Obsługiwane przez usługę Blogger.

Miejmy nadzieję, że już na stałe odeszły czasy kiedy to osoba prowadząca własną działalność gospodarczą była pogardliwie nazywana prywaciarzem. Prywaciarz był synonimem złodzieja i oszusta, a w najlepszym przypadku tzw. cwaniaka. Prawda jest taka, że już w latach osiemdziesiątych zaczęto doceniać prywatne firmy z uwagi na wpływy jakie wnoszą do budżetu państwa w ramach płaconych podatków: dochodowego i (wówczas) obrotowego. Firmy państwowe coraz częściej zaczęły ponosić straty, a udział w dochodach państwa z drobnej wytwórczości miał stałą tendencję wzrostową. Podobnie jak dziś podatki od emerytów i rencistów był i jest jednym z najbardziej stabilnych wpływów do budżetu państwa.


Osoba, która decyduje się na otworzenie własnej działalności zwalnia państwo z opiekuńczej funkcji rozumianej jako obowiązek zapewnienia mu pracy. Państwo zyskuje samodzielnego płatnika podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, a być może przyszłego pracodawcę. Dlatego w wielu krajach szanuje się i wspiera osoby, które deklarują chęć samodzielnego funkcjonowania jako podmioty gospodarcze. Ułatwia start w biznesie poprzez szereg ulg podatkowych, dotacji i różnego rodzaju pomocy.


Pomoc z Urzędów Pracy

Wspieranie przez państwo obywateli, którzy podejmują się rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej było od samego początku transformacji. Różnie to wyglądało w poszczególnych okresach. W zależności od poziomu bezrobocia, zwłaszcza w wymiarze lokalnym dostosowywano skalę pomocy. Było to uzależnione od polityki państwa i potrzeb lokalnego rynku. Od początku transformacji głównym miejscem dystrybuowania dotacji były Rejonowe Urzędy Pracy. Początkowo udzielano drobnym przedsiębiorcom pożyczki na stworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych. Pożyczki były bezzwrotne przy spełnieniu odpowiedniego okresu zatrudnienia bezrobotnego. W kolejnym etapie pomocy przyszłym przedsiębiorcom, pojawiły się dotacje na otworzenie własnej działalności gospodarczej. 


Oprócz pomocy finansowej organizowano kursy zawodowe, szkolenia z prowadzenia własnej działalności. Liberalizowano również przepisy dotyczące zwrotu pożyczki co do warunków jakie musi spełnić pożyczkobiorca w zakresie okresu zatrudnienia, czy prowadzenia firmy. Jednak warunki uzyskania pożyczki były (i są) dość restrykcyjne. Dostęp do środków finansowych skutecznie blokowała potrzeba zabezpieczenia pożyczek przez poręczenie kilku żyrantów zatrudnionych na pełen etat, najlepiej w firmach państwowych lub biorących  odpowiednio wysokie emerytury, bądź renty. To było i jest ważniejsze od kwalifikacji, czy wiarygodnego biznesplanu. Praktycznie można powiedzieć, że dotacje w RUP dostają głównie dzieci pracowników urzędów, na ich sen o działalności gospodarczej.Nieco inaczej wyglądała sytuacja w bogatych gminach, dysponujących środkami na wspieranie lokalnego biznesu. Wsparcie takie może mieć różne formy. Przykładowo zobaczmy jak takie wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców wygląda w Łodzi, dużego, ale niezbyt bogatego miasta, w którym przemysł włókienniczy utracił swoje wiodące znaczenie. Przy Urzędzie Miasta w Łodzi funkcjonuje Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, które zajmuje się kilkoma projektami wspierającymi lokalną przedsiębiorczość. Najbardziej znanymi są projekty Młodzi w Łodzi, Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości, oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.


Łódź i projekt "Młodzi w Łodzi"

Karta "Młodzi w Łodzi" to sposób udzielania rabatów studentom łódzkich uczelni, którzy chcą skorzystać z kursów zawodowych, szkoleń, a nawet zrobić kurs prawa jazdy. Taka karta upoważnia nawet do tańszych posiłków w niektórych punktach łódzkiej gastronomii. W sumie posiadaczom karty rabatowej "Młodzi w Łodzi" przysługują zniżki w 111 placówkach partnerów projektu. 
 
W ramach projektu Młodzi w Łodzi są organizowane konkursy na najciekawszy biznesplan. Konkurs "Młodzi w Łodzi - pomysł na startup" przyciąga wiele osób tworzących innowacyjne projekty, łączące kreatywność z nowatorskim i technologiami. Projekty te mogą być na różnym poziomie zaawansowania. Nagrodą za udział w konkursie są zarówno wymierne korzyści finansowe, jak i  wsparcie w zakresie szkoleń, doradztwa biznesowego, czy opieki mentorskiej. Opieka taka może dotyczyć zarówno współpracy z doświadczonymi menadżerami, jak i poszukiwania wsparcia finansowego najciekawszych projektów poprzez kontakt z przedstawicielami doradców inwestycyjnych, czy fundacji Venture Capital.

www.uml.lodz.pl

 

W biznesie warto uczyć się na cudzych… sukcesach

Można podsumować, że projekt "Młodzi w Łodzi" w zakresie konkursu na startup to podstawowa wieloetapowa forma wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Powiązanie innowacyjności z potrzebami miasta. Już sam udział w konkursie jest nagrodzony mentoringiem doświadczonych przedsiębiorców.  Podstawowe hasło: "w biznesie warto uczyć się na cudzych… sukcesach". Powstanie realnej więzi między uczestnikiem konkursu, a jego znacznie bardziej doświadczonym w biznesie mentorem, daje niebywałe korzyści dla obu stron. Z jednej strony mamy pasję początkującego biznesmena, z drugiej doświadczonego przedsiębiorcę. Ogarnięty pomysłami debiutant może zarazić przedsiębiorcę swoim kreatywnym, nowatorskim spojrzeniem na wdrażanie nowych technologii, a doświadczony przedsiębiorca pomoże debiutantowi pomóc ominąć konkretne problemy z jakimi spotka się w realizacji biznesu.


Organizatorzy konkursu oferują uczestnikom szkolenia w zakresie tematyki związanej z prowadzeniem własnej firmy i potrzeb jakie miasto oczekuje od młodych biznesmenów. Podczas szkoleń poznają innych uczestników konkursu. To daje możliwość porównania na jakim jest się etapie w drodze do świata biznesu.


Zachętą do wzięcia udziału w konkursie "Młodzi w Łodzi - pomysł na startup" są realne nagrody przygotowane dla zwycięzców i uczestników konkursu. Pula nagród ufundowanych przez Urząd Miasta Łodzi i sponsorów wynosiła w 2018 roku przeszło 100 tyś złotych. Poza tym dla uczestników konkursu sponsorzy ufundowali dodatkowe nagrody. Przykładowe nagrody to: szkolenie z nawiązywania kontaktu z klientami, pakiet doradztwa w zakresie ochrony własności intelektualnej, trzy miesięczny okres wynajmu przestrzeni biurowej, roczny kurs języka angielskiego na dowolnie wybranym poziomie, lokalizator dla nurków rekreacyjnych, roczna obsługa biura podatkowego, router mobilny do korzystania z internetu we wszystkich krajach świata, tablety, bezpłatny udział w szkoleniach i konferencjach.


Nagrodzone projekty są opublikowane na łamach Biuletynu Łódź Kreuje Innowacje oraz na stronach Parterów Medialnych. Przykładowo I nagrodę w 2018 roku zdobył projekt inteligentnych uli. To nowatorskie rozwiązanie umożliwiające monitorowanie parametrów wewnątrz ula. Takie dane jak wilgotność, temperatura, poziom dźwięku, lokalizacja, są zbierane i przetwarzane w urządzeniu "machine learning". Ułatwia to kontrolę stanu pszczół mieszkających w konkretnych ulach. Taka analiza umożliwia odpowiednią, nowoczesną hodowlę pszczół. Zapewnia bezpieczeństwo owadów w pasiece. Umożliwia optymalizację rozwoju i wpływa bezpośrednio na ilość i jakość uzyskiwanego miodu.   

 

Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości

Inną formą wspierania lokalnych inicjatyw gospodarczych w Łodzi jest Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości. Celem statutowym ŁCP jest wspieranie uruchamiania i bieżącej działalności firm. Poprzez konsultacje u doradców ułatwiana jest procedura rejestracji podmiotów gospodarczych, zarówno w rejestrze działalności gospodarczej jak i pomoc w uzyskaniu niezbędnych koncesji i licencji. Można uzyskać poradę u konsultantów jak również uczestniczyć w szkoleniach dotyczących: źródeł pozyskania środków finansowych na założenie i rozwój firmy, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, systemów podatkowych, terminów załatwiania różnych spraw związanych z działalnością gospodarczą. Można też dowiedzieć się jakie warunki musi spełniać lokal, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. ŁCP prowadzi również porady prawne w zakresie prawa pracy i prawa spółek handlowych, oraz przepisów dotyczących zarządzania wierzytelnościami.

Konsultacje nie wymagają wcześniejszej rejestracji i odbywają się dwa razy w miesiącu.


Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1775 ha. Mieści się w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Z uwagi na lokalizację w centralnej Polsce, na skrzyżowaniu dwu najważniejszych autostrad, ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności. Oprócz oferowania przygotowanej powierzchni inwestycyjnej, ŁSSE oferuje szeroką pomoc dla inwestorów.


 

Inkubatory Przedsiębiorczości

Oprócz instytucji wpierających przedsiębiorczość z ramienia Urzędu Miasta Łodzi jest również Inkubator Przedsiębiorczości powołany przy Urzędzie Marszałka Województwa. Organem założycielskim jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  Dysponują oni własną powierzchnią przeznaczoną pod inkubację. 25 pomieszczeń biurowych, w których znajdują się wyposażone i gotowe do pracy stanowiska. Podmioty działające na rynku nie dłużej niż trzy lata mogą liczyć na wsparcie w zakresie asysty w tworzeniu nowych firm, szkoleń proinwestycyjnych i proeksportowych. Oferowana jest im pomoc w nawiązywaniu współpracy z sieciami biznesowymi i instytucjami naukowymi. Zakres pomocy obejmuje również finansowanie zewnętrzne, obsługę sekretaryjną, księgową i prawną, jak również doradztwo podatkowe.


Pozostałe Inkubatory Przedsiębiorczości

Na wyróżnienie zasługują również inkubatory przedsiębiorczości działające przy łódzkich uczelniach wyższych. Do najważniejszych na terenie Łodzi należą: Bionanopark, Art_Inkubator- Inkubator, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Business Link, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. , Centrum Transferu Technologii UŁ, Akademicki Inkubator Technologii i Przedsięwzięć Innowacyjnych, Park Naukowo – Technologiczny Brukowa Business Center, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. , Fundacja Inkubator, ART Inkubator. Są też inkubatory związane z działalnością fundacji pozarządowych, wspierane przez różnych sponsorów zajmujących się świadczeniem usług na rzecz przedsiębiorców.

Taka szeroka oferta powinna pomóc w znalezieniu pomocy niezbędnej w pierwszych krokach nowych biznesmenów.
www.uml.lodz.pl

#startup #start-up #inkubator przedsiębiorczości #zakładanie nowej firmy #rozwój przedsiębiorstwa #dotacje finansowe #doradcy podatkowi #pomoc prawna

Pomysł na biznes. Startup w Łodzi


Miejmy nadzieję, że już na stałe odeszły czasy kiedy to osoba prowadząca własną działalność gospodarczą była pogardliwie nazywana prywaciarzem. Prywaciarz był synonimem złodzieja i oszusta, a w najlepszym przypadku tzw. cwaniaka. Prawda jest taka, że już w latach osiemdziesiątych zaczęto doceniać prywatne firmy z uwagi na wpływy jakie wnoszą do budżetu państwa w ramach płaconych podatków: dochodowego i (wówczas) obrotowego. Firmy państwowe coraz częściej zaczęły ponosić straty, a udział w dochodach państwa z drobnej wytwórczości miał stałą tendencję wzrostową. Podobnie jak dziś podatki od emerytów i rencistów był i jest jednym z najbardziej stabilnych wpływów do budżetu państwa.


Osoba, która decyduje się na otworzenie własnej działalności zwalnia państwo z opiekuńczej funkcji rozumianej jako obowiązek zapewnienia mu pracy. Państwo zyskuje samodzielnego płatnika podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, a być może przyszłego pracodawcę. Dlatego w wielu krajach szanuje się i wspiera osoby, które deklarują chęć samodzielnego funkcjonowania jako podmioty gospodarcze. Ułatwia start w biznesie poprzez szereg ulg podatkowych, dotacji i różnego rodzaju pomocy.


Pomoc z Urzędów Pracy

Wspieranie przez państwo obywateli, którzy podejmują się rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej było od samego początku transformacji. Różnie to wyglądało w poszczególnych okresach. W zależności od poziomu bezrobocia, zwłaszcza w wymiarze lokalnym dostosowywano skalę pomocy. Było to uzależnione od polityki państwa i potrzeb lokalnego rynku. Od początku transformacji głównym miejscem dystrybuowania dotacji były Rejonowe Urzędy Pracy. Początkowo udzielano drobnym przedsiębiorcom pożyczki na stworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych. Pożyczki były bezzwrotne przy spełnieniu odpowiedniego okresu zatrudnienia bezrobotnego. W kolejnym etapie pomocy przyszłym przedsiębiorcom, pojawiły się dotacje na otworzenie własnej działalności gospodarczej. 


Oprócz pomocy finansowej organizowano kursy zawodowe, szkolenia z prowadzenia własnej działalności. Liberalizowano również przepisy dotyczące zwrotu pożyczki co do warunków jakie musi spełnić pożyczkobiorca w zakresie okresu zatrudnienia, czy prowadzenia firmy. Jednak warunki uzyskania pożyczki były (i są) dość restrykcyjne. Dostęp do środków finansowych skutecznie blokowała potrzeba zabezpieczenia pożyczek przez poręczenie kilku żyrantów zatrudnionych na pełen etat, najlepiej w firmach państwowych lub biorących  odpowiednio wysokie emerytury, bądź renty. To było i jest ważniejsze od kwalifikacji, czy wiarygodnego biznesplanu. Praktycznie można powiedzieć, że dotacje w RUP dostają głównie dzieci pracowników urzędów, na ich sen o działalności gospodarczej.Nieco inaczej wyglądała sytuacja w bogatych gminach, dysponujących środkami na wspieranie lokalnego biznesu. Wsparcie takie może mieć różne formy. Przykładowo zobaczmy jak takie wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców wygląda w Łodzi, dużego, ale niezbyt bogatego miasta, w którym przemysł włókienniczy utracił swoje wiodące znaczenie. Przy Urzędzie Miasta w Łodzi funkcjonuje Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, które zajmuje się kilkoma projektami wspierającymi lokalną przedsiębiorczość. Najbardziej znanymi są projekty Młodzi w Łodzi, Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości, oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.


Łódź i projekt "Młodzi w Łodzi"

Karta "Młodzi w Łodzi" to sposób udzielania rabatów studentom łódzkich uczelni, którzy chcą skorzystać z kursów zawodowych, szkoleń, a nawet zrobić kurs prawa jazdy. Taka karta upoważnia nawet do tańszych posiłków w niektórych punktach łódzkiej gastronomii. W sumie posiadaczom karty rabatowej "Młodzi w Łodzi" przysługują zniżki w 111 placówkach partnerów projektu. 
 
W ramach projektu Młodzi w Łodzi są organizowane konkursy na najciekawszy biznesplan. Konkurs "Młodzi w Łodzi - pomysł na startup" przyciąga wiele osób tworzących innowacyjne projekty, łączące kreatywność z nowatorskim i technologiami. Projekty te mogą być na różnym poziomie zaawansowania. Nagrodą za udział w konkursie są zarówno wymierne korzyści finansowe, jak i  wsparcie w zakresie szkoleń, doradztwa biznesowego, czy opieki mentorskiej. Opieka taka może dotyczyć zarówno współpracy z doświadczonymi menadżerami, jak i poszukiwania wsparcia finansowego najciekawszych projektów poprzez kontakt z przedstawicielami doradców inwestycyjnych, czy fundacji Venture Capital.

www.uml.lodz.pl

 

W biznesie warto uczyć się na cudzych… sukcesach

Można podsumować, że projekt "Młodzi w Łodzi" w zakresie konkursu na startup to podstawowa wieloetapowa forma wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Powiązanie innowacyjności z potrzebami miasta. Już sam udział w konkursie jest nagrodzony mentoringiem doświadczonych przedsiębiorców.  Podstawowe hasło: "w biznesie warto uczyć się na cudzych… sukcesach". Powstanie realnej więzi między uczestnikiem konkursu, a jego znacznie bardziej doświadczonym w biznesie mentorem, daje niebywałe korzyści dla obu stron. Z jednej strony mamy pasję początkującego biznesmena, z drugiej doświadczonego przedsiębiorcę. Ogarnięty pomysłami debiutant może zarazić przedsiębiorcę swoim kreatywnym, nowatorskim spojrzeniem na wdrażanie nowych technologii, a doświadczony przedsiębiorca pomoże debiutantowi pomóc ominąć konkretne problemy z jakimi spotka się w realizacji biznesu.


Organizatorzy konkursu oferują uczestnikom szkolenia w zakresie tematyki związanej z prowadzeniem własnej firmy i potrzeb jakie miasto oczekuje od młodych biznesmenów. Podczas szkoleń poznają innych uczestników konkursu. To daje możliwość porównania na jakim jest się etapie w drodze do świata biznesu.


Zachętą do wzięcia udziału w konkursie "Młodzi w Łodzi - pomysł na startup" są realne nagrody przygotowane dla zwycięzców i uczestników konkursu. Pula nagród ufundowanych przez Urząd Miasta Łodzi i sponsorów wynosiła w 2018 roku przeszło 100 tyś złotych. Poza tym dla uczestników konkursu sponsorzy ufundowali dodatkowe nagrody. Przykładowe nagrody to: szkolenie z nawiązywania kontaktu z klientami, pakiet doradztwa w zakresie ochrony własności intelektualnej, trzy miesięczny okres wynajmu przestrzeni biurowej, roczny kurs języka angielskiego na dowolnie wybranym poziomie, lokalizator dla nurków rekreacyjnych, roczna obsługa biura podatkowego, router mobilny do korzystania z internetu we wszystkich krajach świata, tablety, bezpłatny udział w szkoleniach i konferencjach.


Nagrodzone projekty są opublikowane na łamach Biuletynu Łódź Kreuje Innowacje oraz na stronach Parterów Medialnych. Przykładowo I nagrodę w 2018 roku zdobył projekt inteligentnych uli. To nowatorskie rozwiązanie umożliwiające monitorowanie parametrów wewnątrz ula. Takie dane jak wilgotność, temperatura, poziom dźwięku, lokalizacja, są zbierane i przetwarzane w urządzeniu "machine learning". Ułatwia to kontrolę stanu pszczół mieszkających w konkretnych ulach. Taka analiza umożliwia odpowiednią, nowoczesną hodowlę pszczół. Zapewnia bezpieczeństwo owadów w pasiece. Umożliwia optymalizację rozwoju i wpływa bezpośrednio na ilość i jakość uzyskiwanego miodu.   

 

Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości

Inną formą wspierania lokalnych inicjatyw gospodarczych w Łodzi jest Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości. Celem statutowym ŁCP jest wspieranie uruchamiania i bieżącej działalności firm. Poprzez konsultacje u doradców ułatwiana jest procedura rejestracji podmiotów gospodarczych, zarówno w rejestrze działalności gospodarczej jak i pomoc w uzyskaniu niezbędnych koncesji i licencji. Można uzyskać poradę u konsultantów jak również uczestniczyć w szkoleniach dotyczących: źródeł pozyskania środków finansowych na założenie i rozwój firmy, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, systemów podatkowych, terminów załatwiania różnych spraw związanych z działalnością gospodarczą. Można też dowiedzieć się jakie warunki musi spełniać lokal, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. ŁCP prowadzi również porady prawne w zakresie prawa pracy i prawa spółek handlowych, oraz przepisów dotyczących zarządzania wierzytelnościami.

Konsultacje nie wymagają wcześniejszej rejestracji i odbywają się dwa razy w miesiącu.


Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1775 ha. Mieści się w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Z uwagi na lokalizację w centralnej Polsce, na skrzyżowaniu dwu najważniejszych autostrad, ŁSSE jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności. Oprócz oferowania przygotowanej powierzchni inwestycyjnej, ŁSSE oferuje szeroką pomoc dla inwestorów.


 

Inkubatory Przedsiębiorczości

Oprócz instytucji wpierających przedsiębiorczość z ramienia Urzędu Miasta Łodzi jest również Inkubator Przedsiębiorczości powołany przy Urzędzie Marszałka Województwa. Organem założycielskim jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  Dysponują oni własną powierzchnią przeznaczoną pod inkubację. 25 pomieszczeń biurowych, w których znajdują się wyposażone i gotowe do pracy stanowiska. Podmioty działające na rynku nie dłużej niż trzy lata mogą liczyć na wsparcie w zakresie asysty w tworzeniu nowych firm, szkoleń proinwestycyjnych i proeksportowych. Oferowana jest im pomoc w nawiązywaniu współpracy z sieciami biznesowymi i instytucjami naukowymi. Zakres pomocy obejmuje również finansowanie zewnętrzne, obsługę sekretaryjną, księgową i prawną, jak również doradztwo podatkowe.


Pozostałe Inkubatory Przedsiębiorczości

Na wyróżnienie zasługują również inkubatory przedsiębiorczości działające przy łódzkich uczelniach wyższych. Do najważniejszych na terenie Łodzi należą: Bionanopark, Art_Inkubator- Inkubator, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Business Link, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. , Centrum Transferu Technologii UŁ, Akademicki Inkubator Technologii i Przedsięwzięć Innowacyjnych, Park Naukowo – Technologiczny Brukowa Business Center, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. , Fundacja Inkubator, ART Inkubator. Są też inkubatory związane z działalnością fundacji pozarządowych, wspierane przez różnych sponsorów zajmujących się świadczeniem usług na rzecz przedsiębiorców.

Taka szeroka oferta powinna pomóc w znalezieniu pomocy niezbędnej w pierwszych krokach nowych biznesmenów.
www.uml.lodz.pl

#startup #start-up #inkubator przedsiębiorczości #zakładanie nowej firmy #rozwój przedsiębiorstwa #dotacje finansowe #doradcy podatkowi #pomoc prawna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz