Obsługiwane przez usługę Blogger.Według badań opinii publicznej 54 % Polaków z radością przyjęło zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym osób poniżej 26. roku życia. Tym samym partia rządząca kupiła poparcie kolejnej grupy potencjalnych wyborców. Jak zwykle pozostała część społeczeństwa, płacąca podatki nie ma nic do gadania. Warto podkreślić, że zwolnienie z podatków jest adresowane jedynie do części młodych ludzi pracujących na umowę o pracę, czy umowę-zlecenie. W ten sposób najprawdopodobniej zmniejszy się presja na podnoszenie wysokości minimalnego wynagrodzenia, a koszt zatrudnienia młodego pracownika będzie niższy. Z ulgi podatkowej będą wyłączone osoby przedsiębiorcze, które mają własną działalność gospodarczą nie związane z konkretnymi firmami na zasadach umowy-zlecenia. Jednocześnie rząd zrekompensuje sobie koszty ulgi dla młodych znaczną podwyżką składek na ZUS.

Cel zwolnienia z opodatkowania

Z założenia rządu zwolnienie młodych ludzi z opodatkowania podatkiem dochodowym ma służyć ich aktywizacji zawodowej. Każde zmniejszenie podatków cieszy. Tym bardziej, gdy dotyczy to ludzi młodych, którzy dopiero zaczynają swoje życie zawodowe. Jednym posunięciem zaspokojone będą oczekiwania lekarzy rezydentów, czy młodych nauczycieli. Czy jednak zysk na poziomie 130 zł miesięcznie zachęci ich do podjęcia pracy i pozostania w Polsce? Czy młode mamy pobierające 500 plus na jedno dziecko powrócą dzięki uldze dla młodych do pracy? Przecież płaca minimalna to ciągle mniej niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia. 


Bonusy socjalne, które czekają na Polaków za zachodnią granicą są znacząco korzystniejsze. Mówią o tym otwarcie Ukraińcy, którzy to tam chcą teraz pracować. Poza tym bonusy socjalne oferowane przez obecny rząd spowszedniały na tyle, że społeczeństwo traktuje je jako coś oczywistego. Coś co im się należy tylko za to, że głosują na partię rządzącą. Na spotkaniach przedwyborczych pojawia się cały festiwal oczekiwań dodatków socjalnych, które znamy z czasów PRL-u. Dopłaty do mieszkania, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nieoprocentowane kredyty dla młodych małżeństw. Czy taki socjal zahamuje emigrację zarobkową? Wynagrodzenia na zachodzie są ciągle trzy razy wyższe niż w Polsce, a kwota wolna od podatku wyższa pięciokrotnie. Poza tym utrzymanie hojności rządu kosztuje dużo i wszyscy za to kiedyś boleśnie zapłacimy. Traci też znaczenie wynagrodzenie za płacę, jako źródło dochodów. Żądanie godnych, wyższych pensji jest bagatelizowane zachęceniem do wyższej rozrodczości.  
Zmiany w podatku dochodowym od 1 sierpnia 2019 r.

Już za miesiąc od 1 sierpnia 2019 roku osoby, które nie ukończyły 26. roku życia zostaną zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Oczywiście jak zwykle rząd podzieli i tę grupę wiekową na tych co pracują u kogoś i na tych co pracują u siebie. Ulga obejmie jedynie pracowników na etacie i na umowę-zlecenie, wykonujących pracę nakładczą, pracujących w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, czy w ramach spółdzielni. Młody rzemieślnik wykonujący usługi dla ludności żadnej ulgi nie dostanie. Podobnie taksówkarz, czy właściciel kiosku z warzywami.  Również umowy cywilno-prawne nie będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania. W tym celu trzeba zmienić charakter wykonywanych zleceń.


Limit dochodów zwalniający z płacenia podatków

Nie ma znaczenia czy podatnik wykonuje pracę na rzecz jednego czy kilku pracodawców. Nie jest również istotna ilość wykonywanych zleceń. Rząd ustalił jedynie limit dochodów uprawniających do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnienie z podatku obejmie przychody ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Z uwagi na to, że ustawa wchodzi w życie w sierpniu limit ten jest niższy w 2019 roku i wynosi 35 636,67 zł. Nie ma znaczenia czy kwotę tę zarobimy w jednym, czy w kilku miesiącach. Liczy się rok kalendarzowy. Liczymy go łącznie ze wszystkich źródeł dochodu. W okresie od 1 sierpnia do końca tego roku zerowym podatkiem dochodowym objęte są wszystkie dochody do kwoty wolnej 35 636,67 zł.
W przypadku przekroczenia kwoty zwalniającej z opodatkowania dochodu, nadwyżka rozliczana jest z kwotą zmniejszającą podatek. Przysługuje pełne odliczenie kosztów podatkowych kwoty dochodu wykraczającej ponad limit zwalniający z opodatkowania. 


Zwolnienie z podatku z dochodowego nie zwalnia z obowiązku płacenia składek w ZUS

Zwolnienie z podatku dochodowego nie zwalnia z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, które znacznie wzrosną od 1 stycznia 2020 roku. Jednak składek ZUS obliczonych od przychodu zwolnionego z podatku nie będzie można odliczać od dochowu, również w kolejnych okresach rozliczeniowych, a składek zdrowotnych obliczonych od tego przychodu – nie będzie można odliczać od podatku.  Konieczny jest wniosek o ulgę dla młodych


Od 1 sierpnia podatnik - osoba, która nie ukończyła 26 lat powinna złożyć wniosek u swojego pracodawcy by zaprzestał przekazywania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. Tylko na tej podstawie pracodawca zaprzestanie potrącania zaliczek. Jeżeli zapomnimy o tym zwrot nadpłaconego podatku nastąpi dopiero po złożeniu zeznania rocznego w 2020 roku. Oświadczenie musi być złożone w lipcu, jeżeli chcemy by pracodawca uwzględnił to w sierpniu. Następnie płatnik zaliczek będzie kontrolował limit 35 636,67 zł, a po jego przekroczeniu wznowi wpłacanie zaliczek.
Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie potrzeby składać wniosku, a zaliczki automatycznie nie będą pobierane do momentu osiągnięcia kwoty 85.528 zł. W przypadku uzyskiwania przychodów z wielu źródeł i przekroczenia kwoty wolnej podatnik powinien złożyć wniosek o to, by były one ponownie pobierane przez płatnika. Od 2020 roku to na podatniku spoczywa obowiązek kontrolowania kwoty zwalniającej z podatku dochodowego.


Zeznanie roczne osób korzystających z ulgi dla młodych

W przypadku, gdy podatnik będzie uzyskiwał przychody objęte wyłącznie zwolnieniem z podatku dochodowego nie będzie musiał składać deklaracji rocznej. Musi jednak kontrolować czy nie przekroczył limitu. Jeżeli go przekroczy musi złożyć deklarację roczną PIT. W deklaracji wykazuje jedynie kwoty nadwyżki ponad limit dochodu i uwzględnia wszelkie odliczenia.
Deklaracja roczna PIT za 2019 rok będzie składała się z kwoty dochodów za okres styczeń-lipiec, oraz kwoty dochodów za okres sierpień-grudzień w wysokości ponad wartość limitu w wysokości 35 636,67 zł uzyskanego w tym okresie .

PIT-4R i PIT-11

Pracodawca - płatnik zaliczek na podatek dochodowy wypełniając deklaracje PIT-4R, PIT-11 będzie musiał wskazywać całość wypłacanych wynagrodzeń – zarówno tych opodatkowanych, jak i zwolnionych z podatku dochodowego w ramach ulgi dla młodych.Koszt ulgi podatkowej dla młodych wyceniono na 950 mln zł w 2019 roku i 2,5 mld zł w latach następnych.

#ulga dla młodych #zerowy PIT #kwota wolna od podatku #podatek dochodowy

Zerowy PIT. Kwota wolna od podatku
Według badań opinii publicznej 54 % Polaków z radością przyjęło zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym osób poniżej 26. roku życia. Tym samym partia rządząca kupiła poparcie kolejnej grupy potencjalnych wyborców. Jak zwykle pozostała część społeczeństwa, płacąca podatki nie ma nic do gadania. Warto podkreślić, że zwolnienie z podatków jest adresowane jedynie do części młodych ludzi pracujących na umowę o pracę, czy umowę-zlecenie. W ten sposób najprawdopodobniej zmniejszy się presja na podnoszenie wysokości minimalnego wynagrodzenia, a koszt zatrudnienia młodego pracownika będzie niższy. Z ulgi podatkowej będą wyłączone osoby przedsiębiorcze, które mają własną działalność gospodarczą nie związane z konkretnymi firmami na zasadach umowy-zlecenia. Jednocześnie rząd zrekompensuje sobie koszty ulgi dla młodych znaczną podwyżką składek na ZUS.

Cel zwolnienia z opodatkowania

Z założenia rządu zwolnienie młodych ludzi z opodatkowania podatkiem dochodowym ma służyć ich aktywizacji zawodowej. Każde zmniejszenie podatków cieszy. Tym bardziej, gdy dotyczy to ludzi młodych, którzy dopiero zaczynają swoje życie zawodowe. Jednym posunięciem zaspokojone będą oczekiwania lekarzy rezydentów, czy młodych nauczycieli. Czy jednak zysk na poziomie 130 zł miesięcznie zachęci ich do podjęcia pracy i pozostania w Polsce? Czy młode mamy pobierające 500 plus na jedno dziecko powrócą dzięki uldze dla młodych do pracy? Przecież płaca minimalna to ciągle mniej niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia. 


Bonusy socjalne, które czekają na Polaków za zachodnią granicą są znacząco korzystniejsze. Mówią o tym otwarcie Ukraińcy, którzy to tam chcą teraz pracować. Poza tym bonusy socjalne oferowane przez obecny rząd spowszedniały na tyle, że społeczeństwo traktuje je jako coś oczywistego. Coś co im się należy tylko za to, że głosują na partię rządzącą. Na spotkaniach przedwyborczych pojawia się cały festiwal oczekiwań dodatków socjalnych, które znamy z czasów PRL-u. Dopłaty do mieszkania, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nieoprocentowane kredyty dla młodych małżeństw. Czy taki socjal zahamuje emigrację zarobkową? Wynagrodzenia na zachodzie są ciągle trzy razy wyższe niż w Polsce, a kwota wolna od podatku wyższa pięciokrotnie. Poza tym utrzymanie hojności rządu kosztuje dużo i wszyscy za to kiedyś boleśnie zapłacimy. Traci też znaczenie wynagrodzenie za płacę, jako źródło dochodów. Żądanie godnych, wyższych pensji jest bagatelizowane zachęceniem do wyższej rozrodczości.  
Zmiany w podatku dochodowym od 1 sierpnia 2019 r.

Już za miesiąc od 1 sierpnia 2019 roku osoby, które nie ukończyły 26. roku życia zostaną zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Oczywiście jak zwykle rząd podzieli i tę grupę wiekową na tych co pracują u kogoś i na tych co pracują u siebie. Ulga obejmie jedynie pracowników na etacie i na umowę-zlecenie, wykonujących pracę nakładczą, pracujących w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, czy w ramach spółdzielni. Młody rzemieślnik wykonujący usługi dla ludności żadnej ulgi nie dostanie. Podobnie taksówkarz, czy właściciel kiosku z warzywami.  Również umowy cywilno-prawne nie będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania. W tym celu trzeba zmienić charakter wykonywanych zleceń.


Limit dochodów zwalniający z płacenia podatków

Nie ma znaczenia czy podatnik wykonuje pracę na rzecz jednego czy kilku pracodawców. Nie jest również istotna ilość wykonywanych zleceń. Rząd ustalił jedynie limit dochodów uprawniających do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnienie z podatku obejmie przychody ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Z uwagi na to, że ustawa wchodzi w życie w sierpniu limit ten jest niższy w 2019 roku i wynosi 35 636,67 zł. Nie ma znaczenia czy kwotę tę zarobimy w jednym, czy w kilku miesiącach. Liczy się rok kalendarzowy. Liczymy go łącznie ze wszystkich źródeł dochodu. W okresie od 1 sierpnia do końca tego roku zerowym podatkiem dochodowym objęte są wszystkie dochody do kwoty wolnej 35 636,67 zł.
W przypadku przekroczenia kwoty zwalniającej z opodatkowania dochodu, nadwyżka rozliczana jest z kwotą zmniejszającą podatek. Przysługuje pełne odliczenie kosztów podatkowych kwoty dochodu wykraczającej ponad limit zwalniający z opodatkowania. 


Zwolnienie z podatku z dochodowego nie zwalnia z obowiązku płacenia składek w ZUS

Zwolnienie z podatku dochodowego nie zwalnia z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, które znacznie wzrosną od 1 stycznia 2020 roku. Jednak składek ZUS obliczonych od przychodu zwolnionego z podatku nie będzie można odliczać od dochowu, również w kolejnych okresach rozliczeniowych, a składek zdrowotnych obliczonych od tego przychodu – nie będzie można odliczać od podatku.  Konieczny jest wniosek o ulgę dla młodych


Od 1 sierpnia podatnik - osoba, która nie ukończyła 26 lat powinna złożyć wniosek u swojego pracodawcy by zaprzestał przekazywania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. Tylko na tej podstawie pracodawca zaprzestanie potrącania zaliczek. Jeżeli zapomnimy o tym zwrot nadpłaconego podatku nastąpi dopiero po złożeniu zeznania rocznego w 2020 roku. Oświadczenie musi być złożone w lipcu, jeżeli chcemy by pracodawca uwzględnił to w sierpniu. Następnie płatnik zaliczek będzie kontrolował limit 35 636,67 zł, a po jego przekroczeniu wznowi wpłacanie zaliczek.
Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie potrzeby składać wniosku, a zaliczki automatycznie nie będą pobierane do momentu osiągnięcia kwoty 85.528 zł. W przypadku uzyskiwania przychodów z wielu źródeł i przekroczenia kwoty wolnej podatnik powinien złożyć wniosek o to, by były one ponownie pobierane przez płatnika. Od 2020 roku to na podatniku spoczywa obowiązek kontrolowania kwoty zwalniającej z podatku dochodowego.


Zeznanie roczne osób korzystających z ulgi dla młodych

W przypadku, gdy podatnik będzie uzyskiwał przychody objęte wyłącznie zwolnieniem z podatku dochodowego nie będzie musiał składać deklaracji rocznej. Musi jednak kontrolować czy nie przekroczył limitu. Jeżeli go przekroczy musi złożyć deklarację roczną PIT. W deklaracji wykazuje jedynie kwoty nadwyżki ponad limit dochodu i uwzględnia wszelkie odliczenia.
Deklaracja roczna PIT za 2019 rok będzie składała się z kwoty dochodów za okres styczeń-lipiec, oraz kwoty dochodów za okres sierpień-grudzień w wysokości ponad wartość limitu w wysokości 35 636,67 zł uzyskanego w tym okresie .

PIT-4R i PIT-11

Pracodawca - płatnik zaliczek na podatek dochodowy wypełniając deklaracje PIT-4R, PIT-11 będzie musiał wskazywać całość wypłacanych wynagrodzeń – zarówno tych opodatkowanych, jak i zwolnionych z podatku dochodowego w ramach ulgi dla młodych.Koszt ulgi podatkowej dla młodych wyceniono na 950 mln zł w 2019 roku i 2,5 mld zł w latach następnych.

#ulga dla młodych #zerowy PIT #kwota wolna od podatku #podatek dochodowy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz