Obsługiwane przez usługę Blogger.


Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest podstawowym elektronicznym rejestrem przedsiębiorców działających na terenie Polski. Wraz z jej powstaniem w 2011 roku rejestracja podmiotów gospodarczych przeniosła się z wydziałów handlu i usług działających przy urzędach gmin do Internetu. Inspiracją do powstania CEIDG była realizacja programu "jednego okienka". Program ten powstał w 2009 roku podczas rządów sprawowanych przez PO i PSL.

Zasada "jednego okienka"

Celem zasady "jednego okienka" było zmniejszenie do minimum biurokracji związanej z rejestracją firmy. Po jej wprowadzeniu każdy kto chciał założyć własną działalność gospodarczą składał w specjalnym okienku urzędu gminy, lub miasta jeden zintegrowany wniosek EDG-1, a po wprowadzeniu rejestru elektronicznego CEIDG-1. Po złożeniu tego wniosku organy przyjmujące miały w terminie trzech dni obowiązek zawiadamiania o tym fakcie urząd statystyczny, ZUS lub KRUS oraz Urząd Skarbowy. Od 2011 roku czynności te odbywają się automatycznie po złożeniu wniosku na platformie CEIDG. Jednocześnie wpisy w CEIDG stały się bezpłatne, podobnie jak wszelkie zmiany dotyczące rejestru przedsiębiorcy.

CEIDG zmiany w działalności gospodarczej

Gdy rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em strona CEIDG ułatwiała życie przedsiębiorcom. Oszczędzała czas i pieniądze.Teraz w dobie pandemii koronawirusa elektroniczny rejestr przedsiębiorców jest niezbędny do normalnego funkcjonowania działalności gospodarczej. Cyfryzacja rejestru oznacza wyłączenie konieczności kontaktu z urzędnikiem. Przyspiesza możliwości korekty wpisów. Zawieszenie działalności, czy jej odwieszenie to dosłownie kwestia sekund. To istotne w czasach, gdy doszło do załamania rynku zbytu.


Jak założyć profil zaufany

Podstawą potwierdzenia zmian w CEIDG jest uwiarygodnienie osoby składającej wnioski za pośrednictwem Internetu. Można to dokonać, gdy posiadamy (płatny) podpis kwalifikowany, albo bezpłatny podpis zaufany (PZ). Do niedawna przy rejestracji podpisu zaufanego trzeba było zrobić weryfikację osobiście, poprzez wizytę w urzędzie skarbowym, urzędzie miasta, ZUS, czy NFZ. Teraz do weryfikacji w realu doszła możliwość skorzystania z uwiarygodnienia poprzez logowanie się do bankowości internetowej. To znacznie ułatwiło możliwość uzyskania PZ, zwłaszcza, że profil zaufany musimy aktualizować co trzy lata!
Z każdym miesiącem wydłuża się lista spraw jakie możemy załatwić przy pomocy profilu zaufanego. Ostatnio dzięki PZ można załatwić 500+, rejestrację nowego pojazdu, czy zdobyć bon wakacyjny. Niepokojące jest, że wzorem Google, weryfikacja ma być w przyszłości powiązana z urządzeniem, którym logujemy się do profilu. To może spowodować więcej chaosu niż pożytku.
Obecnie dzięki profilowi zaufanemu logujemy się między innymi na stronach: gov.pl, biznes.gov.pl, ePUAP.gov.pl, empatia.mpips.gov.pl, zus.pl, Portal podatkowy, wydział rejestracji pojazdów. Dzięki profilowi zaufanemu mamy dostęp do naszej kartoteki zdrowia, zgłosimy zagubienie dowodu osobistego. Wystąpimy o przyznanie Karty Dużej Rodziny, świadczenia socjalnego, czy złożymy wniosek o pomoc z Funduszu Alimentacyjnego. Kierowcy mogą również sprawdzić ilość punktów karnych na swoim koncie.

Co załatwimy w CEIDG

Posiadając profil zaufany możemy uwiarygadniać nim wnioski składane w CEIDG. Mogą one dotyczyć założenia działalności gospodarczej, zawieszenia, lub jej likwidacji, zmian w zakresie prowadzonej działalności, czy miejsca jej wykonywania. Dużym ułatwieniem jest możliwość składania e-deklaracji. Wymaga to jednak dokładnego zapoznania się z instrukcjami do wniosków. Przykładem może być wystąpienie o nadanie europejskiego numeru NIP. Tak zwanej "PL-eki" przed NIP. To jest potrzebne gdy mamy kontrahentów z poza Polski. Przedtem robiliśmy to przy pomocy deklaracji VAT-R  składanej osobiście w urzędzie skarbowym. Teraz wystarczy jedynie korekta we wpisie w CEIDG.


Potwierdzenie działalności podmiotów gospodarczych

Obecnie obowiązująca ordynacja podatkowa obciąża firmę przyjmującą, czy wystawiającą fakturę pełną odpowiedzialnością finansową za wszelkie nieprawidłowości wynikające z zaksięgowania faktury od niesprawdzonego kontrahenta. Również przepisy podatkowe umożliwiają by nasza działalność została bez naszej wiedzy wykreślona z rejestru czynnych podatników VAT. Dlatego weryfikacja kontrahentów powinna być naszym comiesięcznym zwyczajem, a w przypadku nowego kontrahenta przed przyjęciem (wystawieniem) faktury. Do niedawna wiarygodnym źródłem potwierdzenia prowadzenia działalności była wyszukiwarka CEIDG. Gdy do zakresu odpowiedzialności za kontrahentów dołączono jego numer konta bankowego najlepszym źródłem informacji o czynnych podatnikach VAT stała się tak zwana biała lista podatników VAT i przygotowana do tego wyszukiwarka. Dobre programy do prowadzenia księgowości dokonują takich weryfikacji automatycznie.

Zawieszanie działalności w czasach pandemii

Ponieważ wiele firm nie doszło do siebie po marcowym (2020), nieuzasadnionym lokdaunie wyjaśniamy jak dzięki CEIDG możemy oszczędzić trochę pieniędzy na składkach w ZUS. Oczywiście dotyczy to podmiotów gospodarczych, które nie mają pracowników na etacie. Firmy, które borykają się ze znaczną utratą obrotów mogą zaoszczędzić zawieszając co miesiąc prowadzoną działalność i wznawiąc ją w momencie konieczności wystawienia pierwszej faktury w miesiącu. Takie zawieszenie nie powoduje wykreślenia z podatników VAT! Należy pamiętać by działalność zawiesić zanim zacznie się nowy miesiąc, czyli przed godziną 23.59 ostatniego dnia miesiąca. O zawieszeniu działalności automatycznie zostaje powiadomiony  ZUS i urząd skarbowy. W momencie, gdy wystąpi potrzeba wystawienia pierwszej faktury w nowym miesiącu, działalność odwieszamy. Zaoszczędzamy w ten sposób na składce ZUS proporcjonalnie do ilości dni z zawieszoną. Ubezpieczenie zdrowotne liczymy w pełni o ile wznowimy działalność choćby na jeden dzień w miesiącu. Jedyną niedogodnością jest konieczność zgłoszenia deklaracji DRA ZUS po zakończeniu miesiąca, w którym działalność została wznowiona.

#CEIDG #wyszukiwarka przedsiębiorców #profil zaufany #zawieszenie działalności #czynny podatnik VAT

 
CEIDG. Wyszukiwarka przedsiębiorców. Profil zaufany.