Obsługiwane przez usługę Blogger.

  
  Minęło półtora roku obowiązkowego przesyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci pliku JPK VAT bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów. Od lipca 2016 r. wysyłka ta dotyczyła firm dużych, a od 1 stycznia 2017 r. dołączyły do nich firmy małe i średnie. Teraz od 1 stycznia 2018 będzie dotyczyła wszystkich płatników VAT. Oczywiście wcześniej do sporządzenia takich plików kontrolnych mógł nas zobowiązać urząd kontrolny. Teraz wszyscy będziemy musieli przekazywać je co miesiąc.

  Przypomnijmy jeszcze raz definicję. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy, w postaci określonego pliku elektronicznego wysyłany jedynie w formie elektronicznej bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów.
„JPK_VAT to nic innego, tylko dokładne dane, odzwierciedlające ewidencję zakupu i sprzedaży, którą do tej pory podatnicy mają prowadzić w formie papierowej bądź elektronicznej, aby złożyć prawidłową deklarację VAT. To przełożenie ewidencji na pewien schemat, który funkcjonuje wśród wszystkich podatników w jednolity sposób" -  wicedyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF Zbigniew Wiliński.

  Obowiązek wysyłania ewidencji w postaci elektronicznej dotyczyć będzie w zasadzie wszystkich płatników VAT, nawet tych najmniejszych, bez względu na to czy zatrudniają pracowników. Wyjątkiem będą niektórzy rolnicy i nieliczne jednostki budżetowe. Od strony technicznej nie jest to problemem dla firm, które korzystają z usług księgowości zewnętrznej lub posiadają programy do prowadzenia księgowości w formie elektronicznej, wyposażone w bramki do elektronicznej wysyłki deklaracji i JPK oraz posiadają dostęp do internetu. Brak dostępu do internetu wyklucza możliwość przesyłania JPK_VAT na serwery Ministerstwa Finansów. Być może JPK i centralny rejestr faktur  CRF zastąpi konieczność składania deklaracji VAT. Praktycznie powinien zacząć funkcjonować od 26 lutego 2018 roku. Wówczas ministerstwo podejmie odpowiednie decyzje.

  Jednak w skali kraju musimy mieć świadomość, że nadal 25 % dostawców wystawia faktury ręcznie lub przy pomocy zwykłych edytorów tekstowych. Zaledwie 54 % firm ma automatyczne księgowanie faktur w systemie księgowości elektronicznej umożliwiające archiwizację i łatwe przetwarzanie oraz wysyłkę danych w postaci plików JPK.  Teraz w pierwszym rzędzie niektóre firmy będą musiały dostosować swoją księgowość do wymogów sprawozdawczości elektronicznej.

  Wraz z uruchomieniem centralnej ewidencji faktur wyjdzie na jaw szereg nieprawidłowości. Przede wszystkim błędy w danych dotyczących firm. Programy do księgowości powinny obligatoryjnie weryfikować dostawców online pod tym względem. W centralny rejestrze faktur zostaną z pewnością zweryfikowani czynni podatnicy VAT. Przypominam, że urzędy skarbowe mogły wykreślać z ewidencji podmioty gospodarcze bez powiadamiania ich o tym fakcie. Weryfikacja kontrahentów jest obowiązkiem nas, podatników.  
  Będzie również możliwość anulowania VAT-u należnego od faktur niezapłaconych. Zatory płatnicze pociągną za sobą korektę odliczeń wśród firm nie spłacających swoich zobowiązań. Skończy się moda na kredytowanie nieuczciwych płatników przez dostawców.

  Najbardziej boję się jak dużo jest na rynku przebierańców. Dostawców, którzy dokonują dostaw podszywając się pod istniejące firmy. Uważamy na kradzież tożsamości przy kredytach, czy innych operacjach głównie bankowych. Od lat wystawiamy faktury bez podpisu, a nawet bez pieczątki. Zapominamy przy tym o armii dawnych pracowników i nieuczciwej konkurencji, którzy mogą wystawiać faktury z płatnością gotówkową wykorzystując dane naszej firmy. Takich przypadków może być sporo. Państwo nie walczy z szarą strefą w tym zakresie, przerzucając na nas odpowiedzialność za skutki takich działań.
 Centralna ewidencja faktur to wychwyci, gorzej będzie z ich skorygowaniem.

  Zgodnie z zaleceniami jeżeli Ministerstwo Finansów wykryje błąd, przekaże informację o tym do należytego urzędu skarbowego w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Ministerstwo złożyło obietnicę że system kontroli nie będzie zbyt opresyjny. Przynajmniej na początku.

   Centralny rejestr faktur ułatwi również szybsze wychwytywanie uporczywych dłużników. Przewiduje się od stycznia 2018 r. powstanie listy dłużników w Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP). Będą w nim gromadzone wszelkie informacje dotyczące zaległości w płaceniu m.in. podatków, ceł, składek ZUS i mandatów. By trafić do takiego rejestru wystarczą zaległości powyżej 5 tyś złotych.

  Zaletą systemy przesyłania JPK VAT ma być skrócenie czasu zwrotu VAT u płatników którzy wykazują wyższy VAT do odliczeń. Nie przywiązywałbym za dużych wartości do tych słów bo takie działanie wpłynęłoby bezpośrednio na stan budżetu państwa co nie jest w jego interesie.

  Ewidencję sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK VAT będziemy przesyłać do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Czyli pierwsze JPK wyślemy do urzędu do 25 lutego za styczeń 2017. Jednak ministerstwo już przewiduje skrócenie tego terminu. Z pewnością nowa nowelizacji ustawy o VAT czeka nas w drugiej połowie 2018 roku gdy będzie już można ocenić jak zrealizowano te zmiany.Patrz część 1 : http://www.zasadyogolne.info/2017/02/jednolity-plik-kontrolny-jpk-zmiany.html
i część 3 http://www.zasadyogolne.info/2018/02/ministerstwo-finansow-naprawia-swoj-bad.html 

#JPK #VAT #JPK_VAT #Jednolity Plik Kontrolny #podatki #księgowość #deklaracje podatkowe

JPK, część 2


  
  Minęło półtora roku obowiązkowego przesyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci pliku JPK VAT bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów. Od lipca 2016 r. wysyłka ta dotyczyła firm dużych, a od 1 stycznia 2017 r. dołączyły do nich firmy małe i średnie. Teraz od 1 stycznia 2018 będzie dotyczyła wszystkich płatników VAT. Oczywiście wcześniej do sporządzenia takich plików kontrolnych mógł nas zobowiązać urząd kontrolny. Teraz wszyscy będziemy musieli przekazywać je co miesiąc.

  Przypomnijmy jeszcze raz definicję. JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy, w postaci określonego pliku elektronicznego wysyłany jedynie w formie elektronicznej bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów.
„JPK_VAT to nic innego, tylko dokładne dane, odzwierciedlające ewidencję zakupu i sprzedaży, którą do tej pory podatnicy mają prowadzić w formie papierowej bądź elektronicznej, aby złożyć prawidłową deklarację VAT. To przełożenie ewidencji na pewien schemat, który funkcjonuje wśród wszystkich podatników w jednolity sposób" -  wicedyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF Zbigniew Wiliński.

  Obowiązek wysyłania ewidencji w postaci elektronicznej dotyczyć będzie w zasadzie wszystkich płatników VAT, nawet tych najmniejszych, bez względu na to czy zatrudniają pracowników. Wyjątkiem będą niektórzy rolnicy i nieliczne jednostki budżetowe. Od strony technicznej nie jest to problemem dla firm, które korzystają z usług księgowości zewnętrznej lub posiadają programy do prowadzenia księgowości w formie elektronicznej, wyposażone w bramki do elektronicznej wysyłki deklaracji i JPK oraz posiadają dostęp do internetu. Brak dostępu do internetu wyklucza możliwość przesyłania JPK_VAT na serwery Ministerstwa Finansów. Być może JPK i centralny rejestr faktur  CRF zastąpi konieczność składania deklaracji VAT. Praktycznie powinien zacząć funkcjonować od 26 lutego 2018 roku. Wówczas ministerstwo podejmie odpowiednie decyzje.

  Jednak w skali kraju musimy mieć świadomość, że nadal 25 % dostawców wystawia faktury ręcznie lub przy pomocy zwykłych edytorów tekstowych. Zaledwie 54 % firm ma automatyczne księgowanie faktur w systemie księgowości elektronicznej umożliwiające archiwizację i łatwe przetwarzanie oraz wysyłkę danych w postaci plików JPK.  Teraz w pierwszym rzędzie niektóre firmy będą musiały dostosować swoją księgowość do wymogów sprawozdawczości elektronicznej.

  Wraz z uruchomieniem centralnej ewidencji faktur wyjdzie na jaw szereg nieprawidłowości. Przede wszystkim błędy w danych dotyczących firm. Programy do księgowości powinny obligatoryjnie weryfikować dostawców online pod tym względem. W centralny rejestrze faktur zostaną z pewnością zweryfikowani czynni podatnicy VAT. Przypominam, że urzędy skarbowe mogły wykreślać z ewidencji podmioty gospodarcze bez powiadamiania ich o tym fakcie. Weryfikacja kontrahentów jest obowiązkiem nas, podatników.  
  Będzie również możliwość anulowania VAT-u należnego od faktur niezapłaconych. Zatory płatnicze pociągną za sobą korektę odliczeń wśród firm nie spłacających swoich zobowiązań. Skończy się moda na kredytowanie nieuczciwych płatników przez dostawców.

  Najbardziej boję się jak dużo jest na rynku przebierańców. Dostawców, którzy dokonują dostaw podszywając się pod istniejące firmy. Uważamy na kradzież tożsamości przy kredytach, czy innych operacjach głównie bankowych. Od lat wystawiamy faktury bez podpisu, a nawet bez pieczątki. Zapominamy przy tym o armii dawnych pracowników i nieuczciwej konkurencji, którzy mogą wystawiać faktury z płatnością gotówkową wykorzystując dane naszej firmy. Takich przypadków może być sporo. Państwo nie walczy z szarą strefą w tym zakresie, przerzucając na nas odpowiedzialność za skutki takich działań.
 Centralna ewidencja faktur to wychwyci, gorzej będzie z ich skorygowaniem.

  Zgodnie z zaleceniami jeżeli Ministerstwo Finansów wykryje błąd, przekaże informację o tym do należytego urzędu skarbowego w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Ministerstwo złożyło obietnicę że system kontroli nie będzie zbyt opresyjny. Przynajmniej na początku.

   Centralny rejestr faktur ułatwi również szybsze wychwytywanie uporczywych dłużników. Przewiduje się od stycznia 2018 r. powstanie listy dłużników w Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP). Będą w nim gromadzone wszelkie informacje dotyczące zaległości w płaceniu m.in. podatków, ceł, składek ZUS i mandatów. By trafić do takiego rejestru wystarczą zaległości powyżej 5 tyś złotych.

  Zaletą systemy przesyłania JPK VAT ma być skrócenie czasu zwrotu VAT u płatników którzy wykazują wyższy VAT do odliczeń. Nie przywiązywałbym za dużych wartości do tych słów bo takie działanie wpłynęłoby bezpośrednio na stan budżetu państwa co nie jest w jego interesie.

  Ewidencję sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK VAT będziemy przesyłać do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Czyli pierwsze JPK wyślemy do urzędu do 25 lutego za styczeń 2017. Jednak ministerstwo już przewiduje skrócenie tego terminu. Z pewnością nowa nowelizacji ustawy o VAT czeka nas w drugiej połowie 2018 roku gdy będzie już można ocenić jak zrealizowano te zmiany.Patrz część 1 : http://www.zasadyogolne.info/2017/02/jednolity-plik-kontrolny-jpk-zmiany.html
i część 3 http://www.zasadyogolne.info/2018/02/ministerstwo-finansow-naprawia-swoj-bad.html 

#JPK #VAT #JPK_VAT #Jednolity Plik Kontrolny #podatki #księgowość #deklaracje podatkowe

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz