Obsługiwane przez usługę Blogger.
Już od stycznia 2018 roku dobra zmiana planuje wdrożyć system split payment. Takie uszczelnienie VAT ma dać w ciągu dekady 82 mld zł wpływów. Będzie to jedna ze skuteczniejszych metod walki z oszustami podatkowymi - zapewnia resort finansów. Od stycznia 2018 roku podatek VAT wynikający z faktury przelewany będzie na oddzielny rachunek bankowy. Banki zobowiązane zostaną do założenia takiego VAT-owskiego konta każdej polskiej firmie. Dzięki temu, przedsiębiorcy otrzymają szybsze zwroty VAT oraz bonifikaty od zobowiązań podatkowych.


     Ogólnie mechanizm split payment polega na podzieleniu wpływu za każdą fakturę
na dwa oddzielne przelewy trafiające na różne konta. Do tej pory po otrzymaniu faktury, wpłacaliśmy na rachunek sprzedawcy całość kwoty wykazanej na fakturze (kwotę brutto). Teraz po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności, płatność automatycznie rozdzielana będzie na dwie części. Netto i należny VAT. Wartość netto trafiać będzie na rachunek sprzedawcy. Kwotę podatku VAT, przelewana będzie na oddzielny rachunek VAT.


      Co ciekawe ustawa zakazuje bankom pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji zarówno za otwarcie, jak i prowadzenie rachunku VAT. Jednocześnie nowe przepisy przewidują również, iż środki zgromadzone na rachunku VAT będą oprocentowane.


      Rachunek VAT będzie służył do wszelkich przepływów związanych z podatkiem od towarów i usług. Na rachunek ten wpływać będą zatem wszystkie kwoty VAT wynikające z wystawionych faktur oraz zwroty VAT z urzędu skarbowego. Również z tego rachunku dokonywane będą wszelkie płatności podatku VAT jedynie na konto fiskusa. Za kupowane towary będziemy płacić z rachunku netto.

      Skoro tak to po co mi zwrot VAT za zakupiony środek trwały skoro i tak przez lata nie będę mógł z niego skorzystać, jak również z pieniędzy za VAT za sprzedawane towary.

      Ustawa przewiduje również sytuację, w której przedsiębiorca będzie mógł przenieść nadwyżkę środków z rachunku VAT na swój podstawowy rachunek firmowy. Takie przeniesienie wymagać będzie jednak złożenia odpowiedniego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego i uzyskania formalnej zgody. Urząd skarbowy będzie miał 90 dni na wydanie takiej decyzji.


#split payment #uszczelnienie VAT #konto firmowe
Uszczelnienie VAT poprzez split payment

Już od stycznia 2018 roku dobra zmiana planuje wdrożyć system split payment. Takie uszczelnienie VAT ma dać w ciągu dekady 82 mld zł wpływów. Będzie to jedna ze skuteczniejszych metod walki z oszustami podatkowymi - zapewnia resort finansów. Od stycznia 2018 roku podatek VAT wynikający z faktury przelewany będzie na oddzielny rachunek bankowy. Banki zobowiązane zostaną do założenia takiego VAT-owskiego konta każdej polskiej firmie. Dzięki temu, przedsiębiorcy otrzymają szybsze zwroty VAT oraz bonifikaty od zobowiązań podatkowych.


     Ogólnie mechanizm split payment polega na podzieleniu wpływu za każdą fakturę
na dwa oddzielne przelewy trafiające na różne konta. Do tej pory po otrzymaniu faktury, wpłacaliśmy na rachunek sprzedawcy całość kwoty wykazanej na fakturze (kwotę brutto). Teraz po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności, płatność automatycznie rozdzielana będzie na dwie części. Netto i należny VAT. Wartość netto trafiać będzie na rachunek sprzedawcy. Kwotę podatku VAT, przelewana będzie na oddzielny rachunek VAT.


      Co ciekawe ustawa zakazuje bankom pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji zarówno za otwarcie, jak i prowadzenie rachunku VAT. Jednocześnie nowe przepisy przewidują również, iż środki zgromadzone na rachunku VAT będą oprocentowane.


      Rachunek VAT będzie służył do wszelkich przepływów związanych z podatkiem od towarów i usług. Na rachunek ten wpływać będą zatem wszystkie kwoty VAT wynikające z wystawionych faktur oraz zwroty VAT z urzędu skarbowego. Również z tego rachunku dokonywane będą wszelkie płatności podatku VAT jedynie na konto fiskusa. Za kupowane towary będziemy płacić z rachunku netto.

      Skoro tak to po co mi zwrot VAT za zakupiony środek trwały skoro i tak przez lata nie będę mógł z niego skorzystać, jak również z pieniędzy za VAT za sprzedawane towary.

      Ustawa przewiduje również sytuację, w której przedsiębiorca będzie mógł przenieść nadwyżkę środków z rachunku VAT na swój podstawowy rachunek firmowy. Takie przeniesienie wymagać będzie jednak złożenia odpowiedniego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego i uzyskania formalnej zgody. Urząd skarbowy będzie miał 90 dni na wydanie takiej decyzji.


#split payment #uszczelnienie VAT #konto firmowe
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz