Obsługiwane przez usługę Blogger.

Wprowadzenie Konstytucji Biznesu zamyka pewien etap reformowania zasad ogólnych funkcjonowania działalności gospodarczej i podatku PIT. Teraz jak to już wcześniej zapowiadał premier Morawiecki przyszedł czas na zmiany w VAT. Przede wszystkim od 1 lipca 2018 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku VAT zawarte w Dzienniku Ustaw z 2017 r. poz. 1221, 2491 i z 2018 r. poz. 62, 86, 650. Najważniejsze dotyczą wystawiania faktur VAT. Obecnie była możliwość wystawiania faktur na podstawie paragonów w terminie do  trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę na podstawie wystawionego paragonu. Zdaniem ustawodawców przedsiębiorstwa nagminnie wykorzystywały ten przepis, czym narażały skarb państwa na straty. Od 1 lipca nie będzie już takiej możliwości.  

Fakturę na podstawie paragonu będzie można wystawić tylko gdy paragon będzie zawierał NIP nabywcy. Zdaniem MF dotychczasowa praktyka zachęcała nieuczciwych przedsiębiorców do gromadzenia obcych paragonów w calu ich księgowania w koszty na podstawie faktur wystawianych z opóźnieniem. Dzięki temu nieuczciwi przedsiębiorcy mają dodatkowe, nieponiesione koszty co przynosi uszczuplenie w należnym podatku VAT i podatku dochodowym. Taki proceder miał generować straty w ściągalności podatków na poziomie 1,5 mld złotych rocznie. Zdaniem MF istnieje kontrabanda, w którą zamieszani są sprzedawcy, którzy gromadzą "nieodebrane" paragony, by następnie odsprzedawać je firmom by na tej podstawie wystawiać na nich faktury. Teraz jedynie paragony zawierające NIP nabywcy będą mogły być podstawą do wystawienia faktury w terminie późniejszym. Dzięki temu nieodebrane paragony przestaną stanowić dokument zachęcający do przestępstwa. Nowelizacja ustawy przewiduje, że niedopełnienie tego obowiązku przez wystawcę faktur będzie pociągało ze sobą karę w wysokości 100% wartości VAT jaki będzie wyliczony na fałszywych fakturach. Dodatkowo nabywca takiej nielegalnej faktury jeżeli ją zaksięguje będzie również płacił 100% VAT-u jaki jest na nielegalnej fakturze. Dlatego przedsiębiorcy muszą o tym pamiętać i podawać swój NIP w momencie otrzymania paragonu, jeżeli rozważają możliwość wzięcia na niego faktury.Taki przepis niesie ze sobą konieczność przeprogramowania kas fiskalnych o możliwość wydruku NIP-u nabywcy towaru. W przypadku, gdy sprzedawca nie dysponuje taką kasą nabywca musi w momencie nabycia towaru poprosić o wystawienie faktury.
I tu pojawia się sprzeczność w walce z "kontrabandą". Skoro sprzedawca nie ma kasy fiskalnej umożliwiającej wydruk NIP-u nabywcy, to wystarczy, że na koniec dnia wystawi fikcyjnemu nabywcy fałszywe faktury na towar z nieodebranych przez klientów paragonów. No chyba, że wprowadzimy powszechny obowiązek podawania numeru NIP przez wszystkich. To totalna głupota ustawodawcy, rodem z PRL-u. Wystarczyło wprowadzić jedynie nakaz płacenia kartą bankową firmową lub osobistą za takie paragony i konieczność podpięcia wydruku z transakcji pod fakturę. Można też było podnieść rangę dokumentów WZ.

Nowelizacja przepisów dotyczących wystawiania faktur na podstawie paragonów utrudnia wystawianie faktur zbiorczych i tworzy piętrzenie się dokumentów. Faktury zbiorcze zostały wprowadzone w 2013 roku na mocy ustawy z 2011 roku. Jednak już w 2014 roku rozporządzenie dotyczące faktur zbiorczych przestało obowiązywać z uwagi na wydanie jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług regulującego sposób wystawiania faktur. Niestety ustawodawca zapomniał o fakturach zbiorczych. Dlatego wystawianie faktur na podstawie paragonów było jakimś wyjściem z tej niechlujności w przepisach. Zgodnie z ustawą, fakturę należy wystawić nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Zgodnie z zasadą co nie jest zabronione jest dozwolone to faktura może też być rozliczeniem zbiorczym więcej niż jednej transakcji. Taką też mamy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 sierpnia 2014 r. Zgodnie z zasadami wystawiania faktur, faktura zbiorcza niczym się nie różni od faktury zwykłej poza podaniem terminu dostawy.

Jaki powinien być termin dostawy wpisany na fakturze zbiorczej, skoro jest inny niż data jej wystawienia? Kiedyś wystarczyło podać na fakturze miesiąc dostawy, teraz jest to nieprawidłowe. Nie wolno też podawać terminu ostatniej dostawy.

Interpretację indywidualną w tej kwestii wydał Dyrektor Izby Skarbowej 1 lipca 2014 r. zalecił by wszystkie terminy dostaw były wyszczególnione na fakturze w "uwagach do faktury". Faktury zbiorcze dają oszczędność czasu i pieniędzy. Koszty usług księgowych są często powiązane z ilością wystawianych faktur. Jak będzie się to miało do ograniczenia sposobu wystawiania faktur na podstawie paragonów?


Nad jakimi zmianami w VAT pracuje obecnie fiskus i sejm?

Nie jest znany jest los obniżki VAT do kwoty 7 i 22%. Przypomnijmy, że było to chwilowe podniesienie stawek VAT w czasie rządów PO totalnie krytykowane przez PiS. W okresie kampanii wyborczej PiS kilkakrotnie obiecywał przywrócenie dawnych stawek VAT. Niestety jak widać odwlekane są bez przerwy terminy powrotu do obiecanych stawek VAT. Wizja niższego VAT od 1 lipca wydaje się już nierealna, a termin 1 stycznia 2019 jest poważnie zagrożony. Przypominamy, że ustawa podwyższająca podatek VAT była wprowadzona ustawą z dnia 26 listopada 2010 roku by w okresie kryzysu uniknąć przekroczenia 55% progu PKB. Wyższy VAT miał obowiązywać na trzy lata. Następne przedłużenie było w 2013 roku na trzy lata i w 2016 na dwa lata. Mimo "sukcesów" gospodarczych (poprzednio Polska była w ruinie) ciągle PiS korzysta z ustawy kryzysowej sprzed pięciu lat, którą tak krytykowali. Jak tłumaczą "przywrócenie poprzednich stawek VAT nie będzie bez szkody dla wzrostu gospodarczego"(!?) .

Kasy fiskalne. W przygotowywaniu jest ustawa wprowadzająca obowiązek stosowania kas z automatycznym (online) przekazywaniem danych dotyczących sprzedaży do Krajowej Administracji Skarbowej. Dotychczasowe kasy nie będą musiały być zmieniane "natychmiast", a proces ich wymiany zostanie rozłożony na kilka lat. Ministerstwo przewiduje możliwość refundacji w przypadku zakupu kas online, a ulga ta ma wynosić do 90 proc. ceny netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Jednocześnie podatnicy będą mogli stosować do prowadzenia swojej ewidencji sprzedaży kasy online, używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu czy podobnego typu umów – zmiana ma zostać wprowadzona już w październiku 2018 r. Wynajmowi będą podlegały jedynie "kasy online" bez nośników danych (elektronicznych, czy papierowych). W kolejnym dniu obrad sejmu sprecyzowano, że dopuszczenie kas starego typu będzie do końca 2018 roku z nośnikami papierowymi i do końca 2022 roku z nośnikami elektronicznymi.

Brzydko to pachnie. Średni koszt kasy tradycyjnej to 2000 zł, a online z modemem internetowym to może być dużo więcej. Ciekaw jestem jak będzie wyglądać funkcjonowanie kas fiskalnych online w miejscach, gdzie nie ma internetu. Na przykład w przejściach podziemnych czy na wsiach. Kto zarobi na wynajmie kas fiskalnych online?
Ponadto Ministerstwo Finansów przymierza się do wygaszenia instytucji interpretacji indywidualnych. Sprawa na razie dotyczy tak zwanych podmiotów powiązanych. Planuje się wprowadzić dla nich tak zwane wnioski grupowe. Doświadczenie podpowiada, że w ustawach liczą się na końcu przecinki.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić dużo ostrzejsze kary w przypadku łapówek, fałszowania faktur i ustawiania przetargów. Nowe regulacje mają być wprowadzone w ciągu dwóch kolejnych lat, a za wiele z tych przestępstw ma być kara pozbawienia wolności do 25 lat.
Takimi karami obarczano księgowych za drobne uchybienia w czasach PRL-u.


Sejm prowadzi prace nad kilkoma kolejnymi zmianami w ustawie o podatku VAT. Mają one dotyczyć obrotu bonami towarowymi, sprecyzowania oceny podatnika w zakresie "należytej staranności w transakcjach krajowych" , zmiany w zakresie przedmiotowych zwolnień z VAT dotyczących ściągania długów i niektórych usług internetowych, wprowadzenia dopłaty paliwowej (kolejnym podatku w paliwie), zmiany odnośnie zwrotu VAT polegające na konieczności przedstawienia przelewów bankowych za faktury odliczające należny podatek. Poza tym na fakturach RR nie trzeba będzie umieszczać danych dostawcy, a mimo to fakturę będzie można wystawiać w formie elektronicznej.

To bardzo dalekie ustępstwa fiskusa względem osób handlujących artykułami rolnymi. Jeszcze dwa lata temu oczekiwano by każda dostawa artykułów rolnych była poprzedzona długookresową umową współpracy między rolnikiem, a pośrednikiem., Teraz będzie można wystawiać faktury RR bez wskazania dostawcy....

Niektóre przepisy to czysta beletrystyka typu: "przepis o nadpłacie podatku nie powinien być stosowany, jeśli zwrot nadpłaconego albo nienależnie zapłaconego podatku, którego ciężar przerzucono na nabywcę lub osobę trzecią, skutkowałby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika" . Czyli jeżeli fiskus cię oszukał i zapłaciłeś za dużo podatku, to i tak nie dostaniesz zwrotu, bo byś się na tym nie uzasadniono wzbogacił.

#ustawa VAT #wystawianie faktur #faktury zbiorcze #zmiany w VAT #kasa fiskalna #kasa fiskalna online #zwrot podatku VAT #wynajem kasy fiskalnej #kasa fiskalna w leasingu #kasa rejestrująca


Nowa ustawa VAT. Inne wystawianie faktur


Wprowadzenie Konstytucji Biznesu zamyka pewien etap reformowania zasad ogólnych funkcjonowania działalności gospodarczej i podatku PIT. Teraz jak to już wcześniej zapowiadał premier Morawiecki przyszedł czas na zmiany w VAT. Przede wszystkim od 1 lipca 2018 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku VAT zawarte w Dzienniku Ustaw z 2017 r. poz. 1221, 2491 i z 2018 r. poz. 62, 86, 650. Najważniejsze dotyczą wystawiania faktur VAT. Obecnie była możliwość wystawiania faktur na podstawie paragonów w terminie do  trzech miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę na podstawie wystawionego paragonu. Zdaniem ustawodawców przedsiębiorstwa nagminnie wykorzystywały ten przepis, czym narażały skarb państwa na straty. Od 1 lipca nie będzie już takiej możliwości.  

Fakturę na podstawie paragonu będzie można wystawić tylko gdy paragon będzie zawierał NIP nabywcy. Zdaniem MF dotychczasowa praktyka zachęcała nieuczciwych przedsiębiorców do gromadzenia obcych paragonów w calu ich księgowania w koszty na podstawie faktur wystawianych z opóźnieniem. Dzięki temu nieuczciwi przedsiębiorcy mają dodatkowe, nieponiesione koszty co przynosi uszczuplenie w należnym podatku VAT i podatku dochodowym. Taki proceder miał generować straty w ściągalności podatków na poziomie 1,5 mld złotych rocznie. Zdaniem MF istnieje kontrabanda, w którą zamieszani są sprzedawcy, którzy gromadzą "nieodebrane" paragony, by następnie odsprzedawać je firmom by na tej podstawie wystawiać na nich faktury. Teraz jedynie paragony zawierające NIP nabywcy będą mogły być podstawą do wystawienia faktury w terminie późniejszym. Dzięki temu nieodebrane paragony przestaną stanowić dokument zachęcający do przestępstwa. Nowelizacja ustawy przewiduje, że niedopełnienie tego obowiązku przez wystawcę faktur będzie pociągało ze sobą karę w wysokości 100% wartości VAT jaki będzie wyliczony na fałszywych fakturach. Dodatkowo nabywca takiej nielegalnej faktury jeżeli ją zaksięguje będzie również płacił 100% VAT-u jaki jest na nielegalnej fakturze. Dlatego przedsiębiorcy muszą o tym pamiętać i podawać swój NIP w momencie otrzymania paragonu, jeżeli rozważają możliwość wzięcia na niego faktury.Taki przepis niesie ze sobą konieczność przeprogramowania kas fiskalnych o możliwość wydruku NIP-u nabywcy towaru. W przypadku, gdy sprzedawca nie dysponuje taką kasą nabywca musi w momencie nabycia towaru poprosić o wystawienie faktury.
I tu pojawia się sprzeczność w walce z "kontrabandą". Skoro sprzedawca nie ma kasy fiskalnej umożliwiającej wydruk NIP-u nabywcy, to wystarczy, że na koniec dnia wystawi fikcyjnemu nabywcy fałszywe faktury na towar z nieodebranych przez klientów paragonów. No chyba, że wprowadzimy powszechny obowiązek podawania numeru NIP przez wszystkich. To totalna głupota ustawodawcy, rodem z PRL-u. Wystarczyło wprowadzić jedynie nakaz płacenia kartą bankową firmową lub osobistą za takie paragony i konieczność podpięcia wydruku z transakcji pod fakturę. Można też było podnieść rangę dokumentów WZ.

Nowelizacja przepisów dotyczących wystawiania faktur na podstawie paragonów utrudnia wystawianie faktur zbiorczych i tworzy piętrzenie się dokumentów. Faktury zbiorcze zostały wprowadzone w 2013 roku na mocy ustawy z 2011 roku. Jednak już w 2014 roku rozporządzenie dotyczące faktur zbiorczych przestało obowiązywać z uwagi na wydanie jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług regulującego sposób wystawiania faktur. Niestety ustawodawca zapomniał o fakturach zbiorczych. Dlatego wystawianie faktur na podstawie paragonów było jakimś wyjściem z tej niechlujności w przepisach. Zgodnie z ustawą, fakturę należy wystawić nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Zgodnie z zasadą co nie jest zabronione jest dozwolone to faktura może też być rozliczeniem zbiorczym więcej niż jednej transakcji. Taką też mamy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 sierpnia 2014 r. Zgodnie z zasadami wystawiania faktur, faktura zbiorcza niczym się nie różni od faktury zwykłej poza podaniem terminu dostawy.

Jaki powinien być termin dostawy wpisany na fakturze zbiorczej, skoro jest inny niż data jej wystawienia? Kiedyś wystarczyło podać na fakturze miesiąc dostawy, teraz jest to nieprawidłowe. Nie wolno też podawać terminu ostatniej dostawy.

Interpretację indywidualną w tej kwestii wydał Dyrektor Izby Skarbowej 1 lipca 2014 r. zalecił by wszystkie terminy dostaw były wyszczególnione na fakturze w "uwagach do faktury". Faktury zbiorcze dają oszczędność czasu i pieniędzy. Koszty usług księgowych są często powiązane z ilością wystawianych faktur. Jak będzie się to miało do ograniczenia sposobu wystawiania faktur na podstawie paragonów?


Nad jakimi zmianami w VAT pracuje obecnie fiskus i sejm?

Nie jest znany jest los obniżki VAT do kwoty 7 i 22%. Przypomnijmy, że było to chwilowe podniesienie stawek VAT w czasie rządów PO totalnie krytykowane przez PiS. W okresie kampanii wyborczej PiS kilkakrotnie obiecywał przywrócenie dawnych stawek VAT. Niestety jak widać odwlekane są bez przerwy terminy powrotu do obiecanych stawek VAT. Wizja niższego VAT od 1 lipca wydaje się już nierealna, a termin 1 stycznia 2019 jest poważnie zagrożony. Przypominamy, że ustawa podwyższająca podatek VAT była wprowadzona ustawą z dnia 26 listopada 2010 roku by w okresie kryzysu uniknąć przekroczenia 55% progu PKB. Wyższy VAT miał obowiązywać na trzy lata. Następne przedłużenie było w 2013 roku na trzy lata i w 2016 na dwa lata. Mimo "sukcesów" gospodarczych (poprzednio Polska była w ruinie) ciągle PiS korzysta z ustawy kryzysowej sprzed pięciu lat, którą tak krytykowali. Jak tłumaczą "przywrócenie poprzednich stawek VAT nie będzie bez szkody dla wzrostu gospodarczego"(!?) .

Kasy fiskalne. W przygotowywaniu jest ustawa wprowadzająca obowiązek stosowania kas z automatycznym (online) przekazywaniem danych dotyczących sprzedaży do Krajowej Administracji Skarbowej. Dotychczasowe kasy nie będą musiały być zmieniane "natychmiast", a proces ich wymiany zostanie rozłożony na kilka lat. Ministerstwo przewiduje możliwość refundacji w przypadku zakupu kas online, a ulga ta ma wynosić do 90 proc. ceny netto, jednak nie więcej niż 700 zł. Jednocześnie podatnicy będą mogli stosować do prowadzenia swojej ewidencji sprzedaży kasy online, używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu czy podobnego typu umów – zmiana ma zostać wprowadzona już w październiku 2018 r. Wynajmowi będą podlegały jedynie "kasy online" bez nośników danych (elektronicznych, czy papierowych). W kolejnym dniu obrad sejmu sprecyzowano, że dopuszczenie kas starego typu będzie do końca 2018 roku z nośnikami papierowymi i do końca 2022 roku z nośnikami elektronicznymi.

Brzydko to pachnie. Średni koszt kasy tradycyjnej to 2000 zł, a online z modemem internetowym to może być dużo więcej. Ciekaw jestem jak będzie wyglądać funkcjonowanie kas fiskalnych online w miejscach, gdzie nie ma internetu. Na przykład w przejściach podziemnych czy na wsiach. Kto zarobi na wynajmie kas fiskalnych online?
Ponadto Ministerstwo Finansów przymierza się do wygaszenia instytucji interpretacji indywidualnych. Sprawa na razie dotyczy tak zwanych podmiotów powiązanych. Planuje się wprowadzić dla nich tak zwane wnioski grupowe. Doświadczenie podpowiada, że w ustawach liczą się na końcu przecinki.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić dużo ostrzejsze kary w przypadku łapówek, fałszowania faktur i ustawiania przetargów. Nowe regulacje mają być wprowadzone w ciągu dwóch kolejnych lat, a za wiele z tych przestępstw ma być kara pozbawienia wolności do 25 lat.
Takimi karami obarczano księgowych za drobne uchybienia w czasach PRL-u.


Sejm prowadzi prace nad kilkoma kolejnymi zmianami w ustawie o podatku VAT. Mają one dotyczyć obrotu bonami towarowymi, sprecyzowania oceny podatnika w zakresie "należytej staranności w transakcjach krajowych" , zmiany w zakresie przedmiotowych zwolnień z VAT dotyczących ściągania długów i niektórych usług internetowych, wprowadzenia dopłaty paliwowej (kolejnym podatku w paliwie), zmiany odnośnie zwrotu VAT polegające na konieczności przedstawienia przelewów bankowych za faktury odliczające należny podatek. Poza tym na fakturach RR nie trzeba będzie umieszczać danych dostawcy, a mimo to fakturę będzie można wystawiać w formie elektronicznej.

To bardzo dalekie ustępstwa fiskusa względem osób handlujących artykułami rolnymi. Jeszcze dwa lata temu oczekiwano by każda dostawa artykułów rolnych była poprzedzona długookresową umową współpracy między rolnikiem, a pośrednikiem., Teraz będzie można wystawiać faktury RR bez wskazania dostawcy....

Niektóre przepisy to czysta beletrystyka typu: "przepis o nadpłacie podatku nie powinien być stosowany, jeśli zwrot nadpłaconego albo nienależnie zapłaconego podatku, którego ciężar przerzucono na nabywcę lub osobę trzecią, skutkowałby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika" . Czyli jeżeli fiskus cię oszukał i zapłaciłeś za dużo podatku, to i tak nie dostaniesz zwrotu, bo byś się na tym nie uzasadniono wzbogacił.

#ustawa VAT #wystawianie faktur #faktury zbiorcze #zmiany w VAT #kasa fiskalna #kasa fiskalna online #zwrot podatku VAT #wynajem kasy fiskalnej #kasa fiskalna w leasingu #kasa rejestrująca


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz