Obsługiwane przez usługę Blogger.


Wiele osób sądzi, że doradca inwestycyjny i finansowy to to samo. Nic bardziej mylnego, bo różnice są fundamentalne, przynajmniej w Polsce. Przede wszystkim licencjonowanych doradców inwestycyjnych, którzy zdali egzamin państwowy przed  Komisją Nadzoru Finansowego jest nieco pona 600. Jest to osoba zaufania publicznego tak jak biegły rewident, notariusz czy sędzia.

Doradca finansowy to po prostu sprzedawca ofert i usług bankowych lub finansowych. Wyliczono, że materiał potrzebny do zdania egzaminu na doradcę inwestycyjnego obejmuje kilkanaście tysięcy stron materiału, który tak jak przepisy prawa należy wykuć na pamięć. Nieco inaczej jest w przypadku międzynarodowego egzaminu na doradcę inwestycyjnego i finansowego bo taki jest opis certyfikatu. Egzamin zdaje się w języku angielskim i przygotowuje do tego minimum kilkunastomiesięczne szkolenie. W tym przypadku obszerność materiału do wykucia nie przekracza 4000 stron, a uprawnia do wykonywania zawodu doradcy na całym świecie.

Doradca finansowy jest też mylony z doradcą podatkowym. Wprawdzie podatki to są również finanse tylko że te które płacimy w postaci danin. Doradca podatkowy to uszlachetnienie i podniesienie rangi osoby pracującej w biurze rachunkowym. Finanse, rachunkowość sprawozdawczość, sprawy pracownicze i rozliczenia z ZUS to dziedziny, które obejmuje wiedza w tym zakresie od strony czystej buchalterii. Najwyższym certyfikatem w tej dziedzinie jest biegły rewident.

W biurze podatkowym od doradcy powinniśmy oczekiwać znajomości prawa gospodarczego, przepisów spółek prawnych, i międzynarodowych zasad księgowości. Certyfikowany doradca podatkowy musi mieć zdany egzamin państwowy i mieć wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Doradcy podatkowi którzy świadczą swoje usługi muszą posiadać ubezpieczenie OC.

Niestety przepisy odnośnie biur rachunkowych nie wymagają od osób, które tym się trudnią zweryfikowanej wiedzy, czy nawet ubezpieczenia od szkód jakie mogą wywołać u swoich klientów. Jedyny warunek to ograniczenie swoich usług do firm prywatnych bez pełnej księgowości.

Doradca podatkowy jest osobą zaufania publicznego. Niestety ostatnio (wrzesień 2017) doszło do niepokojącej interpretacji tego zaszczytu. Nasz minister finansów uznał, że zgodnie z tym zaufaniem doradca podatkowy powinien informować urzędy skarbowe o nieprawidłowościach jakie zauważy u swoich klientów. Zmiany te mają wejść w nowej ustawie o doradcach podatkowych nad którymi pracuje rząd.

#doradca inwestycyjny # doradca finansowy #doradca podatkowy

Czym się różni doraca inwestycyjny od doradcy finansowego?Wiele osób sądzi, że doradca inwestycyjny i finansowy to to samo. Nic bardziej mylnego, bo różnice są fundamentalne, przynajmniej w Polsce. Przede wszystkim licencjonowanych doradców inwestycyjnych, którzy zdali egzamin państwowy przed  Komisją Nadzoru Finansowego jest nieco pona 600. Jest to osoba zaufania publicznego tak jak biegły rewident, notariusz czy sędzia.

Doradca finansowy to po prostu sprzedawca ofert i usług bankowych lub finansowych. Wyliczono, że materiał potrzebny do zdania egzaminu na doradcę inwestycyjnego obejmuje kilkanaście tysięcy stron materiału, który tak jak przepisy prawa należy wykuć na pamięć. Nieco inaczej jest w przypadku międzynarodowego egzaminu na doradcę inwestycyjnego i finansowego bo taki jest opis certyfikatu. Egzamin zdaje się w języku angielskim i przygotowuje do tego minimum kilkunastomiesięczne szkolenie. W tym przypadku obszerność materiału do wykucia nie przekracza 4000 stron, a uprawnia do wykonywania zawodu doradcy na całym świecie.

Doradca finansowy jest też mylony z doradcą podatkowym. Wprawdzie podatki to są również finanse tylko że te które płacimy w postaci danin. Doradca podatkowy to uszlachetnienie i podniesienie rangi osoby pracującej w biurze rachunkowym. Finanse, rachunkowość sprawozdawczość, sprawy pracownicze i rozliczenia z ZUS to dziedziny, które obejmuje wiedza w tym zakresie od strony czystej buchalterii. Najwyższym certyfikatem w tej dziedzinie jest biegły rewident.

W biurze podatkowym od doradcy powinniśmy oczekiwać znajomości prawa gospodarczego, przepisów spółek prawnych, i międzynarodowych zasad księgowości. Certyfikowany doradca podatkowy musi mieć zdany egzamin państwowy i mieć wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Doradcy podatkowi którzy świadczą swoje usługi muszą posiadać ubezpieczenie OC.

Niestety przepisy odnośnie biur rachunkowych nie wymagają od osób, które tym się trudnią zweryfikowanej wiedzy, czy nawet ubezpieczenia od szkód jakie mogą wywołać u swoich klientów. Jedyny warunek to ograniczenie swoich usług do firm prywatnych bez pełnej księgowości.

Doradca podatkowy jest osobą zaufania publicznego. Niestety ostatnio (wrzesień 2017) doszło do niepokojącej interpretacji tego zaszczytu. Nasz minister finansów uznał, że zgodnie z tym zaufaniem doradca podatkowy powinien informować urzędy skarbowe o nieprawidłowościach jakie zauważy u swoich klientów. Zmiany te mają wejść w nowej ustawie o doradcach podatkowych nad którymi pracuje rząd.

#doradca inwestycyjny # doradca finansowy #doradca podatkowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz