Obsługiwane przez usługę Blogger.

Historia podpisu kwalifikowanego

Nie tak dawno minęły czasy, gdy podpis kwalifikowany miał być powszechną i obowiązkową formą elektronicznego podpisu dla firm. Jego komercyjny charakter spowodował, że nie stał się podpisem powszechnie stosowanym, przynajmniej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Co ciekawe również profil zaufany nie stał się powszechną formą podpisu e-dokumentów. Dużo chętniej korzystamy z e-bramek, gdzie podpisujemy dokumenty logując się do banku internetowego, czy podpisujemy e-deklaracje danymi.Od stycznia 2019 roku miało być całkowicie wykluczone podpisywanie danymi JPK i deklaracji VAT. Jednak księgowi skutecznie przekonali ministerstwo finansów o niecelowości takich działań. Większość programów do księgowości posiada bramki z podpisem danymi i nie sądzę by powodowało to jakiekolwiek nadużycia. To jak z fakturą elektroniczną. Ważne jest by razem z e-dokumentem pojawił się przelew na wyznaczoną kwotę. Do tego UPO jest potwierdzeniem urzędowym odbioru dokumentu wygenerowanym na konkretny adres mailowy, który również podlega rejestracji.

 

Profil zaufany, aktualizacja profilu zaufanego

Założenia stworzenia profilu zaufanego miały umożliwić obywatelom załatwianie spraw urzędowych przez internet, bez potrzeby pojawiania się w urzędzie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że daje on nam możliwość szybkiego załatwienia wielu spraw w tym tak istotnych jak rejestracja działalności gospodarczej, zawieszenie lub jej wznowienie. Decyzje takie podejmujemy często ad hoc w momencie, gdy jest to nam potrzebne. Dlatego należy pamiętać, że profil zaufany ma swój termin ważności!  Pamiętajmy, że należy go odnowić przed upływem 3 lat od założenia lub ostatniego wznowienia terminu ważności. Tylko wówczas możemy to zrobić przez internet. Po tym terminie musimy założyć profil zaufany na nowo.


Problem mężatek z zamknięciem profilu zaufanego

W sierpniu 2018 roku wskazano na lukę w przepisach o profilu zaufanym dotyczącą automatycznego zamykania profilu zaufanego osobom dokonującym zmiany nazwiska. Sprawa jest dość powszechna i niezmiernie kłopotliwa. Dotyczy głównie pań zmieniających po ślubie nazwisko. Zmiana nazwiska wiąże się z koniecznością wymiany dowodu, paszportu, prawa jazdy. Wszystkie te sprawy osoby zmieniające nazwisko nie mogły załatwiać przez internet za pomocą profilu zaufanego, gdyż automatycznie został on zamknięty. O potrzebie pilnego załatwienia tej sprawy pisało Ministerstwo Cyfryzacji, a konkretnie Departament Rozwoju Usług Cyfrowych, który nadzoruje Profil Zaufany. Z informacji jakie udało nam się uzyskać w ministerstwie sprawa została już załatwiona konkretnymi przepisami wykonawczymi. Według informacji uzyskanych z departamentu prawnego zmiana nazwiska nie spowoduje już automatycznego zamknięcia profilu zaufanego. Podstawa prawna to art. art. 20ad ust . 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zob. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050640565/U/D20050565Lj.pdf )   

 

Podpis danymi e-deklaracji i JPK

W styczniu 2019 roku Ministerstwo Finansów przedłużyło możliwość podpisu danymi wysyłanych zestawień JPK i deklaracji VAT. Tak samo umożliwiono logowanie się do przygotowanych przez urzędników deklaracji rozliczeń rocznych e-PIT za 2018 rok . Do tej pory trzeba było podać jedynie wartość przychodów z deklaracji rozliczeniowej sprzed dwu lat (wszystkich dochodów nie tylko z PIT-11). Jednak obecnie zakres tych danych rozszerzono. Obecnie należy podać (oprócz nr PESEL, NIP i daty urodzenia) wspomnianą już wartość przychodu wykazaną w rozliczeniu rocznym sprzed dwu lat, jak również jedną z kwot przychodu za ubiegły rok zapisaną w rozliczeniu PIT-11, oraz kwotę nadpłaty/podatku należnego do zapłacenia z deklaracji rozliczeniowej sprzed dwu lat. To już dość dużo danych w których można się pogubić, dlatego coraz więcej osób będzie wolało podpisywać deklarację Profilem Zaufanym.


Kontrola dostępu do e-PIT

Dodatkowo na platformie e-PIT  można sprawdzić historię logowania do naszego konta. To pozwoli użytkownikowi zobaczyć wszystkie próby wejścia do systemu. Informacje będą zawierać m.in. dokładne daty i czas oraz sposób i miejsce (region, miasto), z którego nastąpiło logowanie. Ponadto podatnicy zyskają możliwość wskazania profilu zaufanego jako wyłącznego sposobu dostępu do usługi.Zmiany w DRA, mały ZUS

Na początku stycznia 2019 wyznaczono nam dość sztywny termin powiadomienia o chęci przejścia na mały ZUS. Teraz okazuje się, że wiele osób nie wypełniło deklaracji DRA cz. II. Ta nowelizacja deklaracji ZUS nie była, i nie jest odpowiednio przygotowana. Nawet wypełnianie jej z asystą pracownika ZUS powoduje pojawianie się informacji o błędach, które po prostu należy ignorować!  Ciężko to nazwać profesjonalnym przygotowaniem zmian.

 
#podpis zaufany #profil zaufany #e-PITy 2018 #e-deklaracje #bramki internetowe #bramki do wysyłania dokumentów #podpis danymi #Ministerstwo Cyfryzacji #Departament Rozwoju Usług Cyfrowych #epuap #elektroniczna skrzynka podawcza

Profil zaufany. Zmiany w epuap i podpisywaniu e-deklaracji


Historia podpisu kwalifikowanego

Nie tak dawno minęły czasy, gdy podpis kwalifikowany miał być powszechną i obowiązkową formą elektronicznego podpisu dla firm. Jego komercyjny charakter spowodował, że nie stał się podpisem powszechnie stosowanym, przynajmniej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Co ciekawe również profil zaufany nie stał się powszechną formą podpisu e-dokumentów. Dużo chętniej korzystamy z e-bramek, gdzie podpisujemy dokumenty logując się do banku internetowego, czy podpisujemy e-deklaracje danymi.Od stycznia 2019 roku miało być całkowicie wykluczone podpisywanie danymi JPK i deklaracji VAT. Jednak księgowi skutecznie przekonali ministerstwo finansów o niecelowości takich działań. Większość programów do księgowości posiada bramki z podpisem danymi i nie sądzę by powodowało to jakiekolwiek nadużycia. To jak z fakturą elektroniczną. Ważne jest by razem z e-dokumentem pojawił się przelew na wyznaczoną kwotę. Do tego UPO jest potwierdzeniem urzędowym odbioru dokumentu wygenerowanym na konkretny adres mailowy, który również podlega rejestracji.

 

Profil zaufany, aktualizacja profilu zaufanego

Założenia stworzenia profilu zaufanego miały umożliwić obywatelom załatwianie spraw urzędowych przez internet, bez potrzeby pojawiania się w urzędzie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że daje on nam możliwość szybkiego załatwienia wielu spraw w tym tak istotnych jak rejestracja działalności gospodarczej, zawieszenie lub jej wznowienie. Decyzje takie podejmujemy często ad hoc w momencie, gdy jest to nam potrzebne. Dlatego należy pamiętać, że profil zaufany ma swój termin ważności!  Pamiętajmy, że należy go odnowić przed upływem 3 lat od założenia lub ostatniego wznowienia terminu ważności. Tylko wówczas możemy to zrobić przez internet. Po tym terminie musimy założyć profil zaufany na nowo.


Problem mężatek z zamknięciem profilu zaufanego

W sierpniu 2018 roku wskazano na lukę w przepisach o profilu zaufanym dotyczącą automatycznego zamykania profilu zaufanego osobom dokonującym zmiany nazwiska. Sprawa jest dość powszechna i niezmiernie kłopotliwa. Dotyczy głównie pań zmieniających po ślubie nazwisko. Zmiana nazwiska wiąże się z koniecznością wymiany dowodu, paszportu, prawa jazdy. Wszystkie te sprawy osoby zmieniające nazwisko nie mogły załatwiać przez internet za pomocą profilu zaufanego, gdyż automatycznie został on zamknięty. O potrzebie pilnego załatwienia tej sprawy pisało Ministerstwo Cyfryzacji, a konkretnie Departament Rozwoju Usług Cyfrowych, który nadzoruje Profil Zaufany. Z informacji jakie udało nam się uzyskać w ministerstwie sprawa została już załatwiona konkretnymi przepisami wykonawczymi. Według informacji uzyskanych z departamentu prawnego zmiana nazwiska nie spowoduje już automatycznego zamknięcia profilu zaufanego. Podstawa prawna to art. art. 20ad ust . 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (zob. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050640565/U/D20050565Lj.pdf )   

 

Podpis danymi e-deklaracji i JPK

W styczniu 2019 roku Ministerstwo Finansów przedłużyło możliwość podpisu danymi wysyłanych zestawień JPK i deklaracji VAT. Tak samo umożliwiono logowanie się do przygotowanych przez urzędników deklaracji rozliczeń rocznych e-PIT za 2018 rok . Do tej pory trzeba było podać jedynie wartość przychodów z deklaracji rozliczeniowej sprzed dwu lat (wszystkich dochodów nie tylko z PIT-11). Jednak obecnie zakres tych danych rozszerzono. Obecnie należy podać (oprócz nr PESEL, NIP i daty urodzenia) wspomnianą już wartość przychodu wykazaną w rozliczeniu rocznym sprzed dwu lat, jak również jedną z kwot przychodu za ubiegły rok zapisaną w rozliczeniu PIT-11, oraz kwotę nadpłaty/podatku należnego do zapłacenia z deklaracji rozliczeniowej sprzed dwu lat. To już dość dużo danych w których można się pogubić, dlatego coraz więcej osób będzie wolało podpisywać deklarację Profilem Zaufanym.


Kontrola dostępu do e-PIT

Dodatkowo na platformie e-PIT  można sprawdzić historię logowania do naszego konta. To pozwoli użytkownikowi zobaczyć wszystkie próby wejścia do systemu. Informacje będą zawierać m.in. dokładne daty i czas oraz sposób i miejsce (region, miasto), z którego nastąpiło logowanie. Ponadto podatnicy zyskają możliwość wskazania profilu zaufanego jako wyłącznego sposobu dostępu do usługi.Zmiany w DRA, mały ZUS

Na początku stycznia 2019 wyznaczono nam dość sztywny termin powiadomienia o chęci przejścia na mały ZUS. Teraz okazuje się, że wiele osób nie wypełniło deklaracji DRA cz. II. Ta nowelizacja deklaracji ZUS nie była, i nie jest odpowiednio przygotowana. Nawet wypełnianie jej z asystą pracownika ZUS powoduje pojawianie się informacji o błędach, które po prostu należy ignorować!  Ciężko to nazwać profesjonalnym przygotowaniem zmian.

 
#podpis zaufany #profil zaufany #e-PITy 2018 #e-deklaracje #bramki internetowe #bramki do wysyłania dokumentów #podpis danymi #Ministerstwo Cyfryzacji #Departament Rozwoju Usług Cyfrowych #epuap #elektroniczna skrzynka podawcza

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz