystarczy wpisać NIP i już mamy komplet danych firmy od której dostaliśmy fakturę lub której fakturę wystawiamy.

      Co się stanie, gdy naszą lub klienta firmę wykreśli z własnej inicjatywy urząd skarbowy?

     Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o VAT od stycznia 2017 r. urzędy skarbowe uzyskały prawne podstawy do wykreślania czynnych podatników z rejestru VAT. W wyniku nowych wytycznych w styczniu 2017 roku wykreślono z rejestru czynnych podatników VAT ponad 5 tysięcy firm. Organy skarbowe praktykowały już wcześniej eliminowanie z rejestrów podatników VAT, w stosunku do których istniało uzasadnione podejrzenie o nieprowadzenie przez nich działalności gospodarczej.Wystarczy, że trafimy do szpitala lub wyjedziemy na urlop bez telefonu, a urząd skarbowy nie będzie się mógł z nami skontaktować. Już to upoważnia urzędników by nas wykreślić z rejestru czynnych podatników VAT! To samo dotyczy przypadku, gdy nasi kontrahenci są nieuczciwi lub zapomnimy złożyć deklarację VAT-7.

       Jakie są skutki wykreślenia z rejestru czynnych podatników VAT (nawet pomyłkowego)? 
      Nabywca zapłaconego VAT nie odliczy, natomiast wykreślony podatnik musi ten VAT zapłacić. Dodatkowo wykreślony podatnik nie wiedząc, że jest wykreślony, wystawia w dalszym ciągu faktury VAT i odlicza VAT z faktur zakupu - powiększając błyskawicznie swoje zobowiązania wobec fiskusa i jednocześnie stając się przestępcą mimo woli. Kiedy dowie się, że od jakiegoś czasu nie jest czynnym vatowcem, skutki mogą być nieodwracalne. Dlatego każdy czynny podatnik VAT w swoim własnym interesie powinien nie tylko sprawdzić, czy dostawca jest czynnym podatnikiem, ale okresowo sprawdzić również siebie - no bo przecież nigdy nie wiadomo.


#CEIDG #czynny podatnik VAT #e-faktura #wykreślenie z rejestru
     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz