Obsługiwane przez usługę Blogger.
zawieszenie działalności


                 Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z konkretnymi obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych i tymi związanymi z obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Nasza działalność nie jest objęta takimi gwarancjami jakie mają ludzie zatrudnieni na etatach. Większość świadczonych usług czy produkowanych rzeczy nie jest objęta umowami na długookresowy dochód. Możemy brać zaliczkę czy przedpłatę, ale w dłuższym okresie czasu nikt nie zagwarantuje nam, że będziemy mieć ciągle zlecenia czy zamówienia. Klient może się "odbić" z wielu przyczyn. Czasem jest to zmiana mody, duży import jakiś towarów z zagranicy (zwłaszcza z Chin), lub umowa naszego kontrahenta z Powiatowym Urzędem Pracy, na "darmowych" pracowników (opłacanych przez urząd) którzy wykonają usługę jaką przedtem my wykonywaliśmy. To bardzo częsty przykład nieuczciwej konkurencji wspierany przez politykę PUP. Oczywiście można zapobiec temu dywersyfikacją źródeł przychodów. Nie uzależniać się od jednego klienta, czy branży. Niestety często tak jest, że współpraca przebiega świetnie latami, a o nadchodzącej katastrofie nikt nikogo nie informuje. Robimy się wygodni osiągając satysfakcjonujący nas zysk, a to usypia naszą czujność.

         Co zrobić gdy utracimy źródło przychodu, a zwłaszcza gdy to staje się z dnia na dzień. Przede wszystkim musimy jak najszybciej zaprzestać działalności gospodarczej, by nie płacić ZUS-u. Można to zrobić likwidując lub zawieszając działalność gospodarczą. Likwidacja działalności wiąże się z rozliczeniem końcowym w podatku dochodowym. Jeżeli mamy remanent końcowy to będzie go trzeba uwzględnić w rozliczeniach podobnie jak środki trwałe.

         Dlatego dużo wygodniejszą formą zaprzestania działalności jest jej zawieszenie. Zwalnia ono z konieczności płacenia ZUS lub karty podatkowej. Oczywiście to przerywa możliwość amortyzacji środków trwałych, czy uwzględniania większości kosztów. Są jednak wydatki, które podlegają odliczeniu nawet w okresie zawieszenia. To oczywiście w dużym stopniu sprawa interpretacji przepisów. Z pewnością takiemu odliczeniu podlega na przykład czynsz za lokal w którym prowadzimy działalność. Przecież nawet jak ją zawiesimy musimy czynsz płacić dalej.

zawieszenie działalności gospodarczej


         Jak zawiesić działalność gospodarczą.
 Zawieszenie działalności gospodarczej podobno jak jej wznowienie, założenie, czy likwidacja dokonujemy za pośrednictwem strony CEIDG. Co jest ważne musimy to zrobić przez internet jedynie w dniu zawieszenia działalności. Jest to teoretycznie bardzo wygodne. Wniosek interaktywny wypełniamy przez internet i dosłownie po minucie mamy działalność zawieszoną, a informacja o tym jest automatycznie wysyłana do ZUS i należytego Urzędu Skarbowego. Teoretycznie, bo system ostatnio (za dobrej zmiany) szwankuje i często przesyłane dokumenty są niekompletne. Najczęściej brak w nich ulicy podatnika, ale czasem i innych danych. Wówczas czeka nas pielgrzymka do naszego urzędu skarbowego by ręcznie uzupełnić wniosek. Sprawa dość śmieszna bo adresu już dawno nie wpisuje się chociażby w deklaracjach rozliczeniowych VAT-7 czy PIT-5.

         Musimy pamiętać, że okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury, a po 30 dniach od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne stracimy prawo do świadczeń zdrowotnych. By temu zapobiec powinniśmy zarejestrować się jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy. Możemy to zrobić już w dniu zawieszenia działalności i rozpocząć szukanie nowej pracy lub klientów. W przypadku niepowodzenia przysługuje nam nawet zasiłek dla bezrobotnych, jednak by go uzyskać musimy dostarczyć zaświadczenie o wysokości płaconych składek w ZUS za ostatnie 18 miesięcy.  Warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest płacenie w tym okresie składek na ZUS co najmniej przez 365 dni. Zasiłek zostaje przyznany po 90 dniach od rejestracji. Oczywiście o ile nie będzie dla niego propozycji podjęcia pracy. Niestety za zaświadczeniem z ZUS też musimy pielgrzymować i czekać nawet miesiąc. Mimo że wszystkie dane są w internecie na stronie Płatnika Urząd Pracy nie umie ich sobie wydrukować i nie przyjmie wydruku z informacjami o opłaconych składkach z naszego konta. Dobrze, że chociaż potrafią uwierzyć w dane ze strony CEIDG o zawieszeniu działalności. Mimo że od dawna dokumenty podatkowe są dozwolone bez pieczątek i podpisów są miejsca gdzie pielęgnuje się tradycje z ubiegłego wieku.

         Rejestracja w PUP w okresie zawieszenia działalności uprawnia również do pomocy w podnoszeniu naszych kwalifikacji. Często osoba prowadząca działalność gospodarczą zauważa, że przydałby się jej jakiś kurs zawodowy na który najczęściej szkoda jej pieniędzy i czasu. W okresie zawieszenia działalności można to nadrobić dzięki dofinansowaniu z PUP.

         Osoby wykonujące zdalną pracę na zasadach podwykonawstwa, gdy nie mieli spisanej umowy na jej wykonywanie mogą ten okres czasu wykorzystać na szukanie pracy w firmach konkurencyjnych. Chętnie one przyjmą pracowników z już posiadanym doświadczeniem, umiejętnościami i pełnym portfelem danych o wykonywanych zamówieniach. Oczywiście jest to możliwe gdy nie jesteśmy związani umowami lojalnościowymi.

         Minimalny okres zawieszenia działalności wynosi jeden miesiąc, a maksymalny 24 miesiące. Amortyzacja środków trwałych jest wydłużona o ten okres i po wznowieniu działalności automatycznie naliczamy ją ponownie.

zawieszenie działalności gospodarczej

         Z danych GUS wynika, że w ostatnim okresie nie powinno być większych problemów w znalezieniu pracy na pełen etat. Gdy ją znajdziemy, a nasza pensja będzie wynosić minimum 2000 zł brutto możemy ponownie wznowić działalność gospodarczą bez konieczności płacenia ZUS w pełnym wymiarze. Wynika to z obowiązujących przepisów. Przedsiębiorca zatrudniony na etacie podlega składkom społecznym wynikającym ze stosunku pracy (obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia) pod warunkiem, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2017 roku 2000 zł. Niestety nie dotyczy to ubezpieczenia zdrowotnego. Jest konieczność jego obowiązkowego płacenia od działalności gospodarczej mimo, że dodatkowo płaci je za nas nasz pracodawca.

         Wznowienie działalności gospodarczej dokonujemy tak samo za pośrednictwem strony CEIDG. Musimy jednak o tym osobiście powiadomić PUP. Oczywiście jeżeli wcześniej tam się zarejestrowaliśmy.
 
zawieszenie działalności gospodarczej
        
         Wznowienie działalności w celu dokonania sprzedaży. Zawieszenie działalności jest ucieczką przed ZUS w przypadku problemów finansowych. Jednak mamy jakiś towar na magazynie, lub jakiś samochód czy maszyny w środkach trwałych. Co zrobić gdy znajdziemy na to kupca? Przecież powinniśmy wystawić mu fakturę czy inny dowód sprzedaży jako firma. Możemy wówczas wznowić działalność gospodarczą nawet na jeden dzień. Wiąże to się jednak z koniecznością powiadomienia PUP o wznowieniu działalności jak i opłaceniu składki na ZUS za okres wznowienia działalności. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne płacimy w pełnej kwocie. Pozostałą część składki liczymy mnożąc wysokość składki miesięcznej przez iloraz liczby dni wznowienia działalności przez ilości dni miesiąca którego to dotyczy. Tak samo liczymy niepełną składkę ZUS w przypadku zwolnienia chorobowego, czy zawieszenia działalności nie od pierwszego dnia miesiąca. Niestety takie działanie spowoduje konieczność powtórnej rejestracji w urzędzie pracy.

         Dobrowolne płacenie ZUS w okresie zawieszenia działalności. Dla wielu osób konieczność rejestracji w PUP jest zbyt kłopotliwa. Na przykład wyjazd za granicę uniemożliwia ciągłe "odhaczanie się" w urzędzie i aktywne poszukiwanie pracy, czy podnoszenie kwalifikacji. Dla tych osób ZUS przygotował ofertę dobrowolnego opłacania składek ZUS pomniejszonego o składki chorobowe i wypadkowe. Sposób ustalania podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie różni się od tego, który obowiązywał przed zawieszeniem działalności. W 2017 roku taka składka wynosi 402,95 zł. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego można skorzystać z ubezpieczenia współmałżonka. W tym celu należy zrobić zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny - np. z ubezpieczenia małżonki, która pracuje na etacie. Ubezpieczenie zdrowotne można również opłacać dobrowolnie w kwocie takiej jak przed zawieszeniem działalności.

#zawieszenie działalności #jak zawiesić działalność #jak zawiesić działalność gospodarczą #jak zawiesić działalność gospodarczą krok po kroku #jak zawiesić firmę #jak nie płacić ZUS

Jak zawiesić działalność?

zawieszenie działalności


                 Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z konkretnymi obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych i tymi związanymi z obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Nasza działalność nie jest objęta takimi gwarancjami jakie mają ludzie zatrudnieni na etatach. Większość świadczonych usług czy produkowanych rzeczy nie jest objęta umowami na długookresowy dochód. Możemy brać zaliczkę czy przedpłatę, ale w dłuższym okresie czasu nikt nie zagwarantuje nam, że będziemy mieć ciągle zlecenia czy zamówienia. Klient może się "odbić" z wielu przyczyn. Czasem jest to zmiana mody, duży import jakiś towarów z zagranicy (zwłaszcza z Chin), lub umowa naszego kontrahenta z Powiatowym Urzędem Pracy, na "darmowych" pracowników (opłacanych przez urząd) którzy wykonają usługę jaką przedtem my wykonywaliśmy. To bardzo częsty przykład nieuczciwej konkurencji wspierany przez politykę PUP. Oczywiście można zapobiec temu dywersyfikacją źródeł przychodów. Nie uzależniać się od jednego klienta, czy branży. Niestety często tak jest, że współpraca przebiega świetnie latami, a o nadchodzącej katastrofie nikt nikogo nie informuje. Robimy się wygodni osiągając satysfakcjonujący nas zysk, a to usypia naszą czujność.

         Co zrobić gdy utracimy źródło przychodu, a zwłaszcza gdy to staje się z dnia na dzień. Przede wszystkim musimy jak najszybciej zaprzestać działalności gospodarczej, by nie płacić ZUS-u. Można to zrobić likwidując lub zawieszając działalność gospodarczą. Likwidacja działalności wiąże się z rozliczeniem końcowym w podatku dochodowym. Jeżeli mamy remanent końcowy to będzie go trzeba uwzględnić w rozliczeniach podobnie jak środki trwałe.

         Dlatego dużo wygodniejszą formą zaprzestania działalności jest jej zawieszenie. Zwalnia ono z konieczności płacenia ZUS lub karty podatkowej. Oczywiście to przerywa możliwość amortyzacji środków trwałych, czy uwzględniania większości kosztów. Są jednak wydatki, które podlegają odliczeniu nawet w okresie zawieszenia. To oczywiście w dużym stopniu sprawa interpretacji przepisów. Z pewnością takiemu odliczeniu podlega na przykład czynsz za lokal w którym prowadzimy działalność. Przecież nawet jak ją zawiesimy musimy czynsz płacić dalej.

zawieszenie działalności gospodarczej


         Jak zawiesić działalność gospodarczą.
 Zawieszenie działalności gospodarczej podobno jak jej wznowienie, założenie, czy likwidacja dokonujemy za pośrednictwem strony CEIDG. Co jest ważne musimy to zrobić przez internet jedynie w dniu zawieszenia działalności. Jest to teoretycznie bardzo wygodne. Wniosek interaktywny wypełniamy przez internet i dosłownie po minucie mamy działalność zawieszoną, a informacja o tym jest automatycznie wysyłana do ZUS i należytego Urzędu Skarbowego. Teoretycznie, bo system ostatnio (za dobrej zmiany) szwankuje i często przesyłane dokumenty są niekompletne. Najczęściej brak w nich ulicy podatnika, ale czasem i innych danych. Wówczas czeka nas pielgrzymka do naszego urzędu skarbowego by ręcznie uzupełnić wniosek. Sprawa dość śmieszna bo adresu już dawno nie wpisuje się chociażby w deklaracjach rozliczeniowych VAT-7 czy PIT-5.

         Musimy pamiętać, że okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury, a po 30 dniach od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne stracimy prawo do świadczeń zdrowotnych. By temu zapobiec powinniśmy zarejestrować się jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy. Możemy to zrobić już w dniu zawieszenia działalności i rozpocząć szukanie nowej pracy lub klientów. W przypadku niepowodzenia przysługuje nam nawet zasiłek dla bezrobotnych, jednak by go uzyskać musimy dostarczyć zaświadczenie o wysokości płaconych składek w ZUS za ostatnie 18 miesięcy.  Warunkiem uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest płacenie w tym okresie składek na ZUS co najmniej przez 365 dni. Zasiłek zostaje przyznany po 90 dniach od rejestracji. Oczywiście o ile nie będzie dla niego propozycji podjęcia pracy. Niestety za zaświadczeniem z ZUS też musimy pielgrzymować i czekać nawet miesiąc. Mimo że wszystkie dane są w internecie na stronie Płatnika Urząd Pracy nie umie ich sobie wydrukować i nie przyjmie wydruku z informacjami o opłaconych składkach z naszego konta. Dobrze, że chociaż potrafią uwierzyć w dane ze strony CEIDG o zawieszeniu działalności. Mimo że od dawna dokumenty podatkowe są dozwolone bez pieczątek i podpisów są miejsca gdzie pielęgnuje się tradycje z ubiegłego wieku.

         Rejestracja w PUP w okresie zawieszenia działalności uprawnia również do pomocy w podnoszeniu naszych kwalifikacji. Często osoba prowadząca działalność gospodarczą zauważa, że przydałby się jej jakiś kurs zawodowy na który najczęściej szkoda jej pieniędzy i czasu. W okresie zawieszenia działalności można to nadrobić dzięki dofinansowaniu z PUP.

         Osoby wykonujące zdalną pracę na zasadach podwykonawstwa, gdy nie mieli spisanej umowy na jej wykonywanie mogą ten okres czasu wykorzystać na szukanie pracy w firmach konkurencyjnych. Chętnie one przyjmą pracowników z już posiadanym doświadczeniem, umiejętnościami i pełnym portfelem danych o wykonywanych zamówieniach. Oczywiście jest to możliwe gdy nie jesteśmy związani umowami lojalnościowymi.

         Minimalny okres zawieszenia działalności wynosi jeden miesiąc, a maksymalny 24 miesiące. Amortyzacja środków trwałych jest wydłużona o ten okres i po wznowieniu działalności automatycznie naliczamy ją ponownie.

zawieszenie działalności gospodarczej

         Z danych GUS wynika, że w ostatnim okresie nie powinno być większych problemów w znalezieniu pracy na pełen etat. Gdy ją znajdziemy, a nasza pensja będzie wynosić minimum 2000 zł brutto możemy ponownie wznowić działalność gospodarczą bez konieczności płacenia ZUS w pełnym wymiarze. Wynika to z obowiązujących przepisów. Przedsiębiorca zatrudniony na etacie podlega składkom społecznym wynikającym ze stosunku pracy (obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia) pod warunkiem, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2017 roku 2000 zł. Niestety nie dotyczy to ubezpieczenia zdrowotnego. Jest konieczność jego obowiązkowego płacenia od działalności gospodarczej mimo, że dodatkowo płaci je za nas nasz pracodawca.

         Wznowienie działalności gospodarczej dokonujemy tak samo za pośrednictwem strony CEIDG. Musimy jednak o tym osobiście powiadomić PUP. Oczywiście jeżeli wcześniej tam się zarejestrowaliśmy.
 
zawieszenie działalności gospodarczej
        
         Wznowienie działalności w celu dokonania sprzedaży. Zawieszenie działalności jest ucieczką przed ZUS w przypadku problemów finansowych. Jednak mamy jakiś towar na magazynie, lub jakiś samochód czy maszyny w środkach trwałych. Co zrobić gdy znajdziemy na to kupca? Przecież powinniśmy wystawić mu fakturę czy inny dowód sprzedaży jako firma. Możemy wówczas wznowić działalność gospodarczą nawet na jeden dzień. Wiąże to się jednak z koniecznością powiadomienia PUP o wznowieniu działalności jak i opłaceniu składki na ZUS za okres wznowienia działalności. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne płacimy w pełnej kwocie. Pozostałą część składki liczymy mnożąc wysokość składki miesięcznej przez iloraz liczby dni wznowienia działalności przez ilości dni miesiąca którego to dotyczy. Tak samo liczymy niepełną składkę ZUS w przypadku zwolnienia chorobowego, czy zawieszenia działalności nie od pierwszego dnia miesiąca. Niestety takie działanie spowoduje konieczność powtórnej rejestracji w urzędzie pracy.

         Dobrowolne płacenie ZUS w okresie zawieszenia działalności. Dla wielu osób konieczność rejestracji w PUP jest zbyt kłopotliwa. Na przykład wyjazd za granicę uniemożliwia ciągłe "odhaczanie się" w urzędzie i aktywne poszukiwanie pracy, czy podnoszenie kwalifikacji. Dla tych osób ZUS przygotował ofertę dobrowolnego opłacania składek ZUS pomniejszonego o składki chorobowe i wypadkowe. Sposób ustalania podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie różni się od tego, który obowiązywał przed zawieszeniem działalności. W 2017 roku taka składka wynosi 402,95 zł. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego można skorzystać z ubezpieczenia współmałżonka. W tym celu należy zrobić zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny - np. z ubezpieczenia małżonki, która pracuje na etacie. Ubezpieczenie zdrowotne można również opłacać dobrowolnie w kwocie takiej jak przed zawieszeniem działalności.

#zawieszenie działalności #jak zawiesić działalność #jak zawiesić działalność gospodarczą #jak zawiesić działalność gospodarczą krok po kroku #jak zawiesić firmę #jak nie płacić ZUS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz