Obsługiwane przez usługę Blogger.

 Kupując towar w internecie coraz częściej spotykamy się z nieprawidłowym wystawieniem faktury. Sprzedawca wystawia nam fakturę pro forma z niepoprawnymi danymi. Nie reaguje na monit wystawienia faktury z poprawnymi danymi tłumacząc, że jest to faktura proforma, która nie jest dokumentem księgowym. Gdy opłacimy fakturę, sprzedawca nie chce jej wystawić prawidłowo twierdząc, że jest już opłacona i to my mamy wystawić notę korygującą. Potem, gdy wystawimy notę korygującą, sprzedawca nie chce jej nam odesłać podpisanej twierdząc, że wystarczy gdy ją zaakceptował przez telefon. Komu wystarczy?

Faktura ma odzwierciedlać prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Nie można uznać za prawidłową takiej faktury, która wprawdzie wskazuje zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale nie wskazuje faktycznych stron transakcji. Posługiwanie się błędnie wystawioną fakturą rodzi określone konsekwencje prawno-podatkowe, a strony transakcji są oskarżone o posługiwanie się fakturą nierzetelną.

Korekta wadliwej faktury może być dokonana dwoma sposobami. Notą korygującą lub fakturą korygującą. Wszystko zależy od ciężaru gatunkowego korekty. Zgodnie z ustawą o VAT, fakturę korygującą musimy wystawić w przypadku znaczących zmian odnośnie podmiotów, których ta faktura dotyczy, oraz w przypadku zmiany ilości lub cen wpływających na wartość faktury. Ustawa precyzuje przypadki, gdy podatnik powinien wystawić fakturę korygującą jeżeli:
    udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
    udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
    dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
    dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
    podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura korygująca powinna zawierać tytuł "FAKTURA KORYGUJĄCA" lub "KOREKTA". Kolejny numer oraz datę jej wystawienia, dane dotyczące korygowanej faktury, nazwę towaru, lub rodzaj usługi objętej korektą. Poza tym powinna być podana przyczyna korekty. Jeżeli korekta wpłynie na zmianę podstawy opodatkowania lub kwotę należnego podatku powinny być podane sumy tak jak na fakturze, zarówno na plus jak i na minus z podziałem na poszczególne stawki podatku VAT. W innych przypadkach wystarczy wpisać prawidłową treść z zaznaczeniem korygowanych pozycji.


Gdy korekta dotyczy jedynie pomyłek w danych nabywcy, wystarczająca do korekty będzie nota korygująca wystawiona przez nabywcę. Należy podkreślić, że może to być jedynie zmiana niektórych danych nabywcy, a nie zmiana nabywcy. 

  •   Nota korygująca powinna zawierać:
    wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
    numer kolejny i datę jej wystawienia;
    imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer NIP.
    informację o treści korygowanej oraz treści prawidłowej.


Nota korygująca nie może powodować zmian dotyczących wartości faktury i należnego podatku.
W nocie korygującej nie można zmienić nazwy towaru, którego dotyczy faktura oraz wielu danych dotyczących nabywcy. Gdy błędne są wszystkie dane nabywcy wskazane na fakturze nie można dokonać korekty notą korygującą. Tak samo nie można zmienić notą korygującą wysokości udzielonych rabatów, korekty ilości, czy zwrotów.

Zgodnie z ustawą o VAT (art. 106k ust. 2)  nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Jednak od 2012 roku uznaje się, że pomyłki korygowane notą korygującą należą do pomyłek mniejszej wagi i nie wymagają podpisu noty korygującej. Przywołuje się w tym przypadku interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 marca 2013 r. o sygn. ILPP1/443-1119/12-4/HW. W interpretacji tej uznano akceptację korekty faktury w mailu bez podpisu noty korygującej przez wystawcę faktury.

Musimy pamiętać, że sytuacja nieco się zmieniła od dwu lat. Urzędy skarbowe coraz śmielej odmawiają zasadność odliczania faktur nierzetelnych bez podpisu noty korygującej wystawcy. Funkcjonuje już centralny rejestr faktur, na podstawie wysyłanych do urzędu skarbowego sprawozdań w formie JPK. System łatwo wychwyci takie pomyłki, a brak należycie sporządzonej i podpisanej przez obie strony noty korygującej powoduje niepotrzebne kłopoty. Poza tym to wystawca faktury ma obowiązek sprawdzenia nabywcy czy prowadzi on działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem.  Jednak sprzedawca w przypadku jego pomyłki nie ponosi żadnych konsekwencji wystawienia faktury z nieprawidłowymi danymi. Natomiast nabywca bez podpisania noty korygującej nie powinien księgować nierzetelnej faktury. Sprzedawcy bagatelizują problem narażając nabywców na konflikt z urzędem skarbowym i wymierną stratę finansową w postaci braku możliwości zaksięgowania faktury. To dziwne bo większość programów do księgowości wykonuje automatyczną weryfikację danych nabywcy w bazie CEIDG lub Regon.
  Dlatego radzę nie regulować należności na podstawie faktur proforma wystawionych  z wadliwymi danymi odbiorcy, w przeciwnym razie być może narazicie się na niepotrzebne kłopoty.

#nota korygująca #faktura korygująca #centralny rejestr faktur

Nota korygująca, czy faktura korygująca


 Kupując towar w internecie coraz częściej spotykamy się z nieprawidłowym wystawieniem faktury. Sprzedawca wystawia nam fakturę pro forma z niepoprawnymi danymi. Nie reaguje na monit wystawienia faktury z poprawnymi danymi tłumacząc, że jest to faktura proforma, która nie jest dokumentem księgowym. Gdy opłacimy fakturę, sprzedawca nie chce jej wystawić prawidłowo twierdząc, że jest już opłacona i to my mamy wystawić notę korygującą. Potem, gdy wystawimy notę korygującą, sprzedawca nie chce jej nam odesłać podpisanej twierdząc, że wystarczy gdy ją zaakceptował przez telefon. Komu wystarczy?

Faktura ma odzwierciedlać prawdziwe zdarzenie gospodarcze. Nie można uznać za prawidłową takiej faktury, która wprawdzie wskazuje zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale nie wskazuje faktycznych stron transakcji. Posługiwanie się błędnie wystawioną fakturą rodzi określone konsekwencje prawno-podatkowe, a strony transakcji są oskarżone o posługiwanie się fakturą nierzetelną.

Korekta wadliwej faktury może być dokonana dwoma sposobami. Notą korygującą lub fakturą korygującą. Wszystko zależy od ciężaru gatunkowego korekty. Zgodnie z ustawą o VAT, fakturę korygującą musimy wystawić w przypadku znaczących zmian odnośnie podmiotów, których ta faktura dotyczy, oraz w przypadku zmiany ilości lub cen wpływających na wartość faktury. Ustawa precyzuje przypadki, gdy podatnik powinien wystawić fakturę korygującą jeżeli:
    udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
    udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
    dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
    dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
    podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura korygująca powinna zawierać tytuł "FAKTURA KORYGUJĄCA" lub "KOREKTA". Kolejny numer oraz datę jej wystawienia, dane dotyczące korygowanej faktury, nazwę towaru, lub rodzaj usługi objętej korektą. Poza tym powinna być podana przyczyna korekty. Jeżeli korekta wpłynie na zmianę podstawy opodatkowania lub kwotę należnego podatku powinny być podane sumy tak jak na fakturze, zarówno na plus jak i na minus z podziałem na poszczególne stawki podatku VAT. W innych przypadkach wystarczy wpisać prawidłową treść z zaznaczeniem korygowanych pozycji.


Gdy korekta dotyczy jedynie pomyłek w danych nabywcy, wystarczająca do korekty będzie nota korygująca wystawiona przez nabywcę. Należy podkreślić, że może to być jedynie zmiana niektórych danych nabywcy, a nie zmiana nabywcy. 

  •   Nota korygująca powinna zawierać:
    wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
    numer kolejny i datę jej wystawienia;
    imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer NIP.
    informację o treści korygowanej oraz treści prawidłowej.


Nota korygująca nie może powodować zmian dotyczących wartości faktury i należnego podatku.
W nocie korygującej nie można zmienić nazwy towaru, którego dotyczy faktura oraz wielu danych dotyczących nabywcy. Gdy błędne są wszystkie dane nabywcy wskazane na fakturze nie można dokonać korekty notą korygującą. Tak samo nie można zmienić notą korygującą wysokości udzielonych rabatów, korekty ilości, czy zwrotów.

Zgodnie z ustawą o VAT (art. 106k ust. 2)  nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Jednak od 2012 roku uznaje się, że pomyłki korygowane notą korygującą należą do pomyłek mniejszej wagi i nie wymagają podpisu noty korygującej. Przywołuje się w tym przypadku interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 marca 2013 r. o sygn. ILPP1/443-1119/12-4/HW. W interpretacji tej uznano akceptację korekty faktury w mailu bez podpisu noty korygującej przez wystawcę faktury.

Musimy pamiętać, że sytuacja nieco się zmieniła od dwu lat. Urzędy skarbowe coraz śmielej odmawiają zasadność odliczania faktur nierzetelnych bez podpisu noty korygującej wystawcy. Funkcjonuje już centralny rejestr faktur, na podstawie wysyłanych do urzędu skarbowego sprawozdań w formie JPK. System łatwo wychwyci takie pomyłki, a brak należycie sporządzonej i podpisanej przez obie strony noty korygującej powoduje niepotrzebne kłopoty. Poza tym to wystawca faktury ma obowiązek sprawdzenia nabywcy czy prowadzi on działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem.  Jednak sprzedawca w przypadku jego pomyłki nie ponosi żadnych konsekwencji wystawienia faktury z nieprawidłowymi danymi. Natomiast nabywca bez podpisania noty korygującej nie powinien księgować nierzetelnej faktury. Sprzedawcy bagatelizują problem narażając nabywców na konflikt z urzędem skarbowym i wymierną stratę finansową w postaci braku możliwości zaksięgowania faktury. To dziwne bo większość programów do księgowości wykonuje automatyczną weryfikację danych nabywcy w bazie CEIDG lub Regon.
  Dlatego radzę nie regulować należności na podstawie faktur proforma wystawionych  z wadliwymi danymi odbiorcy, w przeciwnym razie być może narazicie się na niepotrzebne kłopoty.

#nota korygująca #faktura korygująca #centralny rejestr faktur

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz