Obsługiwane przez usługę Blogger.
Jeden z naszych czytelników otrzymał od dostawcy fakturę zadekretowaną jako odwrotne obciążenie. Ponieważ pierwszy raz spotkał się z taką sytuacją poprosił nas o wyjaśnienie jak należy księgować takie zdarzenie.


Faktura z odwrotnym obciążeniem


Przede wszystkim musimy mieć pewność czy przedmiot sprzedaży podlega wystawieniu faktury z odwrotnym obciążeniem i jakiej stawce VAT podlega. W przypadku naszego czytelnika jest to drut ze stali ciągnionej obciążony stawką VAT w wysokości 23 % , Po drugie ustalamy czy wystawca faktury jest czynnym płatnikiem VAT w chwili wystawienia faktury. Potwierdzenie drukujemy i załączamy do dokumentu zakupu. Samo księgowanie faktury jest dość proste. Wprowadzamy w naszym programie do księgowania towar obciążony 23 % stawką VAT. Jednak przy wprowadzaniu danych klienta zaznaczamy, że domyślnym typem transakcji przypisanym dla tego kontrahenta jest odwrotne obciążenie, a płatnikiem podatku jest nabywca na podstawie art.17 ust. 1 pkt. 7 ( 8 lub 5) ustawy o podatku od towarów i usług. Następnie księgujemy zakup w kwocie netto w księdze przychodów i rozchodów, oraz w rejestrze 5 VAT. W ten sposób transakcja zakupu z odwrotnym obciążeniem jest prawidłowo zaksięgowana.


Sprawa nieco komplikuje się przy sprzedaży tego towaru. Gdy nabywcą towaru nie pędzie czynny płatnik VAT wystawiamy normalną fakturę VAT w tym przypadku na towar ze stawką VAT w wysokości 23 %. Jeżeli nabywcą jest czynny płatnik VAT. Musimy przede wszystkim udokumentować ten fakt wydrukiem z sytuacji aktualnej dla momentu wystawienia faktury. 


Dokumentacja jest konieczna, gdyż zawieszenie, czy wyrejestrowanie firmy to sprawa minut i by być pewnym, że nie wystawimy faktury na firmę, która nie spełnia warunku aktywności lepiej mieć wydruk potwierdzenia. W danych odbiorcy wprowadzamy domyślny typ transakcji odwrotne obciążenie. W stawce VAT towaru wpisujemy nie podlega i księgujemy w kwocie netto do księgi przychodów i rozchodów a na potrzeby VAT w rejestrze 1. Zwróćmy uwagę na to by faktura zawierała adnotację odwrotne obciążenie -  płatnikiem podatku jest nabywca na podstawie art.17 ust. 1 pkt. 7 ( 8 lub 5) ustawy o podatku od towarów i usług. Nie interesuje nas to czy odbiorca kupuje towaru do dalszej odsprzedaży, czy jedynie zakupił go na własne potrzeby i będzie go księgował w kosztach firmy.


Po zakończeniu miesiąca w którym dokonamy sprzedaży na podstawie faktury z odwrotnym obciążeniem oprócz deklaracji VAT-7, w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca sporządzamy deklaracje VAT-27 w której wskazujemy podatników, którzy dokonali u nas zakupu na fakturę z odwrotnym obciążeniem.


#odwrotne obciążenie #faktura VAT z odwrotnym obciążeniem #Deklaracja VAT 27

Odwrotne obciążenie

Jeden z naszych czytelników otrzymał od dostawcy fakturę zadekretowaną jako odwrotne obciążenie. Ponieważ pierwszy raz spotkał się z taką sytuacją poprosił nas o wyjaśnienie jak należy księgować takie zdarzenie.


Faktura z odwrotnym obciążeniem


Przede wszystkim musimy mieć pewność czy przedmiot sprzedaży podlega wystawieniu faktury z odwrotnym obciążeniem i jakiej stawce VAT podlega. W przypadku naszego czytelnika jest to drut ze stali ciągnionej obciążony stawką VAT w wysokości 23 % , Po drugie ustalamy czy wystawca faktury jest czynnym płatnikiem VAT w chwili wystawienia faktury. Potwierdzenie drukujemy i załączamy do dokumentu zakupu. Samo księgowanie faktury jest dość proste. Wprowadzamy w naszym programie do księgowania towar obciążony 23 % stawką VAT. Jednak przy wprowadzaniu danych klienta zaznaczamy, że domyślnym typem transakcji przypisanym dla tego kontrahenta jest odwrotne obciążenie, a płatnikiem podatku jest nabywca na podstawie art.17 ust. 1 pkt. 7 ( 8 lub 5) ustawy o podatku od towarów i usług. Następnie księgujemy zakup w kwocie netto w księdze przychodów i rozchodów, oraz w rejestrze 5 VAT. W ten sposób transakcja zakupu z odwrotnym obciążeniem jest prawidłowo zaksięgowana.


Sprawa nieco komplikuje się przy sprzedaży tego towaru. Gdy nabywcą towaru nie pędzie czynny płatnik VAT wystawiamy normalną fakturę VAT w tym przypadku na towar ze stawką VAT w wysokości 23 %. Jeżeli nabywcą jest czynny płatnik VAT. Musimy przede wszystkim udokumentować ten fakt wydrukiem z sytuacji aktualnej dla momentu wystawienia faktury. 


Dokumentacja jest konieczna, gdyż zawieszenie, czy wyrejestrowanie firmy to sprawa minut i by być pewnym, że nie wystawimy faktury na firmę, która nie spełnia warunku aktywności lepiej mieć wydruk potwierdzenia. W danych odbiorcy wprowadzamy domyślny typ transakcji odwrotne obciążenie. W stawce VAT towaru wpisujemy nie podlega i księgujemy w kwocie netto do księgi przychodów i rozchodów a na potrzeby VAT w rejestrze 1. Zwróćmy uwagę na to by faktura zawierała adnotację odwrotne obciążenie -  płatnikiem podatku jest nabywca na podstawie art.17 ust. 1 pkt. 7 ( 8 lub 5) ustawy o podatku od towarów i usług. Nie interesuje nas to czy odbiorca kupuje towaru do dalszej odsprzedaży, czy jedynie zakupił go na własne potrzeby i będzie go księgował w kosztach firmy.


Po zakończeniu miesiąca w którym dokonamy sprzedaży na podstawie faktury z odwrotnym obciążeniem oprócz deklaracji VAT-7, w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca sporządzamy deklaracje VAT-27 w której wskazujemy podatników, którzy dokonali u nas zakupu na fakturę z odwrotnym obciążeniem.


#odwrotne obciążenie #faktura VAT z odwrotnym obciążeniem #Deklaracja VAT 27

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz