Obsługiwane przez usługę Blogger.

Kalkulator wynagrodzeń jest jednym z częściej poszukiwanych dokumentów w internecie. Szukają go zarówno pracownicy, którzy chcą znaleźć sposób na sprawdzenie paska rozliczającego wynagrodzenie jaki dostali w pracy, jak również pracodawcy by skorzystać z jakiegoś gotowca do rozliczania płac. Oczywiście programy do księgowości posiadają zazwyczaj funkcję wyliczania i księgowania płac. Jednak do drukowania własnych pasków przydałby się jakiś gotowy wzór interaktywnego kalkulatora.

Co to są paski (kwity) wynagrodzeń i skąd pochodzi ta nazwa?
Nazwa paski płac, wynagrodzeń pochodzi z czasów kiedy listy płac były sporządzane ręcznie. Jak wiadomo pensja pracowników składa się z wielu składników, tak samo jak różne odliczenia na podatek, ubezpieczenia czy składki. To powoduje, że jest wiele rubryk przy każdym nazwisku. By usprawnić sobie pracę przez kalkę sporządzano kopię listy płac która najczęściej wykonana była z papieru perforowanego wzdłuż wierszy. Przez to takie rozliczenie wynagrodzenia wyglądało jak długi zapisany cyferkami papierowy pasek.

Dlaczego pracownicy dostają pasek wynagrodzenia? 
Wydawanie paska wynagrodzeń nie jest obowiązkowe. Chyba że tak stanowią przepisy wewnętrzne w firmie czy układzie zbiorowym pracy. Tę opinię potwierdziła również Państwowa Inspekcja Pracy na oficjalne zapytanie jednego z doradców podatkowych.
 W praktyce firmy często wydają pracownikom tak zwane paski płacowe by uniknąć niepotrzebnych pytań i nieporozumień. Taka forma dokumentowania wynagrodzenia przedstawia w sposób czytelny elementy wynagrodzenia i potrącanych składek. Nie są też sprecyzowane formy i rodzaje przekazywanych pasków. Mogą też być sporządzane i przesyłane w formie elektronicznej.
Przygotowanie szablonu umożliwiającego sporządzanie pasków płacowych  nie jest niczym trudnym. Wystarczy znajomość przepisów jak i umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym o czym już pisaliśmy.

Aby wpisać funkcje matematyczne do poszczególnych pozycji arkusza potrzebna jest znajomość przepisów podatkowych.Do przykładowego arkusza paska płac wpisujemy wartość brutto wynagrodzenia jakie uzyskał pracownik w danym miesiącu. Łącznie z premiami, nadgodzinami, ale bez ekwiwalentów na przykład za pranie odzieży roboczej. Następnie kwotę tę pomniejszamy o należne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe. Odejmujemy również ustaloną na dany rok kalendarzowy stałą kwotę kosztów do odliczania. Po odjęciu uzyskujemy kwotę jaką mamy do opodatkowania i wyliczamy ile mamy zapłacić podatku (18%). Następnie od wyliczonego podatku odejmujemy ulgę podatkową w wysokości ustalonej na dany rok. W tym roku jest to 46 zł 33 grosze. Kwotę tę odliczamy pod warunkiem że nie prowadzimy dodatkowo własnej działalności gospodarczej. Wówczas przy jej rozliczeniu stosujemy ulgę podatkową, a podatek dochodowy od wynagrodzenia za pracę nie podlega już uldze podatkowej. Następnie musimy ustalić jaką część ubezpieczenia zdrowotnego możemy odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy, a jaką wpłacamy na ubezpieczenie. W ten sposób wyliczamy wysokość zaliczki jaką pracodawca przekazuje za pracownika do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne. W ten sposób uzyskujemy sumę wszystkich składek i potrąceń. Odliczamy to od wartości wynagrodzenia brutto i doliczamy pozapłacowe ekwiwalenty należne pracownikowi. W ten sposób uzyskujemy wartość netto wynagrodzenia, tak zwaną pensję do ręki. Koszt jaki wynosi pracodawca związany z zatrudnieniem pracownika to 19,71% do 20,61 %. Różnica może wynikać ze stawki na ubezpieczenie wypadkowe które wynosi 1,8 %, ale nie mniej niż 50 % tej stawki, czyli 0,9%.

#arkusz kalkulacyjny #pasek wynagrodzeń #pasek płac #kalkulator wynagrodzeń #kalkulator płac #płaca brutto #płaca netto

Kalkulator wynagrodzeń. Jak obliczyć pensję netto


Kalkulator wynagrodzeń jest jednym z częściej poszukiwanych dokumentów w internecie. Szukają go zarówno pracownicy, którzy chcą znaleźć sposób na sprawdzenie paska rozliczającego wynagrodzenie jaki dostali w pracy, jak również pracodawcy by skorzystać z jakiegoś gotowca do rozliczania płac. Oczywiście programy do księgowości posiadają zazwyczaj funkcję wyliczania i księgowania płac. Jednak do drukowania własnych pasków przydałby się jakiś gotowy wzór interaktywnego kalkulatora.

Co to są paski (kwity) wynagrodzeń i skąd pochodzi ta nazwa?
Nazwa paski płac, wynagrodzeń pochodzi z czasów kiedy listy płac były sporządzane ręcznie. Jak wiadomo pensja pracowników składa się z wielu składników, tak samo jak różne odliczenia na podatek, ubezpieczenia czy składki. To powoduje, że jest wiele rubryk przy każdym nazwisku. By usprawnić sobie pracę przez kalkę sporządzano kopię listy płac która najczęściej wykonana była z papieru perforowanego wzdłuż wierszy. Przez to takie rozliczenie wynagrodzenia wyglądało jak długi zapisany cyferkami papierowy pasek.

Dlaczego pracownicy dostają pasek wynagrodzenia? 
Wydawanie paska wynagrodzeń nie jest obowiązkowe. Chyba że tak stanowią przepisy wewnętrzne w firmie czy układzie zbiorowym pracy. Tę opinię potwierdziła również Państwowa Inspekcja Pracy na oficjalne zapytanie jednego z doradców podatkowych.
 W praktyce firmy często wydają pracownikom tak zwane paski płacowe by uniknąć niepotrzebnych pytań i nieporozumień. Taka forma dokumentowania wynagrodzenia przedstawia w sposób czytelny elementy wynagrodzenia i potrącanych składek. Nie są też sprecyzowane formy i rodzaje przekazywanych pasków. Mogą też być sporządzane i przesyłane w formie elektronicznej.
Przygotowanie szablonu umożliwiającego sporządzanie pasków płacowych  nie jest niczym trudnym. Wystarczy znajomość przepisów jak i umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym o czym już pisaliśmy.

Aby wpisać funkcje matematyczne do poszczególnych pozycji arkusza potrzebna jest znajomość przepisów podatkowych.Do przykładowego arkusza paska płac wpisujemy wartość brutto wynagrodzenia jakie uzyskał pracownik w danym miesiącu. Łącznie z premiami, nadgodzinami, ale bez ekwiwalentów na przykład za pranie odzieży roboczej. Następnie kwotę tę pomniejszamy o należne obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe. Odejmujemy również ustaloną na dany rok kalendarzowy stałą kwotę kosztów do odliczania. Po odjęciu uzyskujemy kwotę jaką mamy do opodatkowania i wyliczamy ile mamy zapłacić podatku (18%). Następnie od wyliczonego podatku odejmujemy ulgę podatkową w wysokości ustalonej na dany rok. W tym roku jest to 46 zł 33 grosze. Kwotę tę odliczamy pod warunkiem że nie prowadzimy dodatkowo własnej działalności gospodarczej. Wówczas przy jej rozliczeniu stosujemy ulgę podatkową, a podatek dochodowy od wynagrodzenia za pracę nie podlega już uldze podatkowej. Następnie musimy ustalić jaką część ubezpieczenia zdrowotnego możemy odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy, a jaką wpłacamy na ubezpieczenie. W ten sposób wyliczamy wysokość zaliczki jaką pracodawca przekazuje za pracownika do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne. W ten sposób uzyskujemy sumę wszystkich składek i potrąceń. Odliczamy to od wartości wynagrodzenia brutto i doliczamy pozapłacowe ekwiwalenty należne pracownikowi. W ten sposób uzyskujemy wartość netto wynagrodzenia, tak zwaną pensję do ręki. Koszt jaki wynosi pracodawca związany z zatrudnieniem pracownika to 19,71% do 20,61 %. Różnica może wynikać ze stawki na ubezpieczenie wypadkowe które wynosi 1,8 %, ale nie mniej niż 50 % tej stawki, czyli 0,9%.

#arkusz kalkulacyjny #pasek wynagrodzeń #pasek płac #kalkulator wynagrodzeń #kalkulator płac #płaca brutto #płaca netto

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz