Obsługiwane przez usługę Blogger.

   Przepisy podatkowe w formie jednolitego tekstu ustawy o Ordynacji podatkowej po raz pierwszy zebrano i uchwalono 29 sierpnia 1997 roku. Od tego czasu podlega ona ciągłym zmianom i nowelizacjom. Te które mają wejść od 1 stycznia 2018 roku są dość istotne dla większości podatników. Oto kilka najważniejszych zmian jakie nas czekają wraz z nadejściem nowego roku.

  1. Przede wszystkim od 1 stycznia 2018 r. wzrośnie kwota wolna od podatku do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł. Dotyczy to jedynie osoby które rocznie mają dochody do 13 tyś złotych. Dla innych podatników nic się nie zmieni.

   2. Twórcy prowadzący działalność w zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuki aktorskiej i estradowej czy publicystyki także zyskają na noweli ustaw o PIT, CIT i ryczałcie. Od 1 stycznia 2018 limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów zostanie podwyższony z obecnych 42 764 zł do 85 528 zł.

   3. Zostaną zmienione zasady opodatkowania przychodów z tytułu najmu. Wzrośnie kwota ryczałtu do 12,5% dla przychodów ponad kwotę 100 tyś. zł.

   4. Jednolity plik kontrolny zostanie wprowadzony dla wszystkich.
Patrz artykuły część 1 i część 2 .


   5. Opóźnia się projekt zmian w sprawie split payment. Obecnie zapowiada się o wprowadzeniu zmian od kwietnia lub lipca. Zmiana ma wprowadzić mechanizm podzielonej płatności dla płatników VAT. Pisaliśmy o tym w artykule na stronie http://www.zasadyogolne.info/2017/05/uszczelnienie-vat-poprzez-split-payment.html .

   6. Dane podatkowe największych firm będą jawne. Sprawa dotyczy podatku CIT, więc nie planuję podawać więcej informacji na ten temat.

  7. Zniesienie limitu składek do ZUS nie jest jeszcze uchwalone, ale ma wejść w życie w 2018 roku.

  8. Kolejne zwiększenie uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej. Najistotniejszą zmianą będzie możliwość korzystania z przetwarzanych przez banki informacji (STIR) stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o obrocie instrumentami finansowymi.   9. W marcu 2018 roku zostaną wprowadzone ułatwienia zawarte w Konstytucji Biznesu. Zmiany dotyczą pakietu pięciu projektów ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym.

       a. Zostanie wprowadzone pojęcie działalności nierejestrowej. Będzie to działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie podlegać rejestracji w CEID. 

       b. Konstytucja zniesie obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami. Numer REGON dla przedsiębiorców będzie stopniowo wycofywany z obrotu.

       c. Zostanie wprowadzona  "ulga na start" - zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

       d. Konstytucja Biznesu przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Planowany jest on jako organ interwencyjny w sprawach, gdzie naruszane są prawa przedsiębiorców.

   10. Zaliczka na podatek dochodowy będzie dobrowolna. Dotyczy to zarówno PIT jak i CIT. Zaliczka stanie się obowiązkowa dopiero po przekroczeniu podatku należnego w wysokości 1000 zł.

   11. Od połowy 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy, wymuszające posiadanie terminali płatniczych. Firmy mają kasy fiskalne będą miały obowiązek udostępnić klientom możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych. Płacenia przelewem, kartą, blikiem czy telefonem.


   12. Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców z państw spoza UE/EOG przy pracach sezonowych.

   13. Pracodawcy przestaną pomagać w składaniu rozliczenia rocznego swoich pracowników. Do tej pory pracownik, który uzyskiwał dochody tylko u jednego pracodawcy, mógł skorzystać z pomocy zakładu pracy w rozliczeniu PIT-u. Teraz pracownik będzie musiał wypełniać rozliczenie roczne samemu lub z pomocą urzędu skarbowego po złożeniu stosownego wniosku (PIT-WZ).

   14. Zmiany w ZUS:

       a. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mieć już tylko jedno osobiste konto do wpłacania składek. Pisaliśmy o tym w listopadzie http://www.zasadyogolne.info/2017/11/zmiany-w-zus-konto-osobiste.html .
    
       b. Zniesienie restrykcyjnych kar przez ZUS. Obecnie przedsiębiorca zagrożony jest gigantycznymi karami za niedopełnienie drobnych urzędowych obowiązków. Przykładowo za niezapłacenie składki na Fundusz Pracy grozi grzywna w wysokości 3000 zł. To bardzo często popełniany błąd przez nowych przedsiębiorców, którzy po okresie płacenia niższego ZUS zapominają o płaceniu tej składki. Podobne kary czekają na nas gdy nie zapłacimy składki w terminie, czy (o zgrozo) nie wyślemy w terminie jakiejś deklaracji, na przykład DRA czy ZWUA. Tej ostatniej nie wysyła się w przypadku korzystania w ramach skorzystania z jednego okienka na stronie CEIDG przy wznowieniu działalności przez osobę zatrudnioną na pełen etat. Wówczas wystarczy wysłać jedynie deklarację ZZA. Jednak musimy sprawdzić czy system dobrze przetworzył nasze zgłoszenie o wznowieniu działalności. Jak tego nie wyjaśnimy w ciągu siedmiu dni grozi nam kara 3000 zł. Minister Sprawiedliwości zalecił korektę tej kary nie wyznaczając wysokości kary minimalnej.
  

#ordynacja podatkowa #zmiany w przepisach podatkowych #podatki 2018 #VAT 2018 #ZUS 2018 #podatek dochodowy 2018

Ordynacja podatkowa. Najważniejsze zmiany 2018 r.


   Przepisy podatkowe w formie jednolitego tekstu ustawy o Ordynacji podatkowej po raz pierwszy zebrano i uchwalono 29 sierpnia 1997 roku. Od tego czasu podlega ona ciągłym zmianom i nowelizacjom. Te które mają wejść od 1 stycznia 2018 roku są dość istotne dla większości podatników. Oto kilka najważniejszych zmian jakie nas czekają wraz z nadejściem nowego roku.

  1. Przede wszystkim od 1 stycznia 2018 r. wzrośnie kwota wolna od podatku do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł. Dotyczy to jedynie osoby które rocznie mają dochody do 13 tyś złotych. Dla innych podatników nic się nie zmieni.

   2. Twórcy prowadzący działalność w zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuki aktorskiej i estradowej czy publicystyki także zyskają na noweli ustaw o PIT, CIT i ryczałcie. Od 1 stycznia 2018 limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów zostanie podwyższony z obecnych 42 764 zł do 85 528 zł.

   3. Zostaną zmienione zasady opodatkowania przychodów z tytułu najmu. Wzrośnie kwota ryczałtu do 12,5% dla przychodów ponad kwotę 100 tyś. zł.

   4. Jednolity plik kontrolny zostanie wprowadzony dla wszystkich.
Patrz artykuły część 1 i część 2 .


   5. Opóźnia się projekt zmian w sprawie split payment. Obecnie zapowiada się o wprowadzeniu zmian od kwietnia lub lipca. Zmiana ma wprowadzić mechanizm podzielonej płatności dla płatników VAT. Pisaliśmy o tym w artykule na stronie http://www.zasadyogolne.info/2017/05/uszczelnienie-vat-poprzez-split-payment.html .

   6. Dane podatkowe największych firm będą jawne. Sprawa dotyczy podatku CIT, więc nie planuję podawać więcej informacji na ten temat.

  7. Zniesienie limitu składek do ZUS nie jest jeszcze uchwalone, ale ma wejść w życie w 2018 roku.

  8. Kolejne zwiększenie uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej. Najistotniejszą zmianą będzie możliwość korzystania z przetwarzanych przez banki informacji (STIR) stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o obrocie instrumentami finansowymi.   9. W marcu 2018 roku zostaną wprowadzone ułatwienia zawarte w Konstytucji Biznesu. Zmiany dotyczą pakietu pięciu projektów ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym.

       a. Zostanie wprowadzone pojęcie działalności nierejestrowej. Będzie to działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie podlegać rejestracji w CEID. 

       b. Konstytucja zniesie obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami. Numer REGON dla przedsiębiorców będzie stopniowo wycofywany z obrotu.

       c. Zostanie wprowadzona  "ulga na start" - zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

       d. Konstytucja Biznesu przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Planowany jest on jako organ interwencyjny w sprawach, gdzie naruszane są prawa przedsiębiorców.

   10. Zaliczka na podatek dochodowy będzie dobrowolna. Dotyczy to zarówno PIT jak i CIT. Zaliczka stanie się obowiązkowa dopiero po przekroczeniu podatku należnego w wysokości 1000 zł.

   11. Od połowy 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy, wymuszające posiadanie terminali płatniczych. Firmy mają kasy fiskalne będą miały obowiązek udostępnić klientom możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych. Płacenia przelewem, kartą, blikiem czy telefonem.


   12. Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców z państw spoza UE/EOG przy pracach sezonowych.

   13. Pracodawcy przestaną pomagać w składaniu rozliczenia rocznego swoich pracowników. Do tej pory pracownik, który uzyskiwał dochody tylko u jednego pracodawcy, mógł skorzystać z pomocy zakładu pracy w rozliczeniu PIT-u. Teraz pracownik będzie musiał wypełniać rozliczenie roczne samemu lub z pomocą urzędu skarbowego po złożeniu stosownego wniosku (PIT-WZ).

   14. Zmiany w ZUS:

       a. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mieć już tylko jedno osobiste konto do wpłacania składek. Pisaliśmy o tym w listopadzie http://www.zasadyogolne.info/2017/11/zmiany-w-zus-konto-osobiste.html .
    
       b. Zniesienie restrykcyjnych kar przez ZUS. Obecnie przedsiębiorca zagrożony jest gigantycznymi karami za niedopełnienie drobnych urzędowych obowiązków. Przykładowo za niezapłacenie składki na Fundusz Pracy grozi grzywna w wysokości 3000 zł. To bardzo często popełniany błąd przez nowych przedsiębiorców, którzy po okresie płacenia niższego ZUS zapominają o płaceniu tej składki. Podobne kary czekają na nas gdy nie zapłacimy składki w terminie, czy (o zgrozo) nie wyślemy w terminie jakiejś deklaracji, na przykład DRA czy ZWUA. Tej ostatniej nie wysyła się w przypadku korzystania w ramach skorzystania z jednego okienka na stronie CEIDG przy wznowieniu działalności przez osobę zatrudnioną na pełen etat. Wówczas wystarczy wysłać jedynie deklarację ZZA. Jednak musimy sprawdzić czy system dobrze przetworzył nasze zgłoszenie o wznowieniu działalności. Jak tego nie wyjaśnimy w ciągu siedmiu dni grozi nam kara 3000 zł. Minister Sprawiedliwości zalecił korektę tej kary nie wyznaczając wysokości kary minimalnej.
  

#ordynacja podatkowa #zmiany w przepisach podatkowych #podatki 2018 #VAT 2018 #ZUS 2018 #podatek dochodowy 2018

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz